Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vestimulation med oxitocin-drop (S-drop)

 

Definition af begreber:

Fødslens første stadium regnes fra veernes begyndelse til orificium er 10 cm. Fremgang defineres primært ved orificiums dilatation.

Består af:

Latensfasen: Fra veernes begyndelse til orificium 4 cm.

Den aktive fase: Fra orificium 4 cm og der er veer, som medfører fremgang i orificiums dilatation.

Fødslens andet stadium: Fra orificium 10 cm til barnet er født. Fremgang defineres primært ved fosterets nedtrængen i fødselsvejen.

Består af:

Nedtrængningsfasen: Fra orificium 10 cm til den fødende begynder at presse.

Uddrivningsfasen: Fra den fødende begynder at presse til barnet er født.

Dystoci betyder manglende fremgang.
Diagnosen dystoci kan ikke stilles før orificium er dilateret mindst 4 cm.

Udvidelsesfasen:
 

Førstegangsfødende: Der er tale om dystoci, når orificium dilaterer mindre end ½ cm per time vurderet over 4 timer
Flergangsfødende: Der er tale om dystoci, når orificium dilaterer mindre end 1 cm per time, vurderet over 4 timer

Nedtrængningsfasen:
Når det skønnes, at ledende fosterdel ikke vil være på bækkenbunden senest efter 3 timer.

Pressefasen:
I pressefasen bør der være fremgang hele tiden. Der er dystoci når det skønnes, at barnet ikke vil være født senest efter 2 timer.

S-drop: Oxytocin-drop ( S-drop fordi det tidligere hed syntocnon)

Målgruppe
Jordemødre og læger.
 
Formål
Behandle dystoci uden at få hyperstimulation.
 

Metode

Indikation for S-drop:

Vesvækkelse med utilstrækkelig progression.

Afkortning af fødselsvarigheden f.eks. ved temperaturforhøjelse, mors ønske. Kan give øget risiko for hyperstimulation og oplevelse af smerte og ubehag.

 

 

Det er god praksis at gøre hindesprængning før stimulation med S-drop

Ved højtstående caput med risiko for navlesnorsfremfald kan der gøres kontrolleret hindesprængning, alternativt sættes S-drop med henblik på at få caput længere ned.

Kontraindikationer:

 • • Tidligere korporalt sectio eller operationer der kan sidestilles hermed

 • • Hvis der ikke er mulighed for sufficient overvågning af fosteret.

Relative kontraindikationer: Efter konference med læge

 • • Afvigende/patologisk CTG. Evt skalp laktat inden s-drop 

 • • Tegn på mekanisk misforhold.

 • • Som hovedregel opsættes ikke S-drop, hvis der er over eller lig 5 veer/10 min. Det kan være indiceret med S-drop, hvis der er vepause på 1 min. og der med korte veer

Komplikationer:

 

 • • Hyperstimulation med eller uden asfyksi. Der foreligger hyperstimulation, hvis der er mere end 5 veer på 10 minutter.

 

 • • Uterusruptur.

 

Oxytocin- drop som led i forløb med vandafgang/HSP/igangsættelse

Efter hindesprægning kan der opsættes S-drop efter 1-2 timer.

Efter spontan vandafgang kan der opsættes S-drop efter 1-2 timer.

Der skal gå 4 timer mellem oplægning af Minprostin/Misoprostol og S-drop.


CTG ved vestimulation med S- drop

 

 • • 20 minutters CTG før opsætning af S-drop i udvidelsesfasen, mindst 10 minutter i presseperioden.

 

 • • Ved afvigende/patologisk CTG er forudsætning normal skalp-pH/skalp-laktat.

 

 • • CTG kontinuerligt, når S-drop er tilkoblet.

 

Status før opsætning af S-drop (S-drop pakken)

 

 

 • • Tjek-ind er gennemgået (Risikofaktorer !)

 

 • • Kvindens behov for væske, føde, smertelindring, blæretømning og søvn vurderes.

 

 • • Orificiums dilatation, fosterstilling, -stand og -rotation er beskrevet. Er der tegn til mekaniske misforhold.

 

 • • Progressionen beskrives

 

 • • CTG beskrives og klassificeres

 

 • • Planlagt tidspunkt for første statusopfølgning er noteret og aftalt med den fødende. Første status efter 2 timer.

 

Dosis:

 

10 IE Oxytocin i 1000 ml NaCl.
Droppet infunderes med pumpe. Start 20 ml/time / 3,3 ml/min.

 

Udvidelsesperioden:
Dosis øgning med 20 ml/time hvert 20. minut (20-40-60-80-100-120-140-160-180) til effekt på veerne og progressionen, maximalt 120-180 ml/time. Droppet skal ikke konsekvent øges til 180 ml/time. Indikator for infusionshastigheden er progressionen. Der må højst være 5 veer på 10 minutter.

 

Uddrivelsesperioden:
Dosis øges hvert 10. minut til maks. 5 veer på 10 minutter, start 20 ml/time. Der øges med 20 ml/time. .
Dosisøgning til maximalt 180 ml/time. 180 ml/time svarer til 0.03 IE/min. Maksimal dosis Syntocinon 40 IE alt i alt pr. døgn. Syntocinon i navlevenen til at fremme placentas fødsel tæller ikke med, da der kun går meget små mængder over i moderens blod.

 

Ved intravenøs infusion af Syntocinon indtræder effekten gradvis. Steady state efter 20-40 minutter.

 

Ved gode veer + progression kan dosis eventuelt reduceres. Samme takt som beskrevet oven for.

 

 

 

Ved tegn på asfyksi: Ændring i afvigende/patologisk CTG-mønster, patologisk skalp-pH/skalp-laktat: Reducer eller sluk s-drop.

 

Ved hyperstimulation: Sluk drop. Ved normal CTG kan stimulation med Syntocinon genoptages, hvis der højst er 5 veer på 10 minutter, og hvis indikationen fortsat er til stede.

 

Varighed af effekt efter ophør med Syntocinon-infusion ca. 20 minutter.

 

Hyperstimulation:

 

Patologisk CTG/påvirket laktat/pH kan være tegn på hyperstimulation. Reducer eller sluk for Syntocinon-drop.

 

Der må højst være 5 veer på 10 minutter.

 

Der skal være gode pauser mellem veerne (1-2 minutter)

 

Behandling: Reducer eller seponer Oxytocin-drop. Er dette ikke nok, Ventoline er 0,25 mg (0,5 ml) i.m eller s.c eller 0,1 mg (0,2 ml) iv. Dosis kan evt gentages.


Sectio antea:

 

 • • Risiko for ruptur øget ved brug af oxytocin-drop.

 

 • • Maksimal tid uden progression 2 timer når oxytocin-drop er på maks., eller der er sufficiente veer.

Mangegangsfødende: Mere end eller lige femtegangsfødende:

 

 • • Har større risiko for uterusruptur også uden cikatrice i uterus.

 

 • • Ved vesvækkelse afventes om veerne rejser sig af sig selv.

 

Oxytocin-drop kan opsættes. Øges hvert 30. minut og kun til 90 ml/time. Kan øges efter konference med fødegangsvagt.

 

Vær ekstra opmærksom på tegn på mekanisk misforhold. Oxytocin som vestimulation er da kontraindiceret.

 

Efter barnets fødsel er der risiko for blødning. Oxytocin-drop kan anvendes, op til 180 ml/time som hos alle andre fødende.

 

 

Bemyndigelse:
Jordemoderen kan uden lægeordination opsætte Oxytocin-drop.
Ved tvivl konfereres med læge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer:


Sandbjerg 2013. Syntocinon.

Sundhedsstyrelsen: National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystocin: 2014