Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vena cava superior syndrom, herunder forberedelse til stentanlæggelse

Formål

At sikre kendskab til udredning og behandling af patienter med vena cava symptomer.

 

Ætiologi

Udbredt tumormasser i mediastinum superius kan komprimere vena cava superior. Derved nedsættes det venøse tilbageløb fra øvre thoraxhalvdel og hovedet. Vena cava superior syndrom forårsages dels af primære maligne sygdomme ved mediastinum (herunder hyppigst småcellet lungecancer eller metastaser til de mediastinale lymfeknuder, først og fremmest fra lungecancer eller cancer mammae), og dels af primær lymfeknudesygdom (Morbus Hodgkin eller malignt lymfom).

 

Symptomer

Dyspnø, halsvenestase, ansigtsødem, ofte periobitalt.
Senere ødem af hele hovedet, hals og overekstremiteter samt thorakale flebektasier.
Rødme af ansigtet.
Cyanose.

 

Diagnose

Røntgen af thorax eller CT-skanning af thorax, der viser mediastinal udfyldning.
Hvis den tilgrundliggende diagnose er ukendt, skal der foreligge biopsi før onkologisk behandling kan tilbydes - Der kan dog anlægges stent før diagnose.
Vena Cava superior syndrom kan ledsages af venøse thromber, og det kan diagnosticeres ved ultralydsskanning af halsvenerne. Trombose behandles på almindeligvis med lav molekylær heparin.

 

Behandling i den akutte fase

Den akutte behandling er Prednisolon 100 mg dagligt evt. suppleret med anlæggelse af stent. Ved diagnosen SCLC konfereres pt med speciallæge fra lungeteamet mhp akut opstart af kemoterapi.

Palliativ strålebehandling 20G/4F kan også overvejes f.eks. hvis stentanlæggelse ikke er muligt.

 

Hvis patienten skal have anlagt stent, foregår det på Aarhus Universitetshospital – Radiologisk Afd. Bagvagten på Aarhus Universitetshospital, Radiologisk Afd. kontaktes med oplysning om patientens data, symptomer samt undersøgelsesresultat. Der aftales tid for anlæggelsen af stenten.

Herefter kontaktes onkologisk bagvagt i Aarhus mhp. aftale om indlæggelse i forbindelse med indgrebet.

Der aftales med patienten, hvordan transporten til Aarhus skal foregå - der bestilles evt. Falck transport.

 

Forberedelse til stentanlæggelse

Forud for stentanlæggelsen skal der foreligge følgende blodprøver:

  • • Forprøver til biopsi inkl. kreatinin – svar medgives i kopi

  • • Type samt BAC-test tages på Aarhus Universitetshospital, idet svar ikke kan anvendes udover regiongrænse, bestilling aftales med Aarhus Universitetshospital

  • • Stillingtagen til AK behandling i samråd med Aarhus

 

 

OBS:

Patienten må ikke indtage Glucophage eller Orabet medicin 2 døgn før undersøgelsen.

Patienten skal være fastende i 4 timer og ikke drikke 2 timer før undersøgelsen.