Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mundskylning / kompres med tranexamsyre 5% (Pilexam®)

Beskrivelse

Blødning i mundhulen optræder især som efterblødning ved tandekstraktion eller kirurgisk fjernelse af retinerede tænder. Blødning bør først forsøges kontrolleret ved fysiske midler, fx kompres, sutur, kulde etc. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan lokalt virkende hæmostatika anvendes. Til patienter med koagulationsforstyrrelser kan med fordel anvendes tranexamsyre til lokal mundskylning ved oralkirurgiske indgreb – i andre situationer kan det være en mulighed at komprimere på gaze med ufortyndet tranexamsyre á 100 mg/ml (Pilexam®).

Definition

Lokalt virkende hæmostatika; tranexamsyre til mundskylning eller kompres på gaze.

Tranexamsyre hæmmer de stoffer i blodet der opløser et koagel ved at nedsætte fibrinolysen.

Formål

At stoppe blødning fra mundhulen efter at have forsøgt med ovenstående tiltag.

Problemstilling

Typisk patienter som er i antikoagulant eller antitrombotisk behandling, hvor der gennem længere tid fortsat ses sivblødning og hvor konventionel behandling ikke er tilstrækkelig.

Patienten har mulighed for selv at være aktiv i forebyggelse af blødningstendens.

Vejledning

Mundskylning: En ampul (5 ml) med tranexamsyre (Pilexam®) åbnes og fortyndes med lige dele vand. Blandingen holdes i munden i 2 minutter 4 x dagligt. Spyttes ud efterfølgende.

Kompres: En ampul åbnes og sterile gazekrøller gennemvædes med ufortyndet tranexamsyre, Placeres på den blødende kavitet / område med kompression ved sammenbid i 30 minutter. En ampul kan bruges til 2-3 gazekrøller. Ampullen opbevares i køleskab efter åbning.

Vejledning til patient kan printes ved tryk på bilag.

 

Reference

http://www.irf.dk/dk/laegemiddelspoergsmaal/skal_den_antitrombotiske_behandling_pauseres_ved_tandkirurgi-.htm