Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Propofol/Rapifen-sedation til gynækologisk prolapsoperation og småindgreb

Beskrivelse1

Indikation1

Varighed1

Præoperativ forberedelse1

Antibiotika1

Præmedicin1

Anæstesi1

Dosering af Propofol 10 mg/ml2

Dosering af Rapifen2

Lejring2

Hypotermiprofylakse2

Definition af begreber2

Formål2

Referencer3

Beskrivelse

Indikation

Gynækologisk prolapsoperation og småindgreb.

Varighed

30 – 60 min.

Præoperativ forberedelse

Pt. er vurderet egnet til lokalanalgesi med sedation – og er informeret herom af kirurg.

Prætilsyn ved anæstesilæge.

Væsketal og EKG afhængig af patientens alder og almentilstand.

Antibiotika

Efter kirurg-ordination - umiddelbart efter anlæggelse af venflon.

Præmedicin

Efter anæstesilægeordination. Se PRI-dokument ”Præmedicin”.

Anæstesi

Standardfremstilling til anæstesi – se PRI-dokument ”Fremstilling til standardanæstesi Frederikshavn”.

Monitorering: BT, O2-saturation, EKG

Iltterapi 0,5 - 3 liter/minut

Venflon x 1.

NaCl 1000 ml.

Musik efter patientens ønske.

Aftale ro på stuen.

Kontroller at pt. er informeret om - og indforstået med, at indgrebet skal foregå i lokalanæstesi samt sedation.

Pt. kan selv rykke ned på lejet FØR opstart af Propofol infusion.

Pt. orienteres om evt. kortvarig pulsstigning efter lokalanæstesi-anlæggelse.

Vurder patientens alder og almentilstand.

Dosering af Propofol 10 mg/ml

8 – 15 ml/ time givet på sprøjtepumpe.

Start umiddelbart efter monitorering.

Dosering af Rapifen

0,25 mg før afvaskning.

0,25 – 0,75 mg før lokalanæstesi anlægges.

0,25 mg kan gives ved behov under operationen.

 

Sluk for Propofol ved sidste sutur.

Pt. køres på opvågningafsnittet

Lejring

Pt. kan rykke ned på lejet før opstart af Propofol-infusion.

Højt GU-leje.

Begge arme ud på armbord.

Hypotermiprofylakse

Benposer og Bairhugger (af hensyn til patientens komfort under operationen)

Ved behov: Blodvarmer

PRI-dokument ”Forebyggelse af mild hypotermi under anæstesi”.

Definition af begreber

Styrke på Propofol 10 mg/ml.

Styrke på Rapifen 0,5 mg/ml.

Lokalanæsteticum Marcain 0,25 % m. adrenalin gives ved kirurg (maksimalt 40 ml)

Anæstesikode: NAAB.

Formål

At optimere og ensarte smerte- og sedationsbehandling til vågne patienter med spontan respiration under prolapsoperation/småindgreb i lokalanalgesi

Referencer

Stamafdelingens instruks for prolapsoperationer.

OP´s instruks for prolapsoperationer.

OP´s lejringsinstruks.

Forebyggelse af mild hypotermi under anæstesi.

Fremstilling til standardanæstesi - Frederikshavn.

Præmedicin.