Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Distal antebrachiumfraktur – ergoterapeutisk behandling efter immobilisering

Beskrivelse

Patientgruppe:

Overordnet fremgangsmåde:

 • • Patienten henvises efter immobiliseringsperiode til ergoterapien.

 • • Patienten henvises fra ortopædkirurgisk ambulatorium (OKA), via elektronisk henvisning eller specialiseret GOP.

 • • Den ergoterapeutiske intervention starter om muligt samme dag eller så hurtigt som muligt efterfølgende. Patienten indkaldes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at starte samme dag.

 • • Ved henvisning fra andre sygehuse indkaldes patienten senest 8 hverdage efter GOP er modtaget.

 • • Behandlingshyppighed vurderes ud fra skadens omfang.

 

Før patientkontakt
 • • Ved første patientkontakt læser ergoterapeuten GOP.

 • • Er GOP ikke tilstrækkeligt udfyldt, indhenter ergoterapeuten oplysninger om patientens skade i patientens journal i det elektroniske patientsystem.

 

Ergoterapeutisk undersøgelse

Formål:

Vurdere patientens helbredstilstand specielt med henblik på:

 • • Ledbevægelighed og kraft.

 • • Uddybe anamnesen.

 • • Ødem, trofik, sensibilitet, hudtemperatur, sved.

 • • ADL/aktivitetsproblemer.

 • • Anvend ”Ergoterapeutisk undersøgelsesskema – håndkirurgi” mhp. måling af smerter (VAS-skala), ledbevægelighed og kraft.

 • • Fortløbende noter noteres i behandlingskort.

 

Konklusion

Med baggrund i undersøgelsen vurderes behovet for:

 • • ergoterapeutisk behandling og vejledning.

 • • information til patient og pårørende.

 
Terapeutisk behandling

Formål

 • • Det primære mål med behandlingen er, at patienten så hurtigt som muligt inddrager den skadede hånd i daglige aktiviteter.

 • • Målet på længere sigt er, at patienten opnår så god bevægelighed og styrke, at primær ADL, evt. arbejde og fritidsinteresser udføres med naturligt brug af begge hænder og uden smerter.

 

Behandling

Information

 • • For at fremme patientens motivation og forståelse for optræningsforløbet samt for at etablere et godt samarbejde mellem ergoterapeut og patient, er det vigtigt at patienten er velinformeret. Der informeres om skaden, den primære behandling og optræningsforløbet samt om vigtigheden af, at patienten også selv inddrager hånden i daglige aktiviteter og træner hjemme.

 

ADL og evt. udlån af hjælpemidler

 • • Det er vigtigt, at hånden inddrages så hurtigt som muligt i lettere ADL-aktiviteter mhp. at genopnå optimalt funktionsniveau. Om nødvendigt udlånes midlertidigt relevante hjælpemidler, som f.eks. spisebestik med fortykket greb. Særligt ængstelige patienter skal vejledes i, at det ikke skader at bruge hånden, heller ikke selv om bevægelsen kan give smerter. Aktiv brug af hånden vedligeholder muskelstyrken og bevægeligheden. Det holder gang i venepumpen, som fremmer blodcirkulationen og dermed mindsker eller forebygger ødem og fremmer helingsprocessen. Hånden skal være en naturlig del af kroppen.

 

Ødemprofylakse/-behandling

 • • Ødembehandlingen har højeste prioritet i den tidlige fase.

 • • Ledbevægelighed.

 • • Arbehandling.

 • • Sensibilitetstræning.

 • • Styrke- og udholdenhedstræning.

 

Tværfagligt samarbejde med læger og sygeplejersker i OKA. Der journaliseres kontinuerligt.

 

Afslutning

Patienten afsluttes fra ergoterapi, når læge og ergoterapeut i samarbejde med patient vurderer, at der ikke længere er behov for specialiseret genoptræning. Lægen kan da henvise til almen genoptræning.

 

Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter med distal antebrachiumfraktur med henblik på at:

 • • Fremme, at patienterne oplever kvalitet, sammenhæng og ensartethed i den ergoterapeutiske intervention.

 • • Fremme kvaliteten af den ergoterapeutiske intervention.

 • • At ergoterapeuterne, som er ansvarlig for træningen, kender til indhold i, rammer og fremgangsmåden for interventionen.

 

 

 

Definition af begreber

Distal antebrachiumfraktur

Håndledsnært brud i underarmen. Det drejer sig oftest om Colles fraktur eller Smith fraktur.

 

Colles fraktur Distal

Radiusfraktur med dorsal kipning af distale knoglefragment med eller uden ledsagende fraktur af processus styloideus ulna.

 

Smith`s fraktur

Distal radiusfraktur med volar kipning af distale knoglefragment.

 

GOP

Genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter behandling på sygehus. Genoptræningsplanen skal være skriftlig og udarbejdes i samarbejde med patienten. Genoptræningsplanen skal indeholde en beskrivelse af patientens tidligere funktionsevne, af patientens funktionsevne på udskrivningstidspunktet samt af patientens genoptræningsbehov ved udskrivningen, samt hvilke begrænsninger i funktionsevnen, som genoptræningen skal rette sig imod. (Bek.1266 om genoptræningsplaner).

 

VAS-skala

Visuel analog skala. Skala fra 0-10 der beskriver den kliniske smerteintensitet.

 

Referencer

 1. 1. Referenceprogram vedrørende Colles' frakturer. Klaringsrapport nr. 14, 2001. Lægeforeningens Forlag. ISSN 1398-1560; Thomas AP, Brooks S.

 2. 2. Dekkers, Merete. Ergoterapeutisk undersøgelse – undersøgelse af somatiske patienter. FADL´s forlag. 1. udgave 1995