Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oxygenmåler GJD-L1C fra Geopal

 

Formål

At sikre, at korrekt betjening og vedligehold af oxygenmåler GJD-L1C sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Reference: Instruktionsbog GJD-L1C fra Geopal system A/S.

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Vedligehold

Mandag og torsdag kontrolleres og aflæses oxygenniveauet i rummet. Data noteres på skema ”Kontrol af LN2 -fryser og LN2 -tanke”

 

Oxygenniveauet aflæses på displayet, som sidder over døren ind til fryserummet. Oxygenniveauet skal ligge mellem 19,5-23,5 vol.%.

Alarmgrænser

Oxygenmålerens første alarmgrænse er 18 vol.% O2. Er O2 niveauet derunder vil alarmen gå i gang på gangen og lampen i fryserummet vil lyse.

 

Oxygenmålerens anden alarmgrænse er 17 vol.% O2. Er O2 niveauet derunder vil en akustisk alarm på gangen gå i gang og lampen i fryserummet vil lyse.

 

Alarmhåndtering

Ved alarmering se forskrift ”Sikkerhed ved O2 alarm”

 

Når O2 målerens display igen viser >18 vol.%, skal der trykkes nedad på kontakten mrk. RESET.

Logbog

Alle serviceeftersyn, reparationer og problemer skrives i logbogen.

 

Test af alarm på oxygenmåler GJD-L1C

Alarmen afprøves hvert 1/2 år.

 

Afprøvningen foregår ved at der forsigtigt pustes nitrogen på O2-føleren med den manuelle aftapningsslange (mrk. liquid) på nitrogentank XL-240.

Der skal pustes indtil displayet viser <16 vol.% O2 for, at sirenen aktiveres.

Personlig beskyttelse

Brug sikkerhedshandsker af isolerende materiale og beskyttelsesbriller.

Serviceeftersyn

Årligt serviceeftersyn/kalibrering.

Se serviceaftalen i ”Servicemappen”