Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opvågningskapacitet

Afdeling for Anæstesi og Intensiv – Regionshospital Nordjylland Hjørring

Formål 

Formålet med denne vejledning er at angive retningslinjer for opvågningskapacitet, herunder antallet af pladser på forskellige tidspunkter af døgnet/ugen og sammenhængen mellem intensiv- og opvågningspladser. 

Definitioner 

Opvågningen: Den fysiske lokalitet med op til 12 overvågningspladser, hvor der er opvågningsfunktion for planlagte og akutte operationer.  
Opvågningens åbningstid: 8.45 – 21.30 på alle hverdage (uden for nedlukningsperioder). 
Opvågningsfunktion i Intensiv uden for Opvågningens åbningstid (udenfor nedlukningsperioder) i form af enten:  

  1. 1. Opvågningsfunktion varetaget af opvågningssygeplejerske. Hverdage 21.30 – 23.30 og weekends/helligdage 10-18  

Eller: 

  1. 2. Opvågningsfunktion varetaget af intensivsygeplejerske(r). Foregår udenfor de ovenfor nævnte tidspunkter 

 

Artro-opvågningen: Satellit-opvågning som servicerer den dagkirurgiske enhed Artroklinikken.  

Nedlukningsperioder: Perioder i forbindelse med ferier og helligdage, hvor der er aftalt nedsat aktivitet på operationsgangen. 

 

Kapacitet normal drift (uden for nedlukningsperioder) 

Opvågningen 

 Hverdage 8.45 – 16.30 

 

 

12 opvågningspatienter 

  • • Opvågningssygeplejersken kan midlertidigt regulere op eller ned i kapaciteten begrundet i den øjeblikkelige belastning 

  • • Anæstesilægen har efter forudgående dialog med opvågningssygeplejersken den endelige kompetence i forhold til regulering af kapaciteten 

Hverdage 16.30 – 21.30 

 

8 opvågnings-patienter 

  

Intensiv 

Hverdage 21.30– 23.30 

Weekends/helligdage

10.00 – 18.00 

 

2 opvågningspatienter 

  • • Ved mindre/mere end 6 ITA, 4 IMA patienter (5 ITA i nedlukningsperioder) reguleres opvågningskapaciteten tilsvarende op/ned. 

  • • Den ansvarshavende sygeplejerske kan foretage midlertidige reguleringer i op- eller nedadgående retning begrundet i den øjeblikkelige belastning i Intensiv 

  • • Anæstesilægen har efter forudgående dialog med ansvarshavende sygeplejerske den endelige kompetence i forhold til regulering af kapaciteten 

Hverdage 23.30– 8.45 

Weekends/helligdage

18.00 – 10.00 

 

 

2 opvågnings-patient 

 

OBS! Overgangen til opvågningsfunktion i Intensiv vil i praksis ske i løbet af den ca. halve time der ligger op til det angivne tidspunkt i tabellen. 

 

Nedlukningsperioder 

Under nedlukningsperioder ændres den ovenfor nævnte kapacitet som det fremgår af tabellen nedenfor. Øvrige forhold uændret 

 

Hverdage 8.45 – 17.30 

Opvågning i Opvågningen 

 

8 opvågningspatienter 

Hverdage 17.30 – 23.30 

Opvågning i Intensiv ved opvågningssygeplejerske 

 

2 opvågningspatienter 

Hverdage 23.30 – 8.45 

Opvågning i Intensiv ved Intensivpersonalet 

 

2 opvågningspatienter 

 

I tilfælde af at det øjeblikkelige behov overstiger kapaciteten: 

  • • Anæstesilægen kan vurdere om udskrivningen af opvågningspatienter kan fremskyndes 

  • • Anæstesisygeplejersken kan varetage opvågningsfunktion på operationsstuen til der er plads på opvågningen 

  • • En eller flere anæstesisygeplejersker kan assistere med opvågningsfunktion i Opvågningen eller Intensiv