Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue A

 

 

Modalitet

Siemens Axiom Luminos Kombineret gennemlysningsudstyr og konventionelt udstyr.

 

Undersøgelsestyper

Alle former for gennemlysningsundersøgelser og konventionelle undersøgelser. Forskellige interventionsundersøgelser, hertil opdækning af sterilt bord, assistance ved undersøgelse og fiksering af katetre.

 

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

 1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

 2. 2. Samlet 2 ugers oplæring på stuen af superbruger eller andet erfarent personale.

 3. 3. Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning.

 4. 4. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

 5. 5. Information vedr. samarbejdsaftaler i forhold til de henvisende afdelinger.

 6. 6. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

 7. 7. Instruktion i kontraststoffer, kende til bivirkninger og kontraindikationer til disse.

 8. 8. Have modtaget undervisning i og kunne anlægge venflon.

 9. 9. Have kendskab hygiejne, sterile teknikker og håndtering af utensilier og værnemidler.

 10. 10. Have kendskab til strålehygiejne og korrekt anvendelse af værnemidler

 11. 11. Instruktion i PRI, anafylaksi- og hjertestop-bakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

 12. 12. Instruktion i RIS/PACS.

 13. 13. Kendskab til forberedelse og undersøgelser på urologisk OP

 

Dokumentation

Opnået kompetence vurderes individuelt og godkendes. Ingen skriftlig dokumentation.