Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tungebånd, stramt

 

Formål

Sygeplejeinstruks i forhold til diagnosticering af børn med stramt tungebånd (ankyloglossi) samt vejledning til forældrene omkring dette.

 

Definition af begreber

Stramt tungebånd er en medfødt anomali, der kan forårsage ammeproblemer og tidligt ammeophør. Forekomsten af ankyloglossi blandt spædbørn er 4-11 %. Stramt/kort tungebånd kan have betydning for tungens mobilitet og dermed for barnets evne til at få godt fat om brystet. Dette er dog ikke altid tilfældet, idet nogle børn med stramt tungebånd ikke har disse vanskeligheder.

 

Beskrivelse

De hyppigste problemer i relation til stramt tungebånd er:

 • • Vedvarende smerter og evt. sår på brystvorterne

 • • Dårlig sutteteknik:

 • • Barnet har svært ved at få godt fat om brystvorten

 • • Barnet kan have for yderligt fat på brystvorten

 • • Barnet kan have svært ved at fastholde grebet om brystvorten og derfor slippe brystet hyppigt

 • • Der kan høres klikkende lyde under amningen og ses smilehuller når barnet sutter ved brystet

 • • Moderen kan have oplevelsen af at barnet gumler, tygger og bider i brystvorten

 • • Dårlig mælkeoverførsel fra bryst til barn: barnet opnår ikke tilfredshed, brystet tømmes ikke ordentligt og måltiderne er lange

 • • Manglende trivsel hos barnet

 • • Barnet kan være uroligt under amningerne

 • • Hyppige og langvarige amninger

 • • Manglende/reduceret mælkeproduktion pga. dårlig mælkeoverførsel og manglende tømning af brystet

 • • Tilbagevendende mælkestase og mastitis hos moderen pga. den manglende tømning af brystet

Handlinger

 • • Vurder tungens udseende og mobilitet ved brug af Tongue-tie and Breastfed Babies Assessment Tool (TABBY).

 • • Udfyld skema og gennemgå resultatet med forældrene. Se vejledning i brug af TABBY og flowdiagram her: National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn

 • • Udlever kopi af skemaet til forældrene – informere forældrene om at videregive skemaet til ØNH hvis der bliver behov for yderligere undersøgelse/klip.

 • • Ved TABBY under eller lig med 5 henvises til øre-næse-hals lægen hurtigst muligt og maksimalt inden for 2 døgn med henblik på vurdering af barnets tunge og eventuel klip.

Tlf. nr. 96199902.

 • • Informere forældrene om indgrebet (frenotomi), som er en simpel procedure, som kan have umiddelbar stor effekt på både moderens og barnets symptomer.

 • • Hvis TABBY er over 5, men bekræfter, at problemerne kan skyldes stramt tungebånd, gives først intensiveret ammevejledning. Kan vejledningen ikke løse ammeproblemerne, henvises til ØNH med henblik på en vurdering af, om det alligevel er nødvendigt at klippe tungebåndet.

 

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen 2021. 5. Udgave 1. oplag. Amning - en håndbog for sundhedspersonale

 

Busck-Rasmussen, et al. 2020. National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn