Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinier for henvisning til udredning og behandling samt akutte vurderinger i Ambulatorium for almen psykiatri Thy-Mors

 

Problemstilling

Retningslinjen omfatter anbefalinger vedrørende eksterne henvisninger til elektive og akutte kontakter ved Ambulatorium for almen psykiatri Thy-Mors.

Målgruppe – modtagelse

Henvisende læger samt modtagende klinisk og administrativt personale.

Formål

At sikre, at der kun modtages patienter til nødvendig udredning og behandling.

At sikre, at patienter henvises til relevant forløb

At sikre, at henvisning medvirker til veltilrettelagt patientforløb

At sikre, at henvisningen indeholder alle relevante oplysninger

Metode

Anvender som udgangspunkt regionens retningslinje for henvisning af akutte og elektive patienter med tilpasning til lokale forhold i Ambulatorium for almen psykiatri Thy-Mors.

Beskrivelse

Afdelingsledelsen sikrer, at der tilgår almen praksis oplysning om, hvilke patienter der kan undersøges og behandles det pågældende sted.

I tvivlstilfælde skal det være muligt at komme i telefonisk kontakt med vagthavende læge.

Elektive henvisninger:

Fra almen praksis og speciallægepraksis skal henvisninger med henblik på elektiv indkaldelse formidles elektronisk via edifact. Eventuelle bilag eftersendes.

Henvisningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • • Hvorfra patienten henvises (henvisers navn, adresse og telefonnummer)

 • • Patientens data inkl. telefonnummer og hvor patienten kan træffes

 • • Henvisningsdiagnose

 • • Problemformulering, herunder patientens aktuelle hovedklager og symptomer samt henvisende læges samlede vurdering af tilstand og hidtidige forløb, evt. tidligere afprøvet psykiatrisk medicin og hvad forventes af henvisningen nu

 • • Objektive psykiatriske og somatiske fund

 • • Patientens motivation for behandling

 • • Oplysninger om evt. tidligere psykiatriske indlæggelser og ambulante forløb

 • • Angivelse af evt. misbrugsproblematik (aktuelt og eller ophørt misbrug)

 • • Relevant comorbiditet

 • • Relevant somatisk lidelse (er patienten somatisk udredt)

 • • Relevante undersøgelsesresultater

 • • Aktuelle medicin

 • • Eventuelle allergier, herunder CAVE

 • • Relevante fysiske og psyko-sociale forhold (sprog, tolkebehov, handicaps, mobilitet mv.)

 • • Sociale forhold i øvrigt fra hvilke patienten henvises

 • • Hvilken information er givet til patienten og eventuelle pårørende

Henvisninger til akut/subakut vurdering:

 • • I forbindelse med henvisning til evt. akut/ subakut vurdering skal vagthavende læge kontaktes telefonisk. (Det kan besluttes, at patienten visiteres til akut indlæggelse på lukket afdeling i Brønderslev via egen læge.)

 • • Patienter, der henvises til akut vurdering, bør generelt være tilset af henvisende læge på henvisningsdagen og henvisning sendes via edifact.

 • • Henvisning bør indeholde alle ovennævnte oplysninger

Referencer

Henvisning af akutte og elektive patienter til regionens sundhedsvæsen.

Henvisning til den almene voksenpsykiatri.