Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konference – Afholdelse af skadekonference

 

Formål:

At beskrive principper for afholdelse af skadekonference, samt beskrive procedurerne i forbindelse med dette, for at sikre optimal kvalitet af beskrivelser og det optimale forløb for patienten. Skadekonferencen afholdes af den beskrivende radiograf og den introlæge, der har arbejdsfunktionen i skaderøntgen

Supervision af erfaren læge dagligt.

 

Hvornår afholdes skadekonference:

Afholdes alle dage også helligdage.

Undtagelse er lørdage og 1. maj

 

Skadekonference:

Afholdes dagligt, mellem speciallæge på Ortopædkirurgi Nordjylland og beskrivende radiograf/introlæge.

 

Formålet med skadekonferencen:

Formålet med skadekonferencen er, at der kan ske en sammenligning mellem de fund, vi har konstateret på radiologisk afdeling, med de oplysninger, der er på skadejournalen, og at ortopæden kan foretage en kontrol af behandling og konklusioner. Samtidig beskrives skadebillederne, til arkivering, eller til egen læge. De patienter, der er undersøgt det forrige døgn kommer med på skadekonference.

 

Forberedelse af skadekonferencen:

Alle undersøgelser med skadestuen som henvisende instans lægges automatisk til konference og beskrivelse på skadekonference. Sekretærerne lægger løbende patienter fra egen læge, der er sendt videre til skadestuen til konference og beskrivelse på skadekonference, og flytter de patienter, der er blevet indlagt til ortopædkonference.

 

Når man møder om morgenen åbner man alle patienter på konferencen, gennemgår henvisning og billeder, og kan evt. notere fund i generel note feltet, hvis dette skønnes nødvendigt.

 

Supervisionen med introlægen gennemføres inden konference.

 

Beskrivende radiograf kontakter speciallæge der er tilknyttet O-blok ved behov.

 

Afholdelse af skadekonferencen:

Mellem kl. 09.30 og 11.30 vil ortopædlægen indfinde sig, med skadekort på alle de patienter, der står på listen.

 

Herefter gennemgås de enkelte patienter. Det er praktisk, at man aftaler en CPR rækkefølge.

 

Er der væsentlige nye oplysninger eller bemærkninger, skal dette påføres i generel note, så det kan indgå i beskrivelsen.

 

Beskrivelse af skadekonferencen.

 

Når skadekonferencen er afholdt er det beskrivende radiograf/intro lægens pligt at beskrive alle undersøgelserne endeligt.

(Beskrivelse skal være modtaget af lægen indenfor 5 dage).

 

Det er afgørende vigtigt, at man beskriver ud fra beskrivelseslisten: ”beskrivelse / diktat / skadekonference”, og beskriver alle på listen. Det er ikke tilladt at bruge selve konferencelisten, da der kan ligge undersøgelser på beskrivesporet, der ikke står på konferencelisten, og disse undersøgelser vil så blive forsinket i beskrivelsen. Man undviger dog de patienter, der er kommet på listen i løbet af den aktuelle dag (disse konfereres og beskrives først næste dag).

 

Hvis den endelige beskrivelse afviger fra den præliminære beskrivelse / det mundtlige svar er den beskrivende radiograf/introlægen forpligtet til at tage telefonisk kontakt med klinikeren. Kontakten skal noteres/dokumenteres i den endelige beskrivelse.

 

Er der en divergens mellem det, den beskrivende radiograf/introlægen tolker, og det, kirurgen tolker, skal pågældende patient konfereres ekstraordinært med radiologisk speciallæge.