Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast – CT - Faste, peroral kontrast, intravenøs kontrast, centralt venekateter, PICC Line, Midline og højtryksport.

Voksne

Faste

Patienter, som skal have peroral kontrast, behøver ikke at være fastende, men må indtage et let måltid, såsom yoghurt, suppe eller lignende, i timerne inden undersøgelsen.

 

Peroral kontrast

Der vil på de enkelte CT protokoller stå hvilken type peroral kontrast, der skal anvendes: rent postevand (POV), eller postevand tilsat jodholdigt kontraststof (POJ).

Hvis der skal anvendes jodholdigt peroral kontrast, vil blandingsforholdet stå på den aktuelle CT protokol. Iflg. instruks for lægemiddeldispensering gældende for Region Nordjylland, skal der dokumenteres på flasken med peroral kontrast, hvad den indeholder, initialer på den, der har lavet blandingen, dato og tidspunkt for blanding, hvor længe blandingen er holdbar og patientens navn og CPR-nummer. Se Lægemiddeldispensering

Kontrastblandingen, eller vandet, indtages jævnt i løbet af den sidste time inden CT skanning.

Indikationer for POJ:

  • • Mistanke om intraabdominal absces eller ansamling.

  • • Mistanke om perforation eller lækage.

  • • Udredning af akut abdomen efter gastric bypass. Patienter med gastric bypass skal kun have ½ mængde POJ.

 

Peroral kontrast til intensive patienter

Hvis der skal anvendes jodholdigt peroral kontrast til intensive patienter, blandes dette på intensivafdelingen fordi, der skal anvendes filtreret postevand eller sterilt vand. Kun intensivafdelingerne har filtre på vandhanerne. Se infektionshygiejnens instruks: Forebyggelse af sygehuserhvervet Legionella-pneumoni. Personalet på de intensive afdelinger får kontraststof og blandingsforhold af Radiologisk Afdeling. Kontrast - Til intensive afdelinger

 

Intravenøs kontrast

Inden der gives jodholdigt kontraststof intravaskulært, har personalet altid pligt til at kontrollere patientens eGFR i LABKA. På vital indikation, eksempelvis multitraume, gives der kontrast intravaskulært uden friske blodprøvesvar.

 

Kateter

Størrelse

Flow

Tryk max PSI

Max flow er gældende for opvarmet jodholdigt kontrast

Højtryksport m/knopper

 

5 ml/s eller lavere

250

Højtryksport ny*

 

5 ml/s eller lavere

325

Centralt venekateter

 

1,5 ml/s eller lavere

150

PICC Line*

 

5 ml/s eller lavere

250

Power Hickman

Rødt eller lilla ben

5 ml/s eller lavere

300

Midline

Brun

5 ml/s eller lavere

300

 

Lilla studs (Powerglide®)

5 eller 7 ml/s, står på studs

325

Introcan Safety® 3

”lang PVK”

18 Gauge 4,5-5 cm

20 Gauge 4,5-5 cm

Ej oplyst

300

Intraossøs kanyle

 

4 ml/s eller lavere

250

Intraossøs kanyle børn

 

2 ml/s eller lavere

150

Gul Nexiva Diffusics®

0,7 mm - 24 Gauge

3 ml/s eller lavere, NaCl 1 ml/s

325

Lyseblå Nexiva®

22 Gauge

3 ml/s eller lavere

300

Lyserød Nexiva®

20 Gauge

5 ml/s eller lavere

300

Blå Venflon® BØRN!

0,9 mm – 22 Gauge

1,5 ml/s, NaCl 1,5 ml/s

150

Blå Venflon®

0,9 mm – 22 Gauge

5 ml/s eller lavere

300

Lyserød Venflon®

1,1 mm – 20 Gauge

6,5 ml/s eller lavere

300

Grøn Venflon®

1,3 mm - 18 Gauge

7,5 ml/s eller lavere

300

Hvid Venflon®

1,5 mm – 17 Gauge

7,5 ml/s eller lavere

300

*Gælder kun PICC Lines anlagt på Aalborg UH.

 

Valg af kontraststof, koncentration og flow rate fremgår af de enkelte CT protokoller. Dokumentér kontraststoffets navn, kontraststoffets koncentration, venekateterets størrelse og indstikssted samt regionskode på personalet, der medvirker til kontrastinjektion med automatsprøjte på automatsprøjternes Workstations på de stuer hvor dette er muligt.

Afvigelse fra CT protokollen skal dokumenteres i RIS, se Tilladelse, ansvar og dokumentation

 

Forholdsregler efter undersøgelse med intravenøs kontrast

På matrikel Syd, Nord og i Thisted må venekateter tidligst fjernes 5 minutter efter injektion af intravenøst kontraststof, og kun hvis patienten er uden symptomer på kontraststofreaktion. Hvis der har været problemer med at anlægge det perifere venekateter, eller dette er anlagt af anæstesipersonale, må kateteret først seponeres efter 30 minutter.

På matrikel Farsø og Hobro må venekateter tidligst fjernes 30 minutter efter injektion af intravenøst kontraststof, og kun hvis patienten er uden symptomer på kontraststofreaktion.

 

Der udleveres informationsseddel til alle patienter, der har fået intravenøs kontrast, hvor de tilbydes at opholde sig i ventearealerne i Radiologisk Afdeling 30 minutter efter undersøgelsen. Personalet noterer klokkeslæt på sedlen, hvortil vi anbefaler, at patienten bliver i afdelingen. Hvis der opstår reaktioner på kontraststoffet i løbet af de 30 minutter, skal patienterne henvende sig til personalet i receptionen. Personalet formidler kontakt til en læge, som vil vurdere patientens symptomer. Indlagte, sengeliggende patienter, skal placeres, så de kan nå en kaldesnor og bringes på sengeafdelingen lige så snart, der er en portør tilgængelig. Skulle der indtræffe kontraststofreaktioner på indlagte patienter på sengeafdelingerne, må personalet her behandle patienten.

Angående subkutane injektioner, så se specifikt PRI dokument, hvor forholdsregler og efterforløb er nærmere beskrevet.

 

Ovenstående anbefales i de europæiske retningslinjer udarbejdet af European Society of Urogenital Radiology; ESUR Guidelines on Contrast Media Version 10.0

 

Perifert venekateter

Som hovedregel anlægges velfungerende perifer intravenøs adgang med et venekateter i en albuevene. Hvis underekstremitetsvene, eller vene på håndryg anvendes, skal dette noteres i RIS eller på automatsprøjte. Der noteres også hvilken størrelse kateter, der anvendes. Venekateteret kontrolleres med aspiration af blod og injektion af minimum 10 ml fysiologisk saltvand, uanset om denne er nyanlagt eller ej. Ved indløb af enhver anden væske end fysiologisk saltvand, skal kateteret skylles grundigt med minimum 20 ml fysiologisk saltvand. Der må ikke gives intravenøs kontrast i et venekateter, hvor der gives blod. Anvend kun ledige venekatetre, da instruks fra Infektionhygiejnen kræver, at der skiftes infusionssæt, hvis de har være frakoblet. Infusionssæt frakobles kun efter aftale med henvisende afdeling.

Hvis det vurderes, at patientens vener ikke kan holde til det kontrastflow, der er ordineret, er det tilladt at nedsætte flowraten, med mindre der er tale om angiografier. PSI og delay skal forblive uændret. Konferer evt. med radiolog eller udviklingsradiograf. Så vidt det er muligt, skal slangen fra automatsprøjten kobles direkte på venekateteret, da 3-vejshaner, mellemstykker mm. ikke er godkendt til højt tryk, og ofte har mindre lumen end slange og venekateter.

 

 

Det er tilladt at give kontrast med automatsprøjte i BD Nexiva®

Single og Dual Port, dog max 300 PSI.

Billede 4

Det er tilladt at give kontrast med automatsprøjte i såkaldt ”lang PVK”, Introcan Safety® 3, max 300 PSI.

 

Billede 2

 

Patienter indlagt på de intensive afdelinger, TIA, R, NOTIA og RIMA, skal have perifert venekateter anlagt på afdelingen. Samarbejdsaftale vedrørende perifert venekateter på intensive patienter

Der aftales med ATC, skadestuen og modtagelse, at patienter herfra, der skal have IV kontrast, får anlagt venekateter inden de sendes til CT skanning. Samarbejdsaftale mellem ATC og Radiologisk Afdeling.

 

Centralt venekateter, CVK

Hvis det ikke er muligt at anlægge perifert venekateter, dvs. anæstesisygeplejerske heller ikke lykkes med dette, kan patientens eventuelle CVK benyttes. Denne beslutning tages i samråd med en læge, og det er lægen, der har ansvaret for injektionen i CVK´et, men plejepersonalet må gerne injicere kontrasten.

Inden anvendelse af CVK´et kontrolleres dette ved, at man kan aspirere blod og uhindret injicere minimum 10 ml fysiologisk saltvand. Hvis man ikke kan, må CVK´et ikke benyttes, og en tomskanning eller alternativ billeddiagnostik kan blive nødvendig. Benyt altid ”benet” med størst lumen til kontrastindgift, fordi dette munder ud distalt på kateteret.

Hvis aspiration af blod, og uhindret injektion af fysiologisk saltvand er mulig, tages dette som udtryk for korrekt intraluminal placering. Der anvendes den sædvanlige kontrast koncentration, det sædvanlige kontrast volumen og det sædvanlige delay i henhold til den aktuelle protokol, flowraten sættes ned til 1,5 ml/s.

 

PICC Line

Et PICC Line kateter vælges hvis der er behov for IV væske-/behandling i mere end 14 dage. Personalet i Radiologisk Afdeling, må gerne anvende PICC Lines til injektion af intravenøs kontrast. Alle PICC Lines, der anlægges på Aalborg UH kan holde til højt tryk og må anvendes sammen med automatsprøjte på CT. Kateteret vil typisk være markeret med max psi og/eller max flow. PICC Lines anvendes på lige fod med perifere venekatetre, dvs. kateteret bruges hvis, det er anlagt. Det er ikke nødvendigt at lave ændringer i flow, kontrastmængde eller delays i den aktuelle CT protokol.

Som ved brug af alle andre katetre, skal der først aspireres blod og skylles med NaCl. Automatsprøjte kobles direkte på PICC Line uden mellemstykker, trevejshaner og deslige.

Se: Kontrast - kontrastinjektion i PICC Line med automatsprøjte

 

Midline

Midlines er korte katetre på 10-15 cm, der er anlagt i fossa cubiti eller på overarm. Kateteret vælges hvis der forventes IV væske-/behandlingsbehov fra 5 – 29 dage. Kun 2 af de Midlines, der anlægges på Aalborg UH er godkendte til kontrast med automatsprøjte. Den med brun studs, fra VYGON, som kan klare 300 psi, og den med lilla studs fra BARD, hvorpå max flow er skrevet. Den kan holde til 325 psi, se tabel øverst i dette dokument.

Som ved brug af alle andre katetre, skal der først aspireres blod og skylles med NaCl. Automatsprøjte kobles direkte på Midline uden mellemstykker, trevejshaner og deslige.

 

VYGON, brun studs.

Max 300 PSI.

Billede 8

Powerglide fra BARD, lilla studs.

Max 325 PSI.

Billede 10

 

Hickman

Et Hickman kateter anlægges hvis der er behov for væske-/behandling i mere end 3 mdr. Alle Power Hickman katetre (BARD), der er anlagt på Aalborg UH, er godkendte til højt tryk og må anvendes sammen med automatsprøjte. Power Hickman kan holde til 300 psi og max 5 ml/s.

Som ved brug af alle andre katetre, skal der først aspireres blod og skylles med NaCl. Automatsprøjte kobles direkte på Hickman kateter uden mellemstykker, trevejshaner og deslige.

 

Det lilla og røde ben er lige stort.

Max flow står på klemme, 5 ml/s.

 

Tekst på selve kateteret (under klemme): ”Power injectable”

 

Max 300 PSI

Billede 11

 

Højtryksport

Højtryksporte anlægges, hvis patienten har intermitterende behov for væske-/behandling i mere end 3 mdr. Højtryksporte kan benyttes til kontrastinjektion på lige fod med perifert venekateter, dvs. vi vælger højtryksporten, hvis den er anlagt.

 

Alle porte der anlægges i Aalborg kan tåle højt tryk og bruges til CT kontrast.

 

Vær meget obs. på porte, der ikke er anlagt på Aalborg UH. Ved mindste tvivl om højtryksport, eller ej, så anlæg et perifert venekateter.

 

En højtryksport kan verificeres på flere måder:

  • • CT oversigtsbilleder eller RTG thorax kan måske vise, at der står ”CT” på porten.

  • • På en tidligere model kan der mærkes 3 knopper gennem huden. Den type port kan holde til 250 psi.

  • • De højtryksporte, der anlægges i dag, er sværere at identificere, men patienterne kan selv gøre rede for hvor og hvornår den er anlagt. Måske bærer de et kort, med info om deres port.

  • • Er porten anlagt i Aalborg vil det være dokumenteret i Clinical Suite.

De nye porte kan holde til 325 psi.

 

Det er ikke nødvendigt med ændringer i flow, kontrastmængde eller delays, men PSI indstilles efter port-type.

Højtryksporten åbnes og lukkes af oplært personale i Radiologisk Afdeling, se: Kontrast – Anlæggelse og fjernelse af grippernål i højtryksport. Ved problemer kontaktes Onkologisk Afdeling, se instruks.

 

 

Børn

CT undersøgelser af børn visiteres og udføres på Aalborg UH Syd eller Nord.

Faste

Børn skal som hovedregel ikke faste inden CT undersøgelsen medmindre, undersøgelsen skal foretages i narkose. Det vigtigste er, at barnet er roligt under selve skanningen.

 

Peroral kontrast

Peroral kontrast anvendes i henhold til den specifikke CT protokol. Mængden af peroral kontrast skønnes efter alder og efter aftale med radiologen, se aktuel CT protokol, evt. CT – Børn – Thorax abdomen standard. Kontrasten indtages jævnt i løbet af en 1 time, så det sidste indtages umiddelbart inden, barnet skannes.

 

Intravenøs kontrast

På Aalborg UH Nord foreligger der en aftale om, at de små børn møder op til undersøgelsen med venekateter anlagt. Samarbejdsaftale med Børnemodtagelsen vedrørende anlæggelse af perifert venekateter

 

Inden der gives intravenøs kontrast til mindre børn, skal undersøgelsen være klart og tydeligt visiteret af en børneradiolog. Som hovedregel bruges automatsprøjten med flow 1,5 ml/s. Kun undtagelsesvis håndsprøjtes kontrasten, da det giver forringet kontrastopladning.

Intravenøs jodholdigt kontrast kan gives i almindelige venekatetre ned til blå størrelse, 22 Ga. Hvis der skal anlægges et mindre venekateter, må kun Nexiva® Diffusics fra BD anvendes til injektion med automatsprøjte. Disse baby venflon findes kun på RTG, Aalborg UH Nord.

Billede 1

Disse katetre er godkendte til 3 ml/s og max PSI 325, og har en specielt udformet kateterspids, der forhindrer subcutane injektioner og gør at kontraststrålen i venen ikke er så hård.

Billede 5

 

Nedenstående kan IKKE tåle højt tryk, og må ikke bruges til injektioner med automatsprøjte

Vygon Leadercuff 14G og 16G.

 

Anlægges på Børneafdelingen, AAUH Nord, og kan ikke tale højt tryk.

 

Det er tilladt at håndsprøjte kontraststof via kateteret, efter aspiration for blod og skyl med NaCl, så kateterets funktionen er kontrolleret.

Billede 6

BRAUN Vasofix Certo

 

Tåler max 43 PSI.

Det er tilladt at håndsprøjte kontraststof via kateteret, efter aspiration for blod og skyl med NaCl, så kateterets funktionen er kontrolleret.

Billede 3

 

 

Der tages samme forbehold efter undersøgelse med intravenøs kontrast, som ved voksne.

Valg af kontraststof og koncentration fremgår af CT protokollerne, og kontrastmængden er afhængig af barnets vægt:

 

Generelt gælder følgende*, se aktuelle CT protokol!

Børn op til 5 kg

2,5 ml/kg

Børn over 5 kg

2 ml/kg MAX 100 ml

*Der er undtagelser.

Referencer

www.ESUR.org