Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring og rengøring af fleksible endoskoper

Problemstilling1

Formål1

Begreber1

Beskrivelse1

Fremgangsmåde før endoskopi1

Fremgangsmåde efter endoskopi2

Ultralydsrenser2

Vandflasker2

Utensilier til flergangsbrug3

Autoklavering3

Vedligehold af skopmaskinerne3

Indikatorer og tærskelværdier3

Referencer3

Evidensstyrke3

Problemstilling

Der kan være en risiko for overførsel af mikroorganismer ved endoskopi.

Formål

At sikre en høj hygiejne standard så der ikke sker en smitteoverførelse.

Ved den manuelle rengøring fjernes den makroskopiske forurening, der forventes at være ved en given endoskopi. Ved desinfektion tilsigtes at antallet af mikroorganismer efter behandling er reduceret i et omfang, at smitte ikke kan forekomme.

Se relateret dokument fra Infektionshygiejnen: Fleksible skoper retningslinje nr. 8.11

Begreber

Vaskedekontaminator er det det samme som skop vaskemaskiner

Beskrivelse

Fremgangsmåde før endoskopi

Ved gastro- ,sigmo- og koloskopi sikres via skema i rene skyllerum at endoskoperne har været brugt indenfor 72 timer. Der sættes et kryds på skemaet, der hænger på skabet) med skoperne her er der angivet dage og uger. så det sikres at skopet er vasket indenfor de 72 timer.

Steriliserede propper påmonteres.

Endoskopet og Steril vandflaske med sterilt vand sættes på rack, vandflasken tilsluttes skopet, og der sikres at vand og sugekanal virker.

Nødprocedure:

Anvendes ved:

  • • Efterladt i dekontaminatoren natten over

  • • Hjem fra reparation, hvor den har været i en transportkuffert

  • • Nyindkøbte skoper

Endoskopet lægges i frisktappet vand tilsat detergent og renses med rensebørst i alle kanaler.

Gennemskylles med sprøjte Detergent 2%.

Kommes i vaskedekontaminatoren og gennemskylles med 70% sprit inden brug eller ophængning i skab.

 

Fremgangsmåde efter endoskopi

Endoskopet vaskes af i frisktappet vand.

Sugeslange påsættes og endoskopet suges med vand, derefter påsættes renseventilen.

Ventilerne fjernes og lægges i bøtte med ultralydskarret.

Koloskoper der kan gøres ”stive” nulstilles inden rengøring, (hvide plet ud for hvid streg).

Skoperne vaskes af med vand på stuen og suges igennem med vand, herefter køres på rullebord ud i det urene skyllerum.

Skopet nedsænkes i frisktappet vand tilsat Detergent.

Kanaler renses med Ball Brush.

Ved skoper med jet kanalen gennemskylles ligeledes med Detergent.

I urene skyllerum kommer skopet i vaskedekontaminatoren og læktesteren påmonteres, og der påsættes en ekstern slange jetkanalen.

Propperne kommes i ultralydsrenseren i det urene skyllerum (se punktet ultralydsrenseren)

Endoskopet tages ud i det rene skyllerum og gøres klar til næste endoskopi

Ved dages afslutning gennemskylles endoskopets kanaler med 70% ethanol og gennemblæses med luftpistol og hænges lodret til tørre i et skab med udluftning.

Vaskeflaske vaskes i instrumentvaskemaskinen.

 

Ultralydsrenser

Ultralydsrenseren er placeret i det urene skyllerum på 2 etage.

Hver morgen klargøres karret.

Luk afløb på siden af karret (skal stå lodret)

Kom 5 liter vand i karret, og tilsæt 100 ml Ultrasan (20% opløsning)

on/off tændes

Sikre at minutter er stillet på 5 og temperaturen stillet på 35 grader

Tryk Degas og derefter start

I løbet af dagen lægges alle flergangs utensilier i, og den startes når der er fem flasker i instrumentvaskemaskinen, så er der plads til alle sugeslangerne.

Alt tages op skylles i koldt vand inden det kommer i instrumentvaskemaskinen

Tøm karret og rengør.

 

Vandflasker

Vandbeholder fyldes med sterilt vand hver morgen.

Der laves 1 flaske pr. undersøgelse

Ved endt endoskopi kommes skilles vandflasken og slange og flaske sættes i /på holder i instrumentvaskemaskinen i det urene skyllerum

Flaske og slange tages ud på ren siden og hænges til tørre på speciel lavet plads til næste dag.

Dagen efter pakkes flasker til autoklavering (se autoklavering).

 

Utensilier til flergangsbrug

Utensilier til flergangs brug rengøres udvendig med svamp og Detergent 2%. Ved hulrum skylles først med vand dernæst med Detergent 2% inden det kommer i ultralyden.

Utensilierne vaskes i instrumentvaskemaskinen og påsætte slange så hulrum gennemskylles og tørres i maskinen.

De hænges til tørre inden de pakkes og autoklaveres dagen efter se autoklave.

 

Vedligehold af skopmaskinerne

Hver morgen renses filterne i bunden af maskine 3 og 4 som er Gastroentrologisk ambulatoriums ansvar. Det største bundfilter løfte ud og den lille kræmmerhusformes si tages op og rensen med en tandbørste.

Der sikres ved dagens start, at der er sæbe og desinfektionsmiddel på maskinerne.

Service af maskinerne foretages af firmaet, maskinerne er indstillet til at bede om eftersyn ved 800 vaske. Teknisk afdeling er ansvarlig for den drift og kalder firmaet ved eftersyn.

Referencer

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring og desinfektion af flekible skoper

Udgivet af: central enhed for infeltionshygiejne, Statens Serum Institut jan. 2012

Infektionhygiejnen 8.11 Fleksible skoper