Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for sygeplejersker i sengeafsnit – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

At synliggøre hvilken medicin, sygeplejerskerne har ret til selvstændigt at ordinere p.n.

 

Beskrivelse

Sygeplejersker er bemyndiget til selvstændigt at vurdere behov for og starte behandling med enkelte former for medicin. Det sker i form af en p.n. ordination (behovsordination) og dokumenteres i medicinmodulet som delegeret ordination.
Nogle af ordinationerne har begrænset varighed. Hvis de skal fortsætte i længere tid, skal de ordineres af læge.

Delegeret ordination foretages i medicinmodulet under fanebladet ”Regimer”, hvor man søger under navnet ”med sve”.

Sygeplejersken skal have kendskab til patientens aktuelle sygdoms- og behandlingsforløb og skal ligeledes være bekendt med de pågældende præparaters basale farmakologi.

Ud over nedenstående generelle rammeordinationer har sygeplejersker i flere af de medicinske specialer yderligere delegerede rammeordinationer (se særskilte instrukser).

 

Retten til delegeret ordination gælder følgende præparater:

 

MEDICINLISTE

 

GRUPPE

 

PRÆPARAT

DOSIS

KONTRAINDIKATIONER

Laksantia

T. Magnesia

 

1 g

Nedsat nyrefunktion

 

T. Toilax

 

5 - 10 mg

Ileus eller anden akut GI-sygdom

 

Rekt. v. Toilax

 

5 - 10 ml

 

 

Mixt. Medilax

 

15 - 30 ml

Laktose-intolerans

 

Movichol pulver

 

1 stk.

Ileus eller anden akut GI-sygdom

 

Fosfat klysma

150 ml

Nedsat nyrefunktion

Elektrolytforstyrrelser

 

Olie klysma

 

250 ml

 

Kvalme

T. Emperal

 

10 mg

GI-blødning eller obstruktion

 

T. Alminox

 

1 - 3 tyggetbl.

Nedsat nyrefunktion. Osteoporose

Vitaminer

Multivitamintablet

 

1 stk.

 

Angina pectoris

Nitrolingual spray 0.4

 

1 pust

Lavt BT.

Beh. med Viagra eller lign.

Analgetika

T. Pinex

 

1 g

Lever- eller nyreinsufficiens

 

Supp Pinex

 

1 g

- do -

Sovemedicin

T. Zoplicone 3.75 mg

1 stk.

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Skal i Ældre Medicin konfereres med en læge

Afhængighed

Nikotinplaster

10, 15 eller 25 mg/16 t

 

KOL

 

Ipramol Steri-Neb

2,5 ml

 

Væske

Nacl

 

1 l i.v.

 

 

 

Ringer

 

1 l i.v.

 

 

Glucose 10%

 

1 l i.v.

 

 

Glucose 5%

 

1 l i.v.