Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG crus

 

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

AP- og lat.billede

Positionering

AP: Rygleje med strakte ben. Roter det aktuelle ben, så patella bliver midtstillet.

Lat.: Underbenets laterale side mod lejet, let flekteret knæ, foden flekteret til 90 grader. Det raske ben foran eller bagved.

Hvis patienten ikke kan dreje, tages billedet med vandret strålegang (AP):

Rygleje med strakt ben, lille udadrotation i knæet, så condylerne ligger udfor hinanden.

 

Centrering

AP: Centrer så knæet er med øverst på billedet. Til det andet billede centreres, så fodleddet er med nederst på billedet.

 

Lat.: Centrer så knæet er med øverst på billedet. Til det andet billede centreres, så fodleddet er med nederst på billedet.

 

Billedkriterier

AP: Billederne skal overlappe hinanden. Både knæ- og fodled medfotograferes. Caput fibula skal ligge 1/3 ind under tibia.

 

Lat.: Billederne skal overlappe hinanden. Både knæ- og fodled skal medfotograferes.

Kontrol af fraktur: Knæ- og fodled skal medfotograferes, idet der kan ske en rotationsfejlstilling, så længe frakturen ikke er helet.

Husk højre/venstre markering

 

 

 

 

 

 

 

AP-billede

AP-billede

Lat.billede

Lat.billede

 

 

 

 

http://pri.rn.dk/pri/AaS/OC/RA/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=a97be08c1a49471a00257685006b0065&name=topic1_img0002.jpeg

http://pri.rn.dk/pri/AaS/OC/RA/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=a97be08c1a49471a00257685006b0065&name=topic1_img0003.jpeg

http://pri.rn.dk/pri/AaS/OC/RA/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=a97be08c1a49471a00257685006b0065&name=topic1_img0005.jpeg

http://pri.rn.dk/pri/AaS/OC/RA/_layouts/SLIPWeb/Blob.ashx?topicid=a97be08c1a49471a00257685006b0065&name=topic1_img0006.jpeg