Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Ekstubation voksne indlagt på intensiv NOTIA, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

Når en respiratorbehandlet patient har aftrappet respiratorbehandling, har tilstrækkelig egen respiration og opfylder kriterierne for ekstubation, foretages en individuel lægefaglig vurdering mhp. om patienten er klar til ekstubation.

Ekstubationen skal være planlagt og patienten skal informeres og forberedes til proceduren. Dette skal foregå så roligt og atraumatisk som muligt.

Tuben fjernes normalvis af anæstesilægen og intensivsygeplejersken assisterer og observerer patienten efterfølgende.

Generelle kriterier for ekstubering

 • • Patienten er ved bevidsthed, og kan modtage information

 • • Patienten kan holde frie luftveje og har god hostekraft (minimum af sejt/purulent trakealsekret)

 • • Patienten har spontan respiration og kan klare en spontaneus breating trial spontan respirationstest, Spontaneus Breating Trial (SBT) for voksne

 • • Patienten er fastende

 • • Patienten er normohydreret.

 • • Patienten er cirkulatorisk stabil (minimum af vasopressorer) temperatur under 38,5 grader celcius.

Forberedelse

Sygeplejersken kontrollerer at følgende udstyr er tilgængeligt hos patienten:

 • • Sug, sugekateter, cuff-sprøjte, ventilationsmaske og -pose med ilttilskud

 • • Sygeplejersken klargør ventilationsudstyret, som forventes anvendt til at sikre patientens oxygenering efter ekstubation (tør ilt/fugtet ilt, nasal/maske, NIV)

 • • Eventuelt klargøres intubationsberedskab efter aftale med vagthavende læge

 • • Ved kendt vanskelig intubation skal plan for reintubation foreligge

Planlagt ekstubation oral tube fremgangsmåde

 • • Patienten informeres om ekstubationen, både før og under proceduren

 • • Personalet anvender værnemidler efter infektionshygiejnens forskrifter

 • • Patienten lejres i sengen med eleveret hovedgærde med god støtte

 • • Sug på ventrikelsonden, hvis en sådan forefindes

 • • Præoxygener (nogle foretrækker ventilationspose, andre anvender respiratoren)

 • • Patienten suges eventuelt i næse/svælg og tuben, bed patienten synke

 • • Fjern tubefikseringsmateriale og evt. gag

 • • Patienten opfordres til at trække vejret dybt ind og gabe

 • • Tøm cuffen

 • • Træk forsigtigt tuben op i glidende bevægelse (vurder i den konkrete situation, om sugning er nødvendig)

 • • Bed evt. patienten om at hoste samtidig med at tuben fjernes

 • • Tilkobl patienten det klargjorte ventilationsudstyr (fugtet eller tør ilt)

 • • Noter tidspunktet for ekstubering

 • • Vagthavende læge ordinerer, hvor ofte patienten skal have intermitterende CPAP

Planlagt dekanylering tracheostomitube

 • • Patienten skal have sufficient hostekraft uden større sekret problemer.

 • • Kanylen skal være tilproppet mindst et døgn uden behov for åbning og sugning trakealt

 • • Patient skal kunne klare sig med nasal ilt/ilt på åben maske.

 • • Se fremgangsmåde i Tracheostomi pleje og observation

Accidentiel ekstubation oral tube

 • • Tilkald hjælp, bed kollega tilkalde vagthavende læge

 • • Sikre frie luftveje, sug evt. i svælget

 • • Skru op for ilt 10-15 l/min på ventilationsmaske/pose, støt patientens egenrespiration eller ventiler hvis nødvendigt

 • • Patienten lejres i rygleje med eleveret hovedgærde

 • • Stop evt. sondeernæring, sug på sonden

 • • Noter tidspunkt for ekstuberingen

 • • Hent intubationsberedskabet

 • • Observer patientens vejrtrækning, saturation, farver, puls, blodtryk

 • • Kontroller at patienten har en velfungerende i.v. adgang

Accidentiel ekstubation trakeostomitube

 • • Tilkald hjælp, bed kollega tilkalde vagthavende læge

 • • Sikre frie luftveje, sug evt. i svælget

 • • Skru op for ilt 10-15 l/min på ventilationsmaske/pose, dæk trakeostoma til evt. med ren handske, således patienten kan ventileres gennem almindelig luftvej.

 • • Støt patientens egenrespiration eller ventiler, hvis nødvendigt

 • • Patienten lejres i rygleje med eleveret hovedgærde

 • • Er tracheostoma over 24 timer kan vagthavende læge evt. anlægge ny via guide.

Komplikationer efter ekstubation

 • • Aspiration pga dårlig svælgrefleks, vær forsigtig med per oral indtag

 • • Larynxspasmer med risiko for aflukning af glottis

 • • Bronkospasme med irritation af luftveje

 • • Patienten kan ikke opretholde frie luftveje

 • • Patienten bliver udmattet og respiration ikke sufficient

Observationer efter ekstubation

 • • Frie luftveje

 • • Saturation, a-gas hvis a-kanyle forefindes

 • • Respirationsfrekvens og -dybde

 • • Hostekraft

 • • BT, puls og temperatur

 • • Hudfarve

 • • Stridor

 • • Bronkospasmer

 • • Hyperkapni

 • • Mundpleje

Målgruppe

Voksne kritisk syge patienter med behov for respiratorbehandling.

Formål

At endotrakealtuben fjernes, når patienten vurderes ekstubationsklar med mindst mulig risiko og gene for patienten.

At sikre patienten sufficient respiration efter ekstubation.

At sikre kvalitet i pleje og behandling af den intensive patient.

Referencer

Larson, Anders og Sten Rubertsson. Intensiv Medicin. 1.udgave, 2. Oplag 2013. Fadl.

 

Gulbrandsen, Tove og Stubberud, Dag-Gunnar. Intensivsykepleie. 3. udgave, 1. oplag 2015. Cappelen Damm Akademisk.