Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring og rengøring af fleksible endoskoper

 

 

Fremgangsmåde før endoskopi 

Ved gastro-, sigmo- og koloskopi sikres via tørreskabet i rene skyllerum, at endoskoperne er klar til brug.   

Steriliserede propper påmonteres. 

Endoskopet og steril vandflaske med sterilt vand sættes på rack, vandflasken tilsluttes skopet, og det sikres, at vand og sugekanal virker.  

 

Nødprocedure

Anvendes ved: 

 • • Efterladt i dekontaminatoren natten over 

 • • Hjem fra reparation, hvor det har været i en transportkuffert 

 • • Nyindkøbte skoper 

Endoskopet lægges i frisktappet vand tilsat detergent og renses med rensebørste i alle kanaler. 

Gennemskylles med sprøjte Detergent 2%.

Kommes i vaskedekontaminatoren og i tørreskab.

 

Fremgangsmåde efter endoskopi 

 • • Endoskopet vaskes af i frisktappet vand

 • • Sugeslange påsættes og endoskopet suges med vand, derefter påsættes renseventilen

 • • Ventilerne fjernes og lægges i bøtte med ultralydskarret

 • • Koloskoper, der kan gøres ”stive”, nulstilles inden rengøring (hvid plet ud for hvid streg)

 • • Skoperne vaskes af med vand på stuen og suges igennem med vand, herefter køres de på rullebord ud i det urene skyllerum

 • • Skopet nedsænkes i frisktappet vand tilsat Detergent

 • • Kanaler renses med rensebørster

 

 • • I urene skyllerum kommes skopet i vaskedekontaminatoren

 • • Propperne kommes i ultralydsrenseren i det urene skyllerum (se punktet ultralydsrenseren) 

 • • Endoskopet tages ud i det rene skyllerum og gøres klar til næste endoskopi 

 • • Ved dagens afslutning kommes skoperne i tørreskabet 

 

Ultralydsrenser 

Ultralydsrenseren er placeret i det urene skyllerum på 2 etage. 

Hver morgen klargøres karret. 

 • • Luk afløb på siden af karret (skal stå lodret) 

 • • Kom 5 liter vand i karret, og tilsæt 100 ml Ultrasan (20% opløsning) 

 • • on/off tændes 

 • • Sikre, at minutter er stillet på 5 og temperaturen stillet på 35 grader 

 • • Tryk Degas og derefter start 

I løbet af dagen lægges alle flergangs utensilier i, og den startes, når der er fem flasker i instrument-vaskemaskinen, så er der plads til alle sugeslangerne. 

Alt tages op, og skylles i koldt vand inden, det kommer i instrumentvaskemaskinen.

Tøm karret og rengør. 

 

Vandflasker 

Vandbeholder fyldes med sterilt vand hver morgen. 

Der laves 1 flaske pr. undersøgelse  

Ved endt endoskopi skilles vandflasken og slange, og flaske sættes i /på holder i instrumentvaskemaskinen i det urene skyllerum.

Flaske og slange tages ud på ren siden og hænges til tørre på speciel lavet plads til næste dag. 

Dagen efter pakkes flasker til autoklavering (se autoklavering). 

 

Utensilier til flergangsbrug 

Utensilier til flergangs brug rengøres udvendig med svamp og Detergent 2%.

Ved hulrum skylles først med vand dernæst med Detergent 2%, inden det kommer i ultralyden. 

Utensilierne vaskes i instrumentvaskemaskinen og påsættes slange, så hulrum gennemskylles og tørres i maskinen. 

De hænges til tørre, inden de pakkes og autoklaveres dagen efter (se autoklave)

 

Vedligehold af skopmaskinerne 

Hver morgen renses filterne i bunden af maskine 3 og 4 som er Gastroentrologisk Ambulatoriums ansvar. Det største bundfilter løftes ud, og den lille kræmmerhusformede si tages op, og renses med en tandbørste. 

Det sikres ved dagens start, at der er sæbe og desinfektionsmiddel på maskinerne. 

Service af maskinerne foretages af firmaet; maskinerne er indstillet til at bede om eftersyn ved 800 vaske. Teknisk Afdeling er ansvarlig for drift, og kalder firmaet ved eftersyn. 

 

Formål 

At sikre en høj hygiejnestandard, så der ikke sker en smitteoverførsel. 

Ved den manuelle rengøring fjernes den makroskopiske forurening, der forventes at være ved en given endoskopi. Ved desinfektion tilsigtes, at antallet af mikroorganismer efter behandling er reduceret i et omfang, så smitte ikke kan forekomme. 

Se relateret dokument fra Infektionshygiejnen Fleksible endoskoper 8.11 

 

Begreber 

Vaskedekontaminator er det det samme som skop vaskemaskiner 

 

Referencer 

Fleksible endoskoper 8.11 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper, 2021 udgave 6-2. (ssi.dk)