Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienten på operationsstuen

Operations- og behandlingsafsnit, Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Beskrivelse

 • Når status for patienten skifter til klar på Cetreaskærmen, er patienten klar til operation.

 • Patienten hentes i venteværelset eller opvågning/mobiliseringsafsnittet af anæstesisygeplejersken. Hvis patienten skal i LA på stue 5 eller 6 hentes denne af operationssygeplejersken. Alle patienter, der er nr. 1 på operationsprogrammen på stue 1, 2 eller 4, følges ned af den sygeplejerske, der har modtaget patienten.

Til alle patienter medbringes patientjournal, journal og vattæppe.

 • Patienten skal have operationshue på.

 • Børn/inhabile voksne skal være ledsaget af pårørende. Pårørende skal have overtrækskittel og operationshue på.

 • Patienten modtages af operationsstueteamet og Tjek ind liste gennemføres ifølge Sikker Kirurgi Tjekliste, og dermed sikres at journal, labels, evt. billeddokumentation stemmer overens med patient-ID. Der vinges af på Cetrea for at patienten er på OP-stuen.

 • Under hensyntagen til patientens blufærdighed afklædes denne, så det er hensigtsmæssigt i forhold til indgrebets art og lejringen. Patientens tøj anbringes i en blå pose, som er på stuen under operationen og følger patienten til opvågning/mobiliseringsafsnittet efter operationen.

 • Den usterile operationssygeplejerske og anæstesipersonalet hjælpes ad med lejringen af patienten under hensyntagen til patientens blufærdighed og evt. fysiske handicaps efter afdelingens standard.

 • Der monteres eventuelt udstyr til blodtomhed og neutralplade ved forventet brug af monopolar diatermi.

 • Før patienten bedøves, gennemføres Anæstesitjekpunkter ifølge Tjek ind. Den usterile operationssygeplejerske er hos patienten sammen med anæstesipersonalet, og der holdes pause med udpakning af materiale.

 • Ved børn tilbydes pårørende en stol tæt ved lejet under indsovningen. Når barnet sover, følges pårørende ud og henvises til venteværelset.

 

Formål

 • Sikre at patienten føler sig godt modtaget, så han føler sig ventet, føler sig i centrum, er tryg i situationen samt oplever professionalisme.

 • Forebygge komplikationer der kan opstå i forbindelse med operationen, fx lejringskomplikationer og infektion.

 • At undgå forvekslingskirurgi.

 • At der tages individuelle hensyn ud fra patientens fysiske og psykiske tilstand.

 

Definition af begreber

Modtagelse på operationsstuen: Identifikation og sikring mod forvekslingskirurgi, håndtering af patientens tøj og lejring af patienten.

Sikker Kirurgi Tjekliste: WHO´s 19 punkter til Sikker Kirurgi Tjekliste.

Operationsstueteam: 2 operationssygeplejersker, anæstesisygeplejerske og kirurg.

Cetrea: planlægnings- og stuedokumentationsprogram på computer.
 

 

Referencer

Sikker kirurgi

Informeret samtykke til behandling

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Patientsikkerhed: Sikker Kirurgi

WHO: WHO | Safe surgery