Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital mhp. efterbehanding for kræft i hjernen

Alle patienter der efter afsluttet forløb i neurokirurgisk afdeling og skal henvises til efterbehandling på onkologisk afdelingen, sker ved skriftlig kontakt til visitationen på onkologisk afdeling.

Henvisningen til onkologisk afdeling skal indeholde følgende information:

 • • Patientdata (navn, CPR, adresse og telefonnummer)

 • • Kort anamnese, inkluderende konkurrerende lidelser og eventuelt relevante sociale oplysninger

 • • Allergi og intolerans

 • • Aktuel medicinering

 • • Aktuel sygehistorie

 • • Relevante undersøgelser, dato og resultater af disse (labka, radiologiske og andre non invasive undersøgelser)

 • • Dato for eventuel kirurgi samt per- og postoperativt forløb

 • • Endelig histologi (inklusive eventuelle markører og immunhistokemiske undersøgelser)

 • • Redegørelse for eventuelt allerede iværksat onkologisk behandling

 • • Patientens aktuelle status inklusive performancestatus/funktionsniveau

 • • Sagt til patienten 

Det er meget vigtigt at henvisningen dikteres og sendes samme dag som svar-samtalen har fundet sted. Der foregår dagligt visitering hos onkologerne. Neuroonkologiske patienter får booket tider til terapi-scanning og strålebehandling på visitationstidspunktet på et spor, som er allokeret til dem, og i den sidste ende medfører dette at behandlingsgarantien for livstruende kræftsygdomme kan overholdes.

En henvisning bør først afsendes, når patienten har givet samtykke hertil. I de tilfælde, hvor henvisning afsendes før informeret samtykke er opnået, skal dette anføres i følgebrevet med angivelse af dato for information. Hvis patienten efterfølgende afslår henvisning, er det henvisende afdeling, der sikrer at forløbet aflyses. Egen læge bør informeres om henvisningen.