Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af akutte patienter i Akutmodtagelsen (AM), Aalborg UH Thisted

 

Formål

Alle akut henviste patienter og patienter indbragt med 112, samt selvhenvendere visiteres ud fra gældende visitationsmanual.


Alle akutte patienter starter deres forløb med at blive triageret af sygeplejerske i Modtagelsen, observeres, plejes og behandles og modtages af læge ud fra triageringsgrad.

 

Triagen udføres af en sygeplejerske, som foretager en sundhedsfaglig vurdering af kontaktårsag samt måling af vitalparametre i forhold til gældende triagemanual.

 

For modtagelse af alle akutte patienter gælder:

1.Patienten registreres tidstro i PAS ved ankomst af akutsekretær.

2. Visitatorsygeplejerske udruller aktiviteter på Cetrea tavle (de der er indbragt med 112, ellers sekretær).

3. Patientidentifikation foretages ud fra gældende retningslinje.

4. Primær triagering foretages af modtagende sygeplejerske indenfor 30 minutter efter ankomst. Triage skal dermed påbegyndes som det allerførste ved patientens ankomst

5. Patienten monitorers på alle parametre og TOKS-scores. Se skemaet ”Observation og arbejdsgange i Akutmodtagelsen” (bilag).

6. Ved modtagelse af alle patienter kaldes lægen, og der oplyses triagegrad.

7Værdierne registreres i EPJ.

8Læge/ sygeplejerske orienterer sig i patientdata, herunder indlæggelses- og kontaktårsag. Hvis der forefindes henvisning fra egen læge/ vagtlæge, læses denne af modtagende sygeplejerske og læge i forbindelse med modtagelsen.

9Samtykke til behandlingsforløbet indhentes og dokumenteres (læge).

10.Sygeplejerske rekvirerer akutprofil. Tillægsanalyser + EKG.

11.Syre-base-status AB-STAT (Thisted) rekvireres af sygeplejerske på patienter triagegrad RØD eller ORANGE straks ved ankomst.

12.MRSA- og CPO-screening udføres og dokumenteres hurtigst muligt efter patientens ankomst i EPJ af læge og sygeplejerske.

13Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen

14Alle læge- og sygeplejerskeaktiviteter registreres tidstro på Cetrea tavle eller Anywhere

15Behandlingsplan samt afstemning af medicin skal foreligge indenfor 4 timer og inden flytning eller udskrivelse fra Modtagelsen.

 

Særlige forhold ved modtagelse af den akutte patient med henblik på triagegrad:


Rød triage (lægelig vurdering straks ved ankomst)

Tilstande, der truer liv og førlighed (eller hvor det skønnes, at der er risiko for forværring) kræver en umiddelbar handling. Indbringes oftest med kørsel A og paramediciner, men kan også selv komme til sygehuset.

 • • Patienter triageres præhospitalt og ved ankomst til Akutmodtagelsen af modtagende sygeplejerske og modtages direkte i akutrum 2 samt eventuelt modtagerum i Modtagelsen til behandling, diagnosticering og journaloptagelse.

 • • Visitator kalder relevant team før patientens ankomst (hjertestopteam, rødt medicinsk kald, anæstesiologisk nødkald eller anden relevant funktion).

 • • Hvis det ikke er muligt at foretage MRSA-screening på grund af patientens tilstand, dokumenteres dette i EPJ.

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen.

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen.

 • • Patienter overflyttes herefter efter lægeordination til stamafsnit, Intensivafsnittet, Operationsafsnittet eller andet sygehus.

 

Orange triage (lægelig vurdering hurtigst muligt, dog indenfor 15 minutter efter ankomst)

Tilstande, der potentielt udgør en trussel mod liv og førlighed og kræver en hurtig vurdering, diagnostik og behandling. Indbringes oftest med 112 og eventuelt paramediciner, men kan også selv ankomme til sygehuset.

 • • Patienter modtages i modtagerum i Modtagelsen til triage, behandling, diagnosticering og journaloptagelse.

 • • Modtagende sygeplejerske tilkalder akutlæge og/ eller forvagt/ bagvagt fra relevant speciale.

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen.

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen.

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, Intensivafsnittet, Operationsafsnit eller andet sygehus.


 

Gul triage (lægelig vurdering hurtigst muligt, dog indenfor 60 minutter efter ankomst)

Tilstande, hvor patienten fremstår let påvirket, er vågen, orienteret og kan kalde hjælp. Patientens tilstand kan potentielt kræve hurtig indgriben. Indbringes oftest med kørsel B eller C eller kommer selv til sygehuset.

 • • Patienter modtages i modtagerum i Modtagelsen til triagering, behandling, diagnosticering og journaloptagelse.

 • • Modtagende sygeplejerske tilkalder relevant forvagt 1 eller 2.

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen.

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen.

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, Operationsafsnit, andet sygehus, eller udskrives.


 

Grøn triage (lægelig vurdering hurtigst muligt, dog indenfor 180 minutter efter ankomst)

Tilstande, der kræver diagnosticering, udredning og lægelig vurdering. Tilstanden vurderes ikke at skabe en akut trussel mod liv og førlighed. Indbringes med 112 eller ankommer selv til sygehuset med henvisning eller som selvhenvender.

 • • Patienter modtages i modtagerum/ skadestuerum i Modtagelsen til triagering, behandling, diagnosticering og journaloptagelse.

 • • Kan triageres på leje eller stol.

 • • Modtagende sygeplejerske tilkalder relevant forvagt.

 • • Efter vurdering kan patienten henvises til venteareal.

 • • Indlæggelse og journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen.

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Akutmodtagelsen.

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, operationsafsnit, andet sygehus eller udskrives.


 

Blå triage
ABCDE-stabil tilstand, som ikke umiddelbart kræver behandling af speciallæge. Patienten er via visiterende sygeplejerske/sekretær vurderet til blå triagegrad.

 • • Patienter modtages i Skadestuen.

 • • Modtagende sygeplejerske tilkalder relevant forvagt, som vurderer patienten.

 • • Patienter med ikke-akut behov for observation kan henvises til venteareal. Journaloptagelse samt behandlingsplan dikteres af lægen.

 • • Sygeplejedokumentation efter gældende EPJ-manual for patienter i Skadestuen.

 • • Patienter overflyttes efter lægeordination til stamafsnit, operationsafsnit, andet sygehus eller udskrives.

 • • Patienter tilses og behandles af behandlersygeplejerske efter gældende flowdiagrammer for behandlersygeplejerske.