Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Steril afdækning af patient

Beskrivelse

Mål: At hindre utilsigtede hændelser

 • Patienten identificeres og udspørges om allergi i henhold til Sikker Kirurgi.

Mål: At mindske risiko for infektion i forbindelse med indgrebet

 • Huden efterses for rifter, urenheder eller lignende.

 • Hvis hårfjernelse af operationstekniske eller hygiejniske årsager er nødvendig, kontrolleres det, at den er udført tilstrækkelig.

 • Inden afdækning af patienten har den sterile sygeplejerske foretaget nødvendig hånddesinfektion og er sterilt påklædt.
 • Omfanget af afdækning afhænger af indgrebets art og vurderes ud fra afdelingens Hygiejne ABC.

 • Kun ved generel anæstesi: Usteril stofble placeres under patientens hoved som en trekant. Foldes om patientens hoved, så håret dækkes. Fæstnes med sleek-tape langs hårkanten.

 • Inden afdækning påbegyndes skal den sterile sygeplejerske sikre sig at huddesinfektionen er helt tør.

 • Afdækningen placeres i afvaskningsområdet ca. 2 cm fra kanten af det desinficerede felt.

 • Ved påsætning af afdækningsstykker håndteres de således, at man bevarer sig selv steril ved at folde hænderne ind i afdækningen.

 • I forhold til indgrebets art afdækkes patienten på følgende måde:

 

Universal afdækning til GA operationer (tilpasset afd.):

Kæbesæt består af:

 • • 3 sidestykker med klæb, hvoraf 2 er med ekstra forstærkning.

 • • 1 fodstykke med klæb

 • • 1 stk. OP-tape

1 steril OP-serviet placeres omkring tuben, i panden eller ved næsen afhængig af operationsfeltets udstrækning.

1 sidestykke med klæb med forstærkning sættes langs den ene side af OP-feltet. (kind).

1 sidestykke med klæb med forstærkning sættes langs den anden side af OP-feltet (kind).

1 sidestykke sættes på tværs af de to sidestykker, afhængig af OP-feltets størrelse. (panden)

1 fodstykke sættes på tværs under hagen, men cirka midt på strubehovedet og foldes ud over patienten.

1 stk. OP-tape kan deles både på midten og på langs, således at der er 4 ens stykker tape til eventuelt at forstærke sidestykker.

Under tuben placeres et stykke tape for at sikre en fuldstændig lukket afdækning. (ved panden)

 

LA-operationer:

Dentalsæt består af:

 • • 1 afdækningsstykke med hul til mund og næse.

 • • 1 OP-tape

Afdækningsstykket palceres, så næse og mund er fri.

1 stk. OP-tape deles og tapes på afdækningsstykket under hagen, så det holdes på plads. OBS: Næsebor skal være fri.

 

Lille indgreb:

 • • Patienten har dækket håret med hat

 • • Afdækning med klæb sættes på hals/skuldre og ned over patientens bryst

 

Hoftekams-transplantat:

 • • 1 stk. universalafdækning (standardafdækning).

 • • 3 stk. klinidrape med klæb

 • • 1 stk klinidrape uden klæb

 • • 1 stk. OP-tape

 • • 1 stk. steridrape (IOBAN)

Afdækning af hovedet lægges som vanligt (se ovenstående, universalafdækning, dog ikke fodstykke, se nedenstående).

Fodstykket placeres som vanligt, men foldes kun ned til afvaskningen af patientens hofte, hvor 1 stk. OP-tape afslutter/holder afdækningen på plads.

Et sidestykke placeres på hver side af det afvaskede område på langs af hoften med det stykke nærmest den sterile sygeplejerske først.

En afdækning 100 x 150 placeres nedadtil på hoften og foldes nedover benene på patienten.

1 stk. steridrape placeres over operationsfeltet (det afmærkede område) og afdækningen.

Afdækningsstykkerne kan forstærkes med OP-tape.

 

Arthroskopi:

 • • 1 stk. universalafdækning

 • • 1 steridrape

 • • 1 opsamlingspose

 • • Sterilt vandafvisende ørevat

Den usterile sygeplejerske tager sterile handsker på, og holder øret op, så der kan afvaskes bag øret og afdækning kan påsættes bag øret. Afdækningen skal kun bag øret i den side, hvor artroskopien skal foretages. Herefter ligges en kæbeafdækning på vanlig vis. Bag øret påsættes også opsamlingsposen, der anvendes til at opsamle skyllevæsken. Der kan lægges en serviet i opsamlingsposen med henblik på at opsamle skyllevæsken. Herefter påsættes steridrape til at dække halvdelen af ansigtet og munden. Dette for at kirurgen kan mobilisere kæbeleddet under indgrebet. Der lægges vandskyende vat i øregangen ved hjælp af en krum pean - kasseres derefter. Vattet forebygger, at der ikke løber skyllevæske i øregangen.

Ved bilateral artroskopi gøres ovenstående i begge sider. Afvask og afdækning først på den ene side, hvorefter patientens hoved drejes og det samme udføres på den anden side. Stening af puden udføres først efter at sidste afdækning er påsat. Obs at der ikke kommer tryk på øret ved vending. Der påsættes en U-formet steridrape hen over næsen til at dække tuben. Obs at øjenkrogen er fri i begge sider. Der lægges yderligere en stridrape på tværs hen over munden.

 

Operationstyper, der ikke er nævnt i dette dokument, herunder de forskellige frakturer, der kræver forskellige afdækninger er nævnt i de respektive PRI-dokumenter handlende herom.

 

Formål

Afdækning indgår som en del af den sterile procedure ved operationer for at mindske risiko for infektion i forbindelse med indgrebet.

Referencer

Klinisk sygepleje 2, Praksis og udvikling, 2000, Akademisk Forlag 1.udg. 1 opl. 2000

Operationsteknik, Johansson, Sunesson, Synnerholm, Munksgaard Kbh. 1980, 1. udg.1. opl.

The role of clothing an drapes in the operating room, W. Whyte, Journal of hospital infection 1988, 11, Supp. C. S. 2-17.

Hygiejniske principper i Kæbekirurgisk Afdeling 2009

Hygiejne ABC Kæbekirurgisk afdeling 2009