Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ ambulant kontrol af hjertekirurgiske patienter i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Klinik Hjerte-Lunge

 

Formål

At sikre at patienter, der har været indlagt i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Klinik Hjerte-Lunge, kontrolleres ambulant i nødvendigt omfang inden de afsluttes helt i hjerte-lungekirurgisk regi.

Beskrivelse

Ved udskrivelsen af alle hjertekirurgiske patienter, der har været indlagt i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit vurderer udskrivende læge om patienten kan afsluttes helt i hjerte-lungekirurgisk regi eller om patienten skal ses postoperativt i Ambulatoriet. Hver patient vurderes individuelt, men dog gælder visse overordnede retningslinjer:

 

 • • Hjertekirurgiske patienter der har gennemgået åben hjertekirurgi som f.eks.:

   • koronar bypass kirurgi,

   • hjerteklapkirurgi,

   • rytmekirurgi,

   • aneurismekirurgi

   • eller kombinationer heraf

Alle ovenstående patienter skal ses i Hjerte-Lungekirurgisk Ambulaorium ca. en måned efter udskrivelsen med mindre kontrol kan aftales udført på hjemsygehuset. Alle patienter hjemhørende på Aalborg Universitetshospital kontrolleres i Hjerte-lungekirurgisk Ambulatorium.

 • • Den tidligere rutinemæssige tre-månederskontrol udført i Kardiologisk Afdeling bortfalder idet denne kontrol af Kardiologisk Afdeling skønnes unødvendig bortset fra følgende tilfælde:

 1. 1. Patienter, der har gennemgået hjerteklapkirurgi

 2. 2. Alle patienter med en EF < 30 %

 3. 3. Patienter, der ved kontrollen i T-regi én måned postoperativt fortsat har nyopstået postoperativ atrieflimmer

 4. 4. Patienter, der har gennemgået Maze-kirurgi

(særlig standardhenvisning forefindes: J:\SEKRETARIAT • Afd. T\Skabeloner)