Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje i forbindelse med podning i O-ambulatoriet

 

Formål

At alle sygeplejersker i ambulatoriet har kendskab til procedurer vedrørende podning samt kender til de relaterede arbejdsopgaver/funktioner.

Vi vil sikre:

 • • at patienten oplever tryghed ved behandlingen

 • • at prøvemateriale håndteres og opbevares forsvarligt og efter gældende hygiejniske forholdsregler

 • • at indikation for podning forefindes (Reference 1)

Definition af begreber

Podning: Undersøgelse, hvor man ved mikroskopi og dyrkning af prøvemateriale kan få påvist en specifik bakterie og dens antibiotikafølsomhed

eSwab og podepind: flydende transportmedium som sikrer overlevelse af aerobe og anaerobe bakterier

KMA: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (Reference 2)

Beskrivelse

eSwab og podepind er pakket sammen og findes på en procedurebakke i skab 04 i ambulatoriet.

For at sikre bedst muligt resultat skal proceduren foretages omhyggeligt.

Obs! anvendelse af EMLA i sår vil fjerne alle bakterier, så podning skal foretages inden anvendelsen heraf.

 • • såret renses for ”gammelt” sårsekret og afvaskes med sterilt vand eller saltvand

 • • podepinden gnides og drejes med fast hånd henover rødt, vitalt væv i såret, således at vævsvæsken kan opsuges (podepinden må ikke berøres på den del, der skal ned i glasset – se rød afmærkning)

 • • podepinden anbringes i glasset med væske og afbrækkes på glassets kant og låget skrues på

 • • I Clinical Suite under pt. CPR, vælges KMA og ny rekvisition, som udfyldes og udskrives på laboaprinter

 • • prøven - med påført nummeridentifikationsmærkat, (rekvisitionssedlen skal ikke med) – anbringes i anvist køleskab: Køleskabet forefindes i aflåst rum på gangen ved Skaderøntgen. (dørkode 8001#)

 • • afsendelse til KMA finder sted flere gange dagligt

 • • opfølgning og iværksættelse af eventuel behandling ved fornyet kontrol i ambulatoriet, alternativt ved egen læge (for arbejdsgang ved modtagelse af svar, se PRI-instruks Rettidig reaktion på prøvesvar/undersøgelsesresultater på Ortopædkirurgisk Afdeling Aalborg)

 

Referencer

 1. 1. Instruks for ”Sygepleje til patienter med infektion”

 2. 2. Jarløv og Gottrup, ”Klinisk mikrobiologisk prøvetagning: vævsprøver og podninger”. Klinisk procedure. Ugeskrift for læger 2006

Bilag 1: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, rekvisitions-skema.