Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje i forbindelse med podning i O-ambulatoriet

 

Formål 

At alle sygeplejersker i ambulatoriet har kendskab til procedurer vedrørende podning samt kender til de relaterede arbejdsopgaver/funktioner. 

Vi vil sikre: 

 • • at patienten oplever tryghed ved behandlingen 

 • • at prøvemateriale håndteres og opbevares forsvarligt og efter gældende hygiejniske forholdsregler 

 • • at indikation for podning forefindes (Reference 1) 

 • • 
   

Definition af begreber 

Podning: Undersøgelse, hvor man ved mikroskopi og dyrkning af prøvemateriale kan få påvist en specifik bakterie og dens antibiotikafølsomhed 

eSwab og podepind: flydende transportmedium som sikrer overlevelse af aerobe og anaerobe bakterier 

KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling  
 

 

Beskrivelse 

eSwab og podepind er pakket sammen og findes på en procedurebakke i skab 04 i ambulatoriet. 

For at sikre bedst muligt resultat skal proceduren foretages omhyggeligt. 

 Obs! anvendelse af Prontosan eller Microdacyn skyllevæske i sår vil fjerne alle bakterier, så podning skal foretages inden anvendelsen.  

 • • Såret renses for ”gammelt” sårsekret og afvaskes med sterilt vand eller saltvand 

 • • Podepinden gnides og drejes med fast hånd henover rødt, vitalt væv i såret, således at vævsvæsken kan

opsuges (podepinden må ikke berøres på den del, der skal ned i glasset – se rød afmærkning) 

 • • Podepinden anbringes i glasset med væske og afbrækkes på glassets kant og låget skrues på 

 • • I Clinical Suite under pt. CPR, vælges KMA og ny rekvisition, som udfyldes og udskrives på laboaprinter 

Prøven - med påført nummeridentifikationsmærkat, (rekvisitionssedlen skal ikke med)  – anbringes i anvist

køleskab: Køleskabet forefindes i aflåst rum på gangen ved Skaderøntgen. (dørkode 8001#) 

 • •  Afsendelse til KMA finder sted flere gange dagligt 

 • •  Opfølgning og iværksættelse af eventuel behandling ved fornyet kontrol i ambulatoriet, alternativt ved egen

læge (for arbejdsgang ved modtagelse af svar, se PRI-instruks:

 Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater i Ortopædkirurgien (rn.dk)

 

Referencer 

 1. 1. Instruks for ”Sygepleje til patienter med infektion”  

 1. 2. Jarløv og Gottrup, ”Klinisk mikrobiologisk prøvetagning: vævsprøver og podninger”. Klinisk procedure.

Ugeskrift for læger 2006