Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intern overflytning af patienter på Aalborg Universitetshospital til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

 

Begrundelse

Det sker meget hyppigt, at vi på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling opererer patienter fra andre afdelinger, uden at patienten er overflyttet til vores afdeling og dermed er sikret indikationsstilling og informeret samtykke i journalen, og en sådan dokumentation efterfølgende er umulig at genfinde. Andre uheldige konsekvenser er manglende DRG - beregning for den ydelse afdelingen erlægger.

Afsluttende har det betydning for intern registrering herunder indberetning til relevante databaser at dette foreligger.

 

Formål

Sikre korrekt registrering og dokumentation af interne overflytninger til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling.

 

Overflytning fra andre afdelinger

Hyppigst overflytning fra Gastromedicinsk eller Onkologisk Afdeling.

 

Patienten skal altid overflyttes PRÆOPERATIVT, men må gerne forblive på stamafdelingen, såfremt patienten skal køres direkte på operationsgangen.

 

Der skal altid ske en melding om overflytning af patient i dagtid til modtagende afdeling, at patienten overflyttes til vores afdeling, plan for behandling, herunder eventuel operativt indgreb, og om patienten modtages i afdeling inden.

Lægen sikrer:

  • • Behandlingsplan/indikationsstilling for evt. operation – journaliseres + operatørsamtale

  • • Informeret samtykke - dokumenteres

  • • Patienten er meldt til modtagende afdeling

  • • At patienten overflyttes i NordEPJ til den modtagende Mave- og Tarmkirurgiske Afdeling

  • • Patienten meldes til koordinator på OP Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling (tlf.: 6 1235)

  • • Patienten indskrives i Anywherium og prioriteres på akutlejet.

 

Specielt i weekends er det vigtigt:

At den læge, der stiller indikationen for operation, informerer stamafdelingen om, at patienten skal overflyttes til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling.

 

Operativ behandling af patienter (ikke indlagt i Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling) i Intensivt afsnit

Vi opererer hyppigt patienter indlagt i intensivt regi med stamafdeling i anden afdeling.

Det er vigtigt, at den læge der stiller indikation for operation f.eks. eksplorativ laparotomi, også sikrer, at patienten overflyttes til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling.

Intensiv Afdelingen skal informeres om dette og sikre, at overflytning sker i NordEPJ, inden pt. forlader intensiv, ligesom den fremtidige stamafdeling i Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling meddeles overflytning.

Såfremt en eksplorativ laparotomi efterfølgende skulle være i.a. og der ikke er behov for yderligere kirurgisk assistance, kan patienten selvfølgelig tilbageflyttes til den tidligere afdeling.