Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienten på operationsstuen

 

Formål:

- Sikre at patienten føler sig godt modtaget, så han føler sig ventet, føler sig i centrum, er tryg i situationen samt oplever professionalisme.

- Forebygge komplikationer der kan opstå i forbindelse med operationen, fx lejringskomplikationer og infektion.

- At undgå forvekslingskirurgi

- At der tages individuelle hensyn ud fra patientens fysiske og psykiske tilstand.

 

Definition af begreber:

Modtagelse på operationsstuen: Hente patient i venteværelse, identifikation og sikring mod forvekslingskirurgi, håndtering af patientens tøj og lejring af patienten.

Sikker Kirurgi Tjekliste: WHO´s 19 punkter til Sikker Kirurgi Tjekliste.

Operationsstueteam: 2 operationssygeplejersker, anæstesisygeplejerske og kirurg.

Book-plan: planlægnings- og stuedokumentationsprogram på computer.

Mobiliseringsafsnit: Kombineret opvågningsafsnit med modtage/udskrivelsesfunktion af dagkirurgiske patienter.

 

Beskrivelse:

  • Når patientens navn på Book-plan skifter farve til lilla er patienten klar til operation.

  • Patienten hentes i venteværelset eller mobiliseringsafsnittet af anæstesisygeplejersken eller operationssygeplejerske. Der medbringes patientjournal, kardex og vattæppe.

  • Patienten skal have operationshue på.

  • Børn/inhabile voksne skal være ledsaget af pårørende. Pårørende skal have overtrækskittel, engangssko og operationshue på.

  • Patienten modtages af operationsstueteamet og Tjek ind liste gennemføres ifølge Sikker Kirurgi Tjekliste, og dermed sikres at journal, labels, evt. billeddokumentation stemmer overens med patient-ID. Der vinges af på Book-plan for at patienten er på OP-stuen.

  • Under hensyntagen til patientens blufærdighed afklædes denne, så det er hensigtsmæssigt i forhold til indgrebets art og lejringen. Patientens tøj anbringes i en blå pose, som er på stuen under operationen og følger patienten til mobiliseringsafsnittet efter operationen.

  • Den usterile operationssygeplejerske og anæstesipersonalet hjælpes ad med lejringen af patienten under hensyntagen til patientens blufærdighed og evt. fysiske handicaps efter afdelingens standard

  • Der monteres eventuelt udstyr til blodtomhed og neutralplade ved forventet brug af monopolar diatermi.

  • Før patienten bedøves gennemføres Anæstesitjekpunkter ifølge Tjek ind. Den usterile operationssygeplejerske er hos patienten sammen med anæstesipersonalet, og der holdes pause med udpakning af materiale.

  • Ved børn tilbydes pårørende en stol tæt ved lejet under indsovningen. Når barnet sover følges pårørende ud, og henvises til venteværelset. Der pakkes ikke ud før den pårørende har forladt stuen.

 

 

 

Referencer:

Sikker kirurgi

Informeret samtykke til behandling

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Patientsikkerhed: Sikker Kirurgi

WHO: WHO | Safe surgery