Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Væsketerapi

Forholdsregler ved eGFR under 30.

 

Formål

Undgå/mindske risikoen for at patienten får nefrotoksiske skader efter i.v.-kontrast i forbindelse med CT.

 

Beskrivelse

Hvis eGFR er under 30 bør ordinerende læge og radiologen diskutere mulige undersøgelsesalternativer.

Hvis det besluttes alligevel at gennemføre undersøgelse med indgift af i.v.-kontrast reduceres risikoen for kontrastindiceret nefropati ved at:

 

Sikre at patienten er velhydreret. Giv f.eks. 100ml væske/time enten i.v. eller oralt afhængig af patientens tilstand.
Væsken skal gives 6 timer før undersøgelsen og 24 timer efter.

Standse indgift af nefrotoksiske lægemidler mindst 24 timer før undersøgelsen.

Undlade at give mannitol eller diuretica, især loopdiuretica.

Undgå flere undersøgelser med kontrastindgift indenfor en kort periode.

Evt. dialysere pt.

Ny eGFR-kontrol dagen efter.

Dokumenteres af radiolog i røntgenjournalen.

Dokumenteres af sygeplejerske/radiograf i undersøgelsesdokumentation.

 

Referencer

Kilde: Dansk Radiologisk Selskabs Vejledninger vedr. radiologiske procedurer 2. udgave, 2003.