Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje i forbindelse med podning i O-ambulatoriet

 

Formål 

At alle sygeplejersker i ambulatoriet har kendskab til procedurer vedrørende podning samt kender til de relaterede arbejdsopgaver/funktioner. 

Vi vil sikre: 

 • • at patienten oplever tryghed ved behandlingen 

 • • at prøvemateriale håndteres og opbevares forsvarligt og efter gældende hygiejniske forholdsregler 

 • • at indikation for podning forefindes (Reference 1) 


 

Definition af begreber 

Podning: Undersøgelse, hvor man ved mikroskopi og dyrkning af prøvemateriale kan få påvist en specifik bakterie og dens antibiotikafølsomhed 

eSwab og podepind: flydende transportmedium som sikrer overlevelse af aerobe og anaerobe bakterier 

KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling  
 

 

Beskrivelse 
eSwab og podepind er pakket sammen og findes på en procedurebakke i skab 04 i ambulatoriet. 

For at sikre bedst muligt resultat skal proceduren foretages omhyggeligt. 
Obs! anvendelse af Prontosan eller Microdacyn skyllevæske i sår vil fjerne alle bakterier, så podning skal foretages inden anvendelsen.

 

 • • Såret renses for ”gammelt” sårsekret og afvaskes med sterilt vand eller saltvand 

 • • Podepinden gnides og drejes med fast hånd henover rødt, vitalt væv i såret, således at vævsvæsken kan opsuges (podepinden må ikke berøres på den del, der skal ned i glasset – se rød afmærkning) 

 • • Podepinden anbringes i glasset med væske og afbrækkes på glassets kant og låget skrues på

 • • odepinden anbringes i glasset med væske og afbrækkes på glassets kant og låget skrues på

 • • I Clinical Suite vælges “KMA svar/rekv” ? ”Rekvirer prøver” ? ”Ny rekvisition”. Rekvisitionen udfyldes og udskrives på LABKA-printer (prslaboa). Husk at gå ind i printerindstillinger og vælge ”Tray 2” under papirkilde, så rekvisitionen printes på den korrekte blanket.

 • • Prøven påføres nummeridentifikationsmærkat fra rekvisitionssedlen og anbringes i anvist køleskab (aflåst rum på gangen ved Skaderøntgen – dørkode 8001#). Rekvisitionssedlen kasseres.

 • • Opfølgning og iværksættelse af eventuel behandling ved fornyet kontrol i ambulatoriet, alternativt ved egen læge (for arbejdsgang ved modtagelse af svar, se Reference 3)

 

 

Referencer 

 1. 1. PRI-instruks, ”Sygepleje til patienter med infektion”, Doc ID 14882

 2. 2. Jarløv og Gottrup, ”Klinisk mikrobiologisk prøvetagning: Vævsprøver og podninger”, Klinisk procedure, Ugeskrift for læger 2006

 3. 3. PRI-instruks, ”Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater i Ortopædkirurgien Aalborg”, Doc ID 22673