Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Direkte henvisning til CT af abdomen på de radiologiske afdelinger i Region Nordjylland

 

(Der er alene tale om direkte henvisningsmulighed af patienter over 18 år. Alle patienter under 18 år bør henvises til specialafdeling med henblik på strålehygiejnisk udredning).

 

Patienter med symptomer fra abdomen kan henvises direkte til CT-scanning på de radiologiske afdelinger i Region Nordjylland fra Almen Praksis.

 

Alle patienter, der opfylder kriterierne for at indgå i kræftpakker, skal videreudredes i henhold til retningslinierne for den enkelte kræftpakke.

Udredning af tilfældige fund – efter opfordring fra radiolog – skal kunne give adgang til diagnostisk CT, type og protokol visiteres af specialist. Mener radiolog, at en MR er bedre end en CT, sendes henvisningen tilbage til henvisende læge, med henblik på at der udfærdiges en ny henvisning med metalskema, og patienten skal informeres af henvisende læge.

Langvarige smertetilstande (over flere måneder), hvor de relevante diagnostiske undersøgelser ikke har vist noget, (negativt svar vigtigt), kan give adgang til diagnostisk CT. Type og protokol visiteres af specialist. Det understreges, at alle relevante tests skal være nævnt i henvisningen.

 

Henvisning til CT fra Almen Praksis opfattes som elektive henvisninger, der har til formål at accelerere udredningen af vanskelige patienter, således at akutte og hastende patienter skal henvises direkte til specialafdeling, for ikke at forsinke udredningen. Der kan dog forekomme overraskende fund, der kræver akut eller hastende svarafgivelse, ligesom en beskrivelse kan kræve kontakt til henvisende instans med henblik på afklaring af usikkerheder mm. Derfor bør henvisende læge angive telefonnummer, man kan kontakte. Kan man ikke kontakte henvisende læge i dagtiden, bliver den praktiserende læge, der har ”vagten” kontaktet, med henblik på umiddelbar svarafgivelse.

De radiologiske afdelinger kan ikke arrangere indlæggelse eller kontakt til speciallæge – dette skal ske fra henvisende instans.