Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyretransplantation - Donorudredning

 

 

Godt 1/3 af danske transplantationer sker med levende donor. Donornyre fra forældre eller søskende er det almindeligste, men transplantation med nyre fra ægtefælle og andre pårørende foretages også. Vi presser hverken patient eller pårørende til familie-transplantation. Måske ønsker pt. slet ikke at modtage en nyre fra et familiemedlem? Dette bør givetvis afklares, hvis f.eks. donor henvender sig uden pt.s kendskab. Det almindeligste er dog, at pt. selv meddeler os, at en pårørende har tilbudt sig som donor. Men Skejby Sygehus har nu startet et projekt, hvor familiemedlemmer kontaktes per brev med information om nyredonation. Henvender en donor sig, gør vi følgende:

 

Trin 1

Helt grundlæggende oplysninger, før vi overhovedet går i gang:

Donor skal som hovedregel være psykisk stabil, rask og medicinfri med BMI < 30 og alder over 25 år og under 70 år. Grænsetilfælde kan forekomme.

Donors blodtype skal som hovedregel være AB0-forligelig med patientens (Rhesus spiller ingen rolle). Altså ikke identisk, men forligelig. Er det vanskeligt at finde en donor, kan nyretransplantation med AB0-uforligelig nyre overvejes. Dette kræver særlig forberedelse af recipient (immunoadsorption), men disse transplantationer kan nu udføres også i Skejby. Disse oplysninger fremskaffer vi først. Måske kan pt. bede den mulige donor om at få foretaget blodtypebestemmelse og de basale blod- og urinprøver (se: Tjekliste til udredning af nyredonor) hos egen læge, eller vi kan formidle dette.

 

Trin 2

Når ovenstående er afklaret vil næste trin være at indkalde den potentielle donor til en forundersøgelse. Følgende sættes i værk:

Donor skal til samtale uden tilstedeværelse af pårørende. Her sikres, at motivationen er i orden. At donor ikke er under familiært pres. Om nødvendigt kan vi hjælpe donor ud af en presset situation med en ”medicinsk undskyldning”.

Donor informeres om indgrebet.

- at der er en mindre risiko, som ved alle operationer

- at indgrebet nu oftest kan gøres med kikkertteknik

- at risiko for fremtidig nyresygdom ved nyredonation er minimal, men alligevel lidt øget ift baggrundsbefolkningen, men at donor vil tilbydes opfølgning med faste intervaller i Skejby (1 md, 3 md, 1 år og hverefter hver 5. år efter nyredonation).

Der tages vanlig anamnese. Kort, eftersom donor i princip bør være rask.

Objektiv undersøgelse udføres. Især BT er vigtigt. Pt. må ikke have hypertension. Mange har dog lidt ”kittelskræk” ved første undersøgelse. Dette kan evt. afklares med måling af døgn-BT.

Prøver: Hb, leukocytter, trombocytter, væsketal, fastende lipid-profil, urinstix, urinmik., urindyrkning og EKG, samt PSA hos mænd > 50.

Der udleveres pjece om nyredonation

 

Trin 3

Hvis donor efter denne indledende screening findes rask, er næste trin at henvise donor og recipient til samtale på Skejby Sygehus, hvor begge vil modtage yderligere information. Der skal foretages væstype og cross-match (blodprøve sendes til KIA i Skejby) på donor og recipient, og ved AB0-uforligelig transplantation, skal recipient have målt antistof-titer mod donors blodtype. Er donor blodtype A, skal denne have målt sub-klasse A type. Disse prøver skal tages på henvisningstidspunktet til Skejby, som har mulighed for at anvende dem i en samlet risiko-vurdering ved samtalen.

 

Trin 4

Hvis donor efter vævstypning m.m. fortsat findes egnet, eller blandt flere mulige donorer findes bedst egnet, udføres de resterende undersøgelser via nyremedicinsk dagafsnit, jf. tjekliste (Tjekliste til udredning af nyredonor).

  1. 1. Blodtryk, puls og vægt

  2. 2. CMV-antistof, HIV antistof, EBV antistof, HBsAg og anti HCV

  3. 3. Flow + rest urin ved mænd > 50 år (urologisk amb)

  4. 4. Rtg. af thorax

  5. 5. Chrom-EDTA-clearance (nuklearmedicinsk afdeling)

  6. 6. Renografi (nuklearmedicinsk afdeling)

  7. 7. Renal CT-angio-urografi (røntgen-afd)

  8. 8. Glukosebelastning (OGTT) udføres hvis faste p-glukose 5,6-6,9 mmol/l og/eller hvis overvægtig (BMI>30). Potentielle donorer>60 år godkendes med nedsat glukosetolerance. Potentielle donorer<60 år skal have normal OGTT.

Henvisning til chrom-EDTA-clearence og renografi sendes i én henvisning via WebPas og udføres samme dag i nævnte rækkefølge, mens CT-angio-urografi udføres i røntgenafdelingen, og kræver særskilt henvisning via WebPas.

 

 

 

 

Donor alder (år)

 

 

 

Acceptabel standard GFR før donation (ml/min./ 1.73 m2)

Op til 49

90

 

50 - 59

80

 

60 - 69

70

70 og derover

 

60

 

 

Der skal ikke sendes henvisning til uro-flow, men potentielle donor skal selv henvende sig i uro-flow klinikken i stueetagen Aalborg UH Nord medbringende udleveret henvisning, se Henvisning til uro-flow.

 

Trin 5

Hvis donor findes egnet til nyredonation sendes kopi af journal og undersøgelsesresultater til endelig godkendelse i Skejby. CT-angiografi fremsendes elektronisk til endelig godkendelse på C-K-konference i Skejby.