Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af børn til medicinsk behandling i ambulatoriet for ADHD i Børne og Ungdomspsykiatrien

 

Beskrivelse

Børn kan henvises til medicinsk behandling i Ambulatoriet for ADHD, hvis de har en af diagnoserne F90.0, F90.1, F90.8, F90.9, F98.8c eller F95.0-F95.9. Der skelnes mellem eksterne henviste, der kommer direkte fra visitationen og internt henviste, der kommer fra Ambulatorie for ADHD eller fra et af de andre børne- & ungdomspsykiatriske afsnits i Klinik Syd.

Inden barnet henvises til Ambulatoriet for ADHD skal nedenstående kriterier for opskrivning på venteliste og overlevering til ambulatoriet være opfyldt. Den sagsansvarlige i udredningsforløbet skal sikre, at disse kriterier er opfyldt. Herefter kommer barnet på venteliste i ambulatoriet for ADHD – til enten opstart eller opfølgning af medicinsk behandling med Centralstimulantia (CS) eller anden medikamentel behandling. Distriktssygeplejerske eller læge bliver sagsansvarlig. Det faglige ansvar ligger hos den behandlingsansvarlige overlæge tilknyttet Ambulatoriet for ADHD.

 

Kriterier for opskrivelse på venteliste til medicinsk behandling i ambulatoriet for ADHD

 • • Patienten skal være på Regionsfunktionsniveau hvis fra et af de andre børne- & ungdomspsykiatriske afsnits. Øvrige patienter, externe som interne fra ADHD ambulatoriet, kan være på Hovedfunktionsniveau.

 • • Patienten skal være diagnostisk velbeskrevet.

 • • Der skal være taget stilling til indikation for medicinsk afprøvning, herunder eventuelle somatiske kontraindikationer inkluderende familiær disposition for hjertekarlidelse i tidlig alder.

 • • Forældremyndighedsindehavere skal acceptere medicinafprøvning.

 • • Socialt skal der som minimum forefindes almindelige stabile ordnede forhold, der gør en eventuel medicinafprøvning mulig og relevant.

 • • Skolemæssigt anbefales det, at man har forsøgt i en eller anden form at afhjælpe barnets vanskeligheder ad pædagogisk vej.

 

Kriterier for overlevering til medicinsk behandling i ambulatoriet for ADHD

 • • Der skal udarbejdes en opdateret behandlingsplan, hvoraf det væsentlige for at kunne overlevere sagen fremgår, herunder at forældremyndighedsindehavere har samtykket til planen

 • • Ved igangværende (allerede påbegyndt) medicinsk behandling, skal denne anføres i den opdaterede behandlingsplan:

 • • Tidspunkt for seneste kontrol

 • • Skøn for hvornår barnet skal til kontrol igen.

 • • Begrundelse for, at patienten ikke kan afsluttes til egen læge.

 • • Der skal i forbindelse med overlevering til ambulatoriet for ADHD sikres, at der er sendt udtalelse ud til relevante instanser hvis vurderet indiceret. Såfremt det skønnes relevant af afholde et netværksmøde, afvikles dette af den der har været henvisende sagsansvarlig.

 • • Inden sagen er opstartet i ambulatoriet for ADHD, dvs. imens barnet står på venteliste, er det den sagsansvarlige i udredningsforløbet, der skal varetage det sagsarbejde, der eventuelt opstår, imens sagen venter på at blive startet op.

 

Opstart eller opfølgning af medicinsk behandling i ambulatoriet for ADHD

Når et barn er blevet henvist til venteliste i ambulatoriet for ADHD, enten til opstart eller opfølgning af medicinsk behandling, følger nedenstående fremgangsmåde

 • • Interne patienter fra ADHD ambulatoriet skrives på intern venteliste til behandling af afgivende sagsansvarlig behandler.

 • • Ved patienter på Regionsfunktionsniveau fra andre børne- og ungdomspsykiatriske afsnits i Klinik Syd har behandlingsansvarlig overlæge i afgivende afsnit ansvar for at der tages kontakt til behandlingsansvarlig overlæge i ADHD ambulatoriet mhp en drøftelse af en eventuel overgang. Ved enighed herom skrives patienten på den interne venteliste til behandling.

 • • Når den internt henviste patient har fået første tid til samtale ved ny sagsansvarlig, betragtes sagen som overdraget den pågældende dato, uanset om tiden evt. efterfølgende flyttes.

 • • Behandlingsansvarlig overlæge i Ambulatorium for ADHD fordeler løbende sager fra intern venteliste til behandling, med orientering til sekretær, der koordinerer evt. overflytning hvis fra andet afsnit, samt registrerer navn på ny sagsansvarlig behandler i journal.

 • • Den eksternt henviste patient fordeles af behandlingsansvarlig overlæge i Ambulatoriet for ADHD, ved at visitationen lægger sagen incl. henvisning i behandlingsansvarlig overlæges bakke mhp videre fordeling. Patienten overgår først til ambulatoriet i forbindelse med første fremmøde, dvs. første reelle kontakt.

 

Definition af begreber

Ambulatoriet for ADHD varetager behandlingsforløbet af børn og unge der skal opstarte medikamentel behandling af tics eller opmærksomhedsmæssige vanskeligheder eller som er i en igangværende medikamentel behandling af samme, der skal justeres eller opfølges, indtil andre evt. kan overtage i primær sektor.

 

Formål

Tydeliggøre og ensarte arbejdsgangen, når børn og unge skal henvises til ambulatoriet for ADHD til enten opstart eller opfølgning.

Referencer

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (2008): Referenceprogrammet for udredning og behandling af børn og unge med ADHD, ADHD 2008.

http://www.bupnet.dk/media/ADHDReferenceprogram080508_jsb[1].pdf