Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og udskrivelse af barselskvinder

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Formål

Instruks vedrørende visitation og udskrivelse af kvinder der har født.

Definition af begreber

Barselsgangen modtager barselskvinder, som har brug for pleje, eller hvor der er brug for pleje eller observation af det nyfødte barn. Samt barselskvinder til ammeetablering.

 

Ambulant fødsel: Barselskvinder der udskrives indenfor 24 timer efter fødslen.

Tvungen ambulant fødsel: Flergangs fødende med normal graviditet og fødsel til tiden af rask barn udskrives 4-6 timer efter fødslen.

Beskrivelse

Tvungen ambulant fødsel

 • • Flergangs fødende med normal graviditet og fødsel til tiden af rask barn udskrives 4-6 timer efter fødslen.

 • • Barnet skal have suttet korrekt i overværelse af en sundhedsfaglig person.

 • • Familien udskrives ikke om natten, med mindre de selv ønsker det.

 • • Der sendes e-brev til sundhedsplejersken hvor det fremgår hvor mange timer efter fødslen kvinden er gået hjem.

 • • Der medsendes en udskrift af FMK hvis kvinden får medicin.

Følgende forhold hos mor og barn medfører tilbud om indlæggelse på barselsgangen

 

Tilstande hos moderen:

Gemelli

Kvinder som har været til ammesamtale pga. tidligere ammeproblemer

Hypertension

Collumrift

Hæmatomer

Manual placenta fjernelse samt intrauterin palpation

Sectio

Foetus mortuus

Større bristninger

Langvarig vandafgang (> 18 timer), uafhængig af antibiotika behandling (48 timers observation)

Post partum blødning > 1000 ml, eller hvis patienten er påvirket

Præeklampsi

Sårbare familier

Sphincter ruptur – regime ved > 50 % ruptur

Temperatur forhøjelse under fødslen > 38 o

Brystreduceret, brystimplantater

Vandladningsproblemer efter fødslen

 

Tilstand hos barnet:

Dysmaturitet

Observation pga moderens indtagelse af medicin

Fødselsvægt < 2500 g

Immunisering

Kromosomanomalier og misdannelser

Præmaturitet (GA < 37 fulde uger)

Vakuum forløsning

Skulderdystoci

Neonatal hypoglykæmi (Blodsukker hos barnet < 2,5mmol/l)

Nyfødte med behov for:

 • Early feeding

 • Kuvøse behandling

 

Indikation for indlæggelse udover de normale 3 døgn

Alment påvirket barn

Præmaturitet (GA < 37 fulde uger)

Ammeproblemer: amning ikke etableret indenfor 48 timer eller behov for tilskud udover 24 timer

Ikterus: behandlingskrævende ikterus

Respirations påvirkede børn: Knirken, indtrækninger, cyanose

 

Udskrivelse af barselspatienter

 • • Der afholdes udskrivningssamtale – se Ammestuesnak ved indlagte kvinder. Ved ambulante kvinder - se actioncard Udskrivelse efter ambulant fødsel).

 • • Alle patienter medgives en udskrift af FMK hvis de får medicin.

 • • Der sendes e-brev til sundhedsplejersken (ved kvinder der er på afdelingen under 24 timers behøves fraserne ikke at blive udfyldt).

 • • Vagthavende for - eller bagvagt laver medicinafstemning i FMK og sender fyldestgørende epikrise til egen læge.