Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sectio antea

 

Indholdsfortegnelse
Formål
Definition af begreber
Beskrivelse
Referencer


Formål
Instruks vedrørende håndtering af gravide med tidligere kejsersnit.
Definition af begreber

VBAC: Vaginal birth after cesarean section       TOLAC: Trial Of Labour After Caesarean

Partiel uterusruptur: Kodes ved defekter i myometriet, hvor peritoneum er intakt.

Total uterusruptur: Kodes ved defekt i myometriet, hvor peritoneum også er bristet.

Dehiscense: ruptur af myometriet men peritoneum viscerale holder

 

Baggrund

 • • 20 % af alle fødsler i Danmark foregår ved sectio. Ved efterfølgende graviditet forsøger ca 70 % at føde vaginalt , heraf lykkes det for ca 75 %

 • • Der er størst sandsynlighed for at kunne føde vaginalt efter sectio, hvis man tidligere har født vaginalt (>80 %), og endnu bedre hvis man har født VBAC tidligere (>90 %).


Risiko for uterusruptur ved tidligere sectio ved lavt tværsnit.

 • • Risiko efter et tidligere sectio er ½-1 %, efter 2 tidligere sectio ca 2 %.

 • • Ved kortere interval imellem et sectio og næste fødsel øges risikoen for uterusruptur.

 • • Ved sectio inden for 18 måneder formentlig øget risiko for ruptur.

 

Visitation

Gravide med tidligere sectio visiteres til obstetrisk ambulatorium uge 12 eller 20, afhængigt af årsagen til sectio i tidligere graviditet. Herefter evt kontrol uge 37 mhp. endelig beslutning om forløsningsmåde.

Hvis det fremgår af svangrejournalen at kvinden har et ønske om sectio, aftales en samtale med obstetriker inden for få uger.
 

Fødselssamtale:

Stillingtagen til forløsningsmåde.

Ved tvivl om forløsningsmåde ved den kommende fødsel tilbydes samtale med jordemoder eller obstetriker mhp fødselsplan.

Kontraindikation for VBAC
 

 

 

 

 

 

 • • 

 

 

 • • 

 

 

 

 • • Tidligere klassisk sectio

 • • Tidligere uterusruptur.

 • • T eller L incision på over 5 cm ved tidligere sectio kan sidestilles med tidligere klassisk sectio.

 • • Tidligere indgreb på uterus, hvor man har været i kaviteten.

 

Information:

Kvinden skal informeret om succesrate i henhold til anamnesen, overvågning under fødslen, og om mulige komplikationer til VBAC og til et evt. elektivt sectio . Risikoen for ruptur ved et tidligere sectio er ½-1%.

Ved interfødsel interval under 18 måneder er risikoen for ruptur øget og øges jo kortere intervallet er.

Kvinder som ønsker TOLAC efter to tidligere sectii kan forsøge vaginal fødsel under samme overvågning som ved 1 tidligere sectio. Kvinden skal orienteres om en succesrate på omkring 70% (afhænger af indikation og forløb ved tidligere kejsersnit) og en risiko for ruptur på 1,36%.

 

Håndtering af graviditeten:

 

Ekstern vending: Det er ikke kontraindiceret at foretage ekstern vending fra UK til hovedstilling.


P.P. med:

 • • Brug af ballonkateter og hindesprængning foretrækkes.

 • • Syntocinondrop kan anvendes.

 • • Misoprostol og prostaglandiner kontraindiceret.

 • • Ved hovedstilling, rummeligt bækken og velindstillet caput indstilles patienten til vaginal forløsning.

 • • Ved rummeligt bækken og højtstående caput individuel vurdering.

 • • Ved sectio antea og grav. prolong. med umodne forhold kan overvejes at tilbyde elektivt sectio, pga den ringe succesrate for vaginalfødsel ved igangsættelse.


Fødsel

 • • Der køres kontinuerlig CTG, når kvinden er i aktiv fødsel også uden stimulation.

 • • Opmærksonhed på progressionen.

 • • Der er en fagperson tilstede på fødestuen, når kvinden er i aktiv fødsel.

 • • Ingen forbehold overfor epidural blokade.

 • • Ingen kontraindikation imod amnioinfusion.

 • • Ved mistanke om ruptur skal relevant personale straks tilkaldes, således at sectioi kan udføres akut.

 

Overvågning af fødsel efter tidligere sectio: 

 • • CTG forandringer er det hyppigste og ofte det eneste symptom på uterusruptur.

CTG: pludselig bradykardi, nedsat variabilitet, tilbagevendende komplicerede variable decelerationer, takykardi i uddrivningsperioden.

 • • Ved patologisk CTG må akut sectio nøje overvejes, da skalp-laktat ikke kan hjælpe med at afkræfte mistanken om truende ruptur.

 • • Kliniske tegn: hypertoni eller veer, der forsvinder. Smerter over symfysen også i vepauserneVestimulation

Oxytocin stimulation er ikke kontraindiceret under forsøg på vaginal fødsel. Maksimal stimulationstid før progression er 2 timer, når der er regelmæssige veer.

 

Dokumentation

Det dokumenteres i journalen at kvinden/parret er informeret om forløbet af en fødsel efter tidligere sectio, om overvågning i fødslen, risiko for akut sectio og risikoen for ruptur.

 

Referencer

DSOG 2013 Sectio antea

Regionale PRI