Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kongenit hofteluksation (sent erkendt)

Formål

Behandlingsvejledning.

Beskrivelse

Generelt

Sent erkendt hofteluksation er hofteluksation opdaget efter 3 måneders alderen. Tilstanden er meget sjælden. Der opdages 1 tilfælde hvert 1-2 år i Region Nordjylland, som alle behandles på Aalborg Sygehus.

Undersøgelser

Der tages røntgen af bækkenet AP med henblik på oprykning eller lateralisering. AC-vinklen vil være meget forhøjet og viser den svære hoftedysplasi. Der er øget lateralisering af trochanter minor-området og oprykning (Shentons linje brudt).

Ved den kliniske undersøgelse er der forskel på bilateral og ensidig hofteluksation. Ved ensidig hofteluksation er knæenes højde uens, idet oprykningen bevirker en relativ forkortning af benet. Vigtigste kliniske parameter er indskrænket abduktion på den/de lukserede sider.

Behandling

Barnet indlægges subakut med henblik på strækbehandling (hængestræk af begge ben som ved femurfraktur) i 10-14 dage. Undervejs øges abduktionen gradvist. Behandlingen kan, hvis forholdene i hjemmet tillader det, foregå som hjemmebehandling. Herefter foretages reposition i generel anæstesi, oftest ved hjælp af adduktortenotomi og sjældent åben reposition. I forbindelse med repositionen er det vigtigt, at man udfører artrografi med Omnipaque 240 mg/ml og kontrollerer det frie interval, det vil sige hvor langt man fra fuld abduktion og 90° fleksion kan bringe hofteleddet ind mod neutral stilling, inden det lukserer. Herefter anlægges en hofte-X-lite fra navlen til anklen på den/de lukserede hofte (de lukserede hofter). Hoften/hofterne skal indstilles i mere end 90° fleksion, ca. 30° indrotation og ca. 50-70° abduktion. Man skal undgå yderstillinger for at minimere risikoen for betydende caputnekrose. Det er vigtigt, at man ved bandage-anlæggelse lægger en pude under denne for at give plads til abdomenvolumen-udsving i forbindelse med måltider med mere. Efter anlæggelse af bandage tages røntgenbillede på stuen. Hvis røntgenbilledet er i orden, kan patienten udskrives, så snart det er konstateret, at der ikke er bandagegener - enten i løbet af eftermiddagen eller næste dag. Røntgenkontrol efter 1 uge og videre plan efter behov. Bandageringstid 3 måneder. Det er på grund af barnets vækst oftest nødvendigt med et bandageskift midtvejs. Herefter overgår patienten til en ortose, normalt Denis Browne. Samlet bandageringstid 6-12 måneder. Seponering af bandagering afhænger af, hvornår AC-vinklen har rettet sig tilstrækkeligt.

Referencer

Lovel W W & Winter R B, Ped Orthop Lippincot Co. 2.ed., 1986

Bennet G C, Pediatric Hip Disorders, Blackwale Co. 1987

Tachdijan M D, Congenital Dislocation of the Hip, Livingstone 1982