Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Polypfjernelse med El-koagulation ved rektoskopi

 

 

Formål

Fjernelse af polyp i rectum.

 

Præoperativt

Operationssygeplejersken sikrer sig:

 • • At ano/rektoskop og udstyr er til stede og brugbart

 • • At indikationen foreligger

 • • At patienten er klar

 • • At operatør er klar.

 

Fremstilling

Rektoskop. Se særskilt vejledning for rektoskopifremstilling.

Net med:

 • • Polypslynge

 • • Kugleelektrode med sug

 • • Polyptang. Diatermiledning

 • • Formalinglas

 • • Millipore papir

Forefindes på stuen.

 • • Diatermiapparat

 • • Gulvsug.

 

Lejring

GU leje: Se særskilt vejledning.

 

Procedure

Ved brug af flergangspolypslynge, samles denne inden anvendelse.

Polypslynge afprøves, før den føres gennem skopet.

Operatør forespørges, om koagulation er nødvendig i forbindelse med polypfjernelsen.

Ønskes koagulation, klargøres dette. Se særskilt vejledning for El-kirugi.

Fodbetjeningspedal placeres i nærhed af operatør.

Plus-polær-ledningen monteres på håndtag til polypslynge.

El-koagulationen er nu klar til anvendelse efter operatørens skøn.

Rektoskopet samles.

Rektoskopet føres op i rectum.

Polyppen fanges med polyptangen.

Slyngen føres ind over tangen og polyppen og trækkes til. Strømmen sluttes og polyppen brændes af.

Evt. blødning stoppes med kugleelektroden.

 

Patientlabel, prøvetagningsdato, præparatnummer og præparat påsættes formalinglas.

Operatør udfylder patologiskema efter endt undersøgelse, eventuelt i samarbejde med sygeplejerske.

 

Rengøring

Engangsudstyr afhændes således, at det ikke skader renovationsposer.

 

Flergangspolypslynge kan vaskes i instrument vaskemaskine sammen med rektoskopdele.

 

Eventuelt

Se også vejledning om El-kirurgi.