Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter med inkontinens

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter med urininkontinens (stress, - urge, - og blandingsinkontinens) og/eller analinkontinens henvist fra gynækologisk ambulatorium eller inkontinensambulatoriet.

Rygopererede med nytilkommet utæthed, henvises fra Ortopædkirurgisk ambulatorium.

Mænd med urininkontinens efter behandling af prostatacancer, kan henvises fra det behandlende sygehus til fysioterapi på Regionshospital Nordjylland.

Overordnet fremgangsmåde

Gynækologisk-obstetrisk ambulatorium henviser patienterne via en intern henvisning.

Undersøgelse, vurdering og behandling foretages udelukkende af fysioterapeuter med inkontinenskursus indeholdende palpation af bækkenbunden.

Behandlingen foregår individuelt og der benyttes et aflåseligt lokale, hvor der forefindes håndvask.

Undersøgelse, vurdering og behandling foretages udelukkende af en kontinensfysioterapeut.

Hvis fysioterapeuten vurderer, der er behandlingsmuligheder, fortsætter patienten med ambulant behandling. Der afsættes 60 minutter til den indledende undersøgelse. Som oftest ses patienten i alt 2-4 gange.

Før patientkontakt

Der læses i EPJ, og fysioterapeuten registrerer specielle oplysninger (skader i forbindelse med tidligere fødsler, tidligere operationer, hvornår er generne startet, seksuelle problemer, toiletvaner, hormonbehandling, kontinenshjælpemidler, arbejdsforhold) og eventuelle kontraindikationer for intern palpation (seksuelle overgreb, intakt hymen, stor blufærdighed).

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

At vurdere bækkenbundens styrke, udholdenhed og koordination og ved inkontinensproblemer, vurdere karakter og omfang af patientens inkontinensproblem.

Ud fra dette at lægge en plan i samarbejde med patienten med henblik på at patienten opnår optimal funktion af bækkenbunden samt bliver bevidst om profylakse.

Som undersøgelsesmodel anvendes(1).

 

Patienten skal informeres om intern palpation og give samtykke dertil. Såfremt patienten ikke ønsker dette kan undersøgelsen foregå ved ekstern palpation.

 

Gennemgang af henvisningen, der indeholder udskrift af journalnotat fra det seneste ambulatoriebesøg

Anamnese

 • • Fritidsinteresser (belastning af bækkenbunden)

 • • Arbejde (belastning af bækkenbunden)

 • • Funktioner, som patienten er stoppet med?

 • • Familie/netværk

 • • Smerter/ubehag/gener

 • • Hvordan er problemet opstået

 • • Seksuel funktion

 • • Mavetarmfunktion

 • • Hormoner (tidligere operationer)

 • • Uddybning af faktorer som kan forværre inkontinensen:

   • • Hoste

   • • Overvægt

   • • Obstipation

   • • Tunge løft

 

Undersøgelse af bækkenbunden

Inspektion og palpation i rygkrogliggende:

 • • Symmetri højre/venstre side

 • • Perineums stilling i hvile

 • • Synlige skader

 • • Rødme

 • • Sker der en reflektorisk kontraktion under funktionelle øvelser (hoste, aktivering af bugpressen)?

 • • Kan patienten udføre et knib på opfordring?

 • • Sensibilitet i ridebukseområdet

 • • Palpation af bækkenbund i hvile

 • • Palpation af bækkenbunden ved voluntær kontraktion (styrke, udholdenhed (dynamisk/statisk), funktionstests). Som målemetode anvendes fin muskelstyrketest (2).

 

Fysioterapeutisk behandling

Behandlingen indeholder:

 • • Information om bækkenbundens anatomi og fysiologi ved hjælp af bækkenmodel og plancher.

 • • Information og instruktion om relevante emner som væske/vandladning, toiletvaner, belastning af bækkenbunden/årsager til svaghed, livsstil (motion, vægt, aktivitet).

 • • Instruktion i individuel bækkenbundstræning samt udlevering af pjece: Blære og bækkenbundstræning til kvinder, Astellas Pharma.

 • • Ved ingen – eller svært nedsat palpabel muskelfunktion af bækkenbunden tilbydes evt. facilitering af bækkenbunden vha. vibrator, digital stimulering eller TENS.

 • • Kontraindikationer ved brug af TENS: graviditet, tidligere/nuværende epilepsi, pacemaker eller alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, nedsat følesans, infektion/inflammation, påvist kræft.

 • • Kontraindikationer ved brug af vibrator: skader på huden

 • • Venepumpeøvelser

 • • Træning af bækkenbunden med progression ved at ændre:

   • • Varighed af knib

   • • Styrke af knib

   • • Antallet af knib

   • • Knib i forskellige stillinger

   • • Knibe under funktioner

 

Tværfagligt samarbejde

I forbindelse med behandling af kvinder med underlivssmerter samt inkontinens samarbejdes med sexologen på Regionshospital Nordjylland, hvis patienten samtidig er tilknyttet hende. Derudover sygeplejersker og læger fra inkontinensambulatoriet. Endvidere findes der en ERFA gruppe om inkontinens.

 

Afslutning

Afslutningsvis skriver fysioterapeuten et notat i EPJ. Lægerne vurderer på baggrund af status og egen undersøgelse, om patienten skal fortsætte med almen genoptræning i kommunalt regi. I den forbindelse udfærdiges en genoptræningsplan af henvisende læge.

 

Definition af begreber

 • • Urininkontinens: En tilstand med ufrivillig vandladning, som for patienten er et socialt eller hygiejnisk problem (3).

 • • Analinkontinens: Ufrivillig afgang af flatus, tynd eller formet afføring, der for patienten udgør et socialt eller hygiejnisk problem (3).

 • • Stressinkontinens: Ufrivillig urinafgang, der optræder ved fysisk aktivitet, f.eks. løft, hoste og latter. Stressinkontinens er ikke ledsaget af vandladningstrang (3).

 • • Urgeinkontinens: Her opleves stærk og pludselig vandladningstrang, og det er ikke muligt at hæmme blæretømningen. Denne form for inkontinens er tiltagende hyppig efter menopausen (3).

 • • Blandingsinkontinens: Her forekommer symptomer fra stress – samt urgeinkontinens (3).

 • • Kontinens-fysioterapeut: Fysioterapeut med palpationskursus der arbejder med kvinder/mænd med inkontinensproblemer.

 • • Intern palpation: Vaginalt og/eller analt

 • • Tens: Transkutan elektrisk nervestimulation

 

Referencer

 1. 1. Danske Fysioterapeuters fagforum for gynækologisk/obstetrisk fysioterapi: ”Fysioterapeutisk undersøgelse af bækkenbunden hos kvinder.”

 2. 2. Kendall et al. 1993: ”Muscles, testing and function”, s. 188.

 3. 3. Dansk Selskab for Almen Medicin 1999: En klinisk vejledning. Udredning og Behandling af Urininkontinens i almen praksis.

 4. 4. Retningslinjer for den fysioterapeutiske behandling af stressinkontinens (2003). Oversat fra hollandsk til dansk af Danske Fysioterapeuter. www.ffy.dk

 5. 5. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 2003: Guidelines for urininkontinens. Evidensgrad 1B for bækkenbundstræning