Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuradræn tilkoblet kateterpose (urinpose)

 

Formål

At sikre relevant observation og pleje af patienter med langvarig luftlækage/pneumothorax, som behandles med dræn tilkoblet kateterpose samt at få beskrevet sygeplejerskens ansvarsområde.

Definition af begreber

 • • Pneumothorax: ”Kollapset lunge” med ophobning af luft i pleurahulen

 • • Kronisk luftende patienter: Patienter med vedvarende luftlækage (> 5 dage) efter drænanlæggelse

 • • Kateterpose: Anvendes som opsamlingspose. Der klippes et hul øverst i venstre hjørne med steril saks. Luften i pleura udluftes gennem dette hul, så der igen dannes undertryk i pleura og lungen udfoldes

 • • Pleuradrænage: Dræn eller kateter anlagt i pleurahulen med henblik på udtømning af væske, pus og /eller luft

 • • Pleuradræn (=kirurgisk dræn, tykt dræn): Sutureret pleuradræn anlagt af en kirurg

 • • Lungeoperation – peroperativ anlæggelse af pleuradræn

Indikation

 • • Længerevarende drænage ved kronisk luftende patienter

 • • Gøre patienten mere mobil

 • • Give mulighed for at udskrive patienten

Kontraindikation

 • • Patienter som ikke kan håndtere dræn, drænslange/pose f.eks. på grund af forvirring

Procedure

Ved skift fra drænbeholder til kateterpose:

 • • Drænslangesamlingen desinficeres med 2 spritswabs før adskillelse

 • • 1 pean sættes vinkelret på drænet

 • • Drænbeholderen afmonteres og urinposen sætte på ved hjælp af ”no touch”-teknik så samlestuds ikke berøres

 • • Pean fjernes

 • • Pleuravæsken aflæses fra kl 6 til tidspunkt for skiftning og noteres i den elektroniske patientjournal

 • • Brugt drænbeholder kommes i 2 sorte poser og smides i ”risikoaffald”

Observationer

 • • Sygeplejersken observerer om der kommer luft i kateterposen

 • • Hullet er for lille, hvis posen fyldes med luft

 • • Øvrige observationer: Pleuradræn - observation og pleje

Forbinding ved dræn

 • • Forbindingen skiftes minimum hver 3. dag eller når den ikke slutter tæt eller er gennemsevet. Skriv dato på forbinding

 • • Pleuradræn - observation og pleje

 • • Patienten kan komme ambulant i Afdelingen til skift af forbinding eller der etableres kontakt til hjemmesygeplejerske

Patientinformation

Patienten informeres om:

 • • Dagligt at observere forbindingen ved dræn for om denne fortsat slutter tæt eller ikke er gennemsevet samt ved behov for skift enten at komme i Afdelingen eller at kontakte hjemmesygeplejerske

 • • Forsigtighed så dræn og pose ikke tilfældigt adskilles

 • • Posen kan tømmes i toilettet ved behov gennem hanen i bunden af posen

 • • At kontakte Afdelingen ved spørgsmål og straks komme for skift ved mistanke om at drænet ikke længere er korrekt placeret

 • • Der medsendes et stk. ekstra urinpose, hvor der er klippet hul i øverste venstre hjørne, i tilfælde af behov for skift ved hjemmesygeplejerske

 • • At posen skal være under thoraxniveau i liggende stilling

Dokumentation

 • • De ovennævnte handlinger og observationer dokumenteres i NordEPJ

Ansvar

 • • Sygeplejersken er ansvarlig for at ovennævnte observationer og handlinger udføres og dokumenteres

 • • Lægen er ansvarlig for at vurdere og ordinere skift af kateterpose samt at dokumentere i journal

Referencer

E.R. Munnell; Thoracic Drainage; Ann. Thorac. Surg. May 1, 1997 63:1497-1502