Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienthotel - Registrering og faglig vejledning til overflyttede mødre med barn på Neonatal Afsnit 12Mødre kan indlægges på Patienthotel på 2 måder:
 

1.

Mor med barn på neonatalafsnit overflyttes fra barselsafsnit til Patienthotel:
Mor med barn på afsnit 112, der flyttes til Patienthotel efter fødslen, bliver registreret med en overflytning fra Barselsafsnit 11, med Barselsafsnit 11 som stamafsnit og med sygeplejeordination for den periode, hvor moderen har behov for barselssygepleje.
Ordinationen med antal dage skrives på overflytningsbrevet.
Plejepersonalet på Barselsafsnit 11 har ansvaret for moderen og laver om nødvendigt aftaler om opfølgning på Barselsafsnit 11.
Efter den ordinerede periode udskrives moderen fra hotellet.
Hotelpersonalet tager efterfølgende kontakt til neonatalafsnittet med henblik på registrering som rask ledsager.
 

2.

Rask mor til barn indlagt på neonatalafsnit 12:
Efter barselsperioden udskrives moderen eller overgår til Børneafdelingens regi som rask ledsager til barn på afsnit 12.
Herefter er det neonatalafsnittets sygeplejersker, som har det faglige ansvar for aftaler og videre forløb mod udskrivning fra hotel og evt. indlæggelse på afsnit 12.