Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mamma-sygeplejerskeambulatorium visitation og arbejdsopgaver

 

Visitation

Patient-målgruppe og generelle regler (prioriteret):

 

 1. 1. Læge og sgpl i MAS/MAJ vurderer, om at patienten er egnet til videre kontrol i mamma-sygeplejerskeambulatoriet
   

 2. 2. Første kontrol efter afsluttet adjuverende kemoterapi, strålebehandling eller Herceptin skal altid bookes i MAS eller MAJ
   

 3. 3. Patienter efter radikal operation og eventuel adjuverende strålebehandling på grund af lavrisiko mammacancer eller DCIS eller LCIS.Patienter i DBCG RT HYPO eller PBI, 5 år efter OP kontaktes KFE for fremtidig telefonisk kontrol og afsluttende 10 års vurdering
   

 4. 4. Patienter efter behandling pga. højrisiko-mammacancer som:

 • • Har bivirkninger til tidligere kemo, Herceptin, og eller strålebehandling højst grad 1, dvs. ingen påvirkning af funktion iht. CTC NCI http://www.eortc.be/services/doc/ctc/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf

 • • Har stabile bivirkninger, der ikke er i forværring og højst gr.1 i forbindelse med adjuverende antihormonel-behandling

 • • Ikke har alvorlig komorbiditet, f.eks hjerte-lunge sygdomme eller andre tilstande, der påvirker funktionsevne

 • • Ikke tidligere har haft andre former for cancer (med undtagelse af hudkræft)

 

Arbejdsopgaver for sygeplejersker i sygeplejeambulatoriet

 1. 1. Objektiv undersøgelse med palpatorisk vurdering: Bilateralt lokoregionale lymfekirtler på halsen, supra- og infraklavikulært samt aksillært, mastektomi-/lumpektomicicatrice og bryst på den modsatte side
   

 2. 2. Registrerer alle bivirkninger relateret til aktuelle anti-hormonbehandling eller tidligere adjuverende behandlinger siden sidste kontrol
   

 3. 3. Henvisning til rutine kontrolmammografi iht. DBCG’s retningslinjer, første 18 mdr. efter OP, næste efter 2 år for pt over 50 år og hvert år for pt under 50 år, samt DEXA-scanning baseline, dvs. inden for ca 1 år fra start på kemoterapi eller aromatasehæmmer
   

 4. 4. Udlevere adjuverende antihormontabletter til næste planlagte kontrol
   

 5. 5. Booke tid til næste planlagte kontrol
   

 6. 6. I samråd med læge kan bestilles rtg. af thorax, knoglescintigrafi, blodprøver, og patienten kan tilmeldes mammakonference

Særlige situationer

 1. 1. Ved mistanke om tilbagefald eller ny mammacancer på modsatte side indkaldes læge fra MAS/MAJ
   

 2. 2. Ved nytilkomne symptomer/bivirkninger samtale med læge fra MAS/MAJ om eventuel henvisning til videre diagnostik
   

 3. 3. Henvisning til videre diagnostik KUN efter aftale med læge fra MAS/MAJ
   

 4. 4. Indkalde læge fra MAS/MAJ hvis der opstår mistanke om alvorlige bivirkninger til aktuelle adjuverende eller tidligere behandling (ex: knoglefraktur, AMI, hjertesvigt, DVT etc.)
   

 5. 5. Sygeplejerske kan KUN ændre adjuverende hormonbehandling efter samtale med læge fra MAS
   

 6. 6. Seponere adjuverende antihormonbehandling KUN efter samtale med læge fra MAS/MAJ
   

 7. 7. Forlængelse af anti-hormonel behandling ud over 5 års varighed sker i samråd med læge fra MAS
   

 8. 8. Standard-kontrolvarighed efter Herceptin-behandling er fem år fra afsluttet H. mhp MUGA-kontroller, dvs. typisk ca. 7 år post-OP
   

 9. 9. Repadina må udleveres til behandlingsstart, det er ikke et lægemiddel og vi har ikke mulighed for fortsat udlevering