Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelsestyper i sengeafsnit 9 øst, Åben indlæggelse, specialepatienter, overflytninger, patientkategorier

 

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Åben indlæggelse1

Praksis vedrørende ” Åben indlæggelse”2

Administration2

Indlæggelse2

Specialepatienter2

Overflytning2

Flowdiagram2

Patientkategorier i teams3

 

Definition af begreber

Elektiv: Indkaldte patienter og patienter som efter kontakt via en af afdelingens læger indlægges subakut næste dag.

Akut: Patient, der umiddelbart efter kontakt til en af afdelingens læger, medicinsk visitator, eget ambulatorium eller dagafsnit, egen læge, vagtlæge eller skadestue indlægges i afdelingen.

Åben indlæggelse: patienten kan ved egen henvendelse indlægges direkte i et sengeafsnit (f.eks. levertransplanteret, TPN-patienter og cancer-patienter i terminalt forløb, hvor diagnosen er stillet i afd. 9Ø, og hvor vi fortsat er stamafdeling).

Patienter med fast specialetilknytning: Patienter, som har en medicinsk sygdom med tilknytning til højtspecialiserede/regions funktioner eller har et forløb med gentagne indlæggelser eller ambulant forløb i specialafdelingen.

 

Beskrivelse

Åben indlæggelse

Medicinsk gastroenterologisk afdeling har gennem mange år haft den ordning, at enkelte patienter kunne få en såkaldt ” åben indlæggelse”. Formålet er at give patienten tryghed og sikre diagnostik, behandling og pleje mest muligt, blandt andet ved at patienten kan indlægges direkte i afd. 9Ø, blot ved at kontakte afdelingen.

Det drejer sig principielt om 3 hovedkategorier:

 • • Levertransplanterede patienter

 • • Patienter i hjemmeparenteral ernæring

 • • Cancerpatienter i terminalt forløb, hvor diagnosen er stillet i afd. 9Ø, og hvor vi fortsat er stamafdeling samt patienter med pancolitis

Det skal understreges, at ordningen kun omfatter patienter, hvor man må forudse et aktuelt behov for hurtig indlæggelse. Det er for eksempel ikke tilstrækkelig grund, at patienten har fået stillet en malign diagnose.

Praksis vedrørende ” Åben indlæggelse”

Administration

 1. 1. Tilmelding og afmelding af patienter med åben indlæggelse registreres i mappen på afd. 9Ø

 2. 2. Der skrives ” henvisning” til afd. 9Ø, hvor følgende fremgår:

  • ▪ Patientens navn, cpr.nr og tlf.nr.

  • ▪ Diagnose og diagnosekode

  • ▪ Problem, patienten formodes at henvende sig med (f. eks. ascitestømning), dato og lægens navn

 1. 3. Patientlisten revideres to gange årligt

Indlæggelse

Patienten kontakter sengeafdeling 9Ø. Sygeplejersken tager derefter kontakt til bagvagten, som vurderer og beslutter videre tiltag, evt. først efter kontakt til patienten.

Levertransplanterede patienter og TPN-patienter indlægges altid direkte i sengeafsnit 9 øst.

Cancer- og pancolitispatienter indlægges via AMA.

 

Specialepatienter

Specialepatienter indlægges ved fysisk tilstedeværelse i ambulatoriet eller dagafsnit direkte i sengeafsnit 9 øst. Kontakter patienten afdelingen, det være sig læge eller dennes sekretær, ambulatoriet eller dagafsnittet indlægges patienten via AMA.

Aftales der indlæggelse til næstkommende dag(subakut) indlægges patienten direkte i sengeafsnit 9 øst.

 

Overflytning

Alle overflytninger, elektive og akutte indlægges direkte i sengeafsnit 9 øst.

Patienter som overflyttes internt på Aalborg Sygehus modtages direkte i sengeafsnit 9 øst.

 

Flowdiagram

 

Alle speciale

patienter

Åben indlæggelse:

TPN- og levertransplanterede

patienter

 

Åben indlæggelse:

Cancer- og Pancolitis patienter

Andre specialepatienter:

Telefonkontakt akut

Andre specialepatienter: fysisk tilstedeværende

Via AMA

Via AMA

Andre specialepatienter

telefonkontakt, subakut

Sengeafsnit 9 øst

Direkte i sengeafsnit 9 øst

Direkte i sengeafsnit 9 øst

Direkte i sengeafsnit

9 øst

Direkte i sengeafsnit 9 øst

Skade/modtagelsen

Sengeafsnit 9 øst

 

 

Patientkategorier i teams

Intern medicinske patienter placeres i alle 3 teams afhængig af plejetyngde og ledige pladser

Hepa-team

TPN team

Gastro-team

 • • Levercirrose

 • • Ascites

 • • Icterus

 • • Hepatit

 • • Kolecystit

 • • Cholelitiasis/choledocholithiasis

 • • Levercyste

 • • Steatosis hepatis

 • • Levertransplanterede

 • • Cancer i lever/galdeveje

 • • Aflukningsproblemer i galdeveje og pancreas

 • • Oesophagusvaricer

 • • Galdesyremalabsorption

 • • Patienter i total parenteral ernæring

 • • Patienter med ernæringsproblemer (malabsorption efter kirurgi, vægttab, cøliaki o.l.)

 • • Crohn

 • • Colitis ulcerosa

 • • Diare

OBS!!!

Nogle patienter vil skulle udvælges i forhold til problem/ symptom og ikke diagnose:

Eksempler:

 

Hæmatemese/melaena - skyldes det:

 1. 1. Varicer

Hepa-team

 1. 2. Ucus

Gastro-team

 

 

Pancreascancer - drejer det sig om

 1. 1. Afukningsproblemer

Hepa-team

 1. 2. Enæringsproblemer

Evt. ernæringsteam

 1. 3. Smerteproblematik

Kan ligge i alle teams