Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af patienten til mobiliseringsafsnittet

Formål

Sikre en optimal behandling af operationspatienten inden videregivelse til mobiliseringsafsnittet.

Sikre korrekt postoperativ lejring

Sikre at patienten får en sikker transport fra operationsstuen til mobiliseringsafsnittet.

Definition af begreber

Mobiliseringafsnittet:
Kombineret opvågningsafsnit med modtage/udskrivelsesfunktion af dagkirurgiske patienter.

CCS:
Elektronisk patientjournal.

Bair-Hugger:
Elektrisk varmeapparat, der via tæppe holder patientens legemstemperatur oppe under operationen.

Bookplan:
Operationsplanlægnings-og stuedokumentationsprogram.

Sikker Kirurgi Tjekliste:
Tjekliste udviklet for at forbedre patientsikkerheden ved kirurgiske og invasive indgreb.

Beskrivelse

Når operationen er overstået og plastret er sat over cikatricen og afdækningen er fjernet, skal patienten klargøres til opvågning i mobiliseringafsnittet.

 • • Tjek ud ifølge Sikker Kirurgi skal være gennemført.

 • • Patientdata skal være færdigdokumenteret i CCS og Bookplan, herunder postoperative ordinationer.

 • • Efter aftale med narkosesygeplejersken hentes hvilelejet ind på operationsstuen.

 • • Når patienten er vågen og afmonitoreret, guides han med hjælp fra OP personalet og narkosesygeplejersken over på hvilelejet.

 • • Hvis patienten har svært ved at forflytte sig selv anvendes glidebræt. Der skal være 3-4 personer tilstede når patienten skal forflyttes med glidebræt. Narkosen passer på patientens hoved, mens 2-3 sygeplejersker hjælper patienten.
 • • Vattæppet følger patienten. Evt. anvendt Bair-Hugger tæppe medsendes patienten.

 • • Alle patienter lejres på ryggen med let eleveret hovedgærde. Det er OP personalets ansvar at lejre opererede ekstremiteter korrekt.

  • Knæ-artroskoperede patienter lejres med pude under opereret knæ.

  • Skulder-artroskoperede patienter lejres med pude under opereret skulder/arm.

  • Hånd/arm-opererede patienter i GA lejres med hånden eleveret på pude (der hænges efterfølgende en armpose op i mobiliseringsafsnittet). Patienter i LA eller bier køres fra stuen i kørestol og hånden holdes over hjertehøjde indtil armen er lejret i armpose i mobiliseringen.

  • Fod opererede patienter lejres med foden eleveret på pude enten i stol eller på hvileleje.

  • Eller lejring efter lægens ordination.

 • • Der tages hensyn til evt. dræn eller katheter, så de ikke lider overlast under forflytningen. Monteres på hvilelejet under patientniveau.

 • • Inden patienter forlader operationsstuen sikrer OP personalet, at forbindingen er velklæbende og tør.

 • • Sygeplejekardex og evt. journal lægges i sengen og posen med patientens tøj hænges på lejet.

 • • Patienten følges af narkosesygeplejersken og OP sygeplejerske. Patienten skal altid følges af to personer i det tilfælde, at der opstår en akut situation.

 • • Patienter der har været i lokalanæstesi, og hvor anæstesipersonalet ikke medvirker, overdrages patient til mobiliseringsafsnittet med samme oplysninger fra operationen, som der ville have været givet ved generel anæstesi.

 • • Når patienten er afleveret i mobiliseringsafsnittet, skal sygeplejersken tage et opredt leje med tilbage på OP gangen, dog ikke hvis dagens program er afsluttet.

 

Referencer

Patientsikkerhed: Sikker Kirurgi