Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ØNH, tonsillektomi og tonsillotomi

Indikation/operation

Ved tonsillektomi fjernes begge mandler helt på grund hyppig halsbetændelse, store mandler, byld i halsen eller ved mistanke om tonsiltumor eller anden patologi relateret til mandlerne.

Hvis mandler fjernes grundet mistanke om cancer bliver patienten indlagt på NHH og er ikke dagkirurgisk.

Ved tonsillotomi fjernes begge mandler kun delvist på grund af for store mandler, der forårsager obstruktiv søvnapnø, snorken og andre mekaniske gener.

Tonsillotomi giver kortere perioder med smerter samt mindre risiko for efterblødning, og vælges derfor især til mindre børn med udelukkende store mandler.

Efter operation er observationen ved tonsillektomi og tonsillotomi ens.

Præoperativ pleje:

 • • Som udgangspunkt skal ellers raske patienter der får fjernet mandler have 8 mg Dexamethason og 1 gram Panodil per os som præmedicin. Dog ikke hvis der er tale om patienter der får fjernet mandler grundet cancer. Vær dog altid opmærksom på hvad der er ordineret

Basisobservation

Se basisobservationer af patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation og pleje

 • • Tonsillejer tilses som minimum ved ankomst, og ved mistanke om blødning og inden udskrivelse. Tegn på blødning kan være: hyppige synkebevægelser, frisk blodigt opspyt/opkast og blod på tungen

 • • Tonsillejer beskrives og eventuel hævelse af tunge og drøbel beskrives. Hævelse er en ikke ukendt komplikation

 • • Opkast/sekret med gammelt blod er normalt

 • • Obs. stridor

 • • Halsen skal have ”ro”, patienten skal helst ikke græde, hoste eller rømme sig

 • • Ved faldende saturation eller meget sekret, er det dog nødvendigt at hoste

 • • Børn og eventuelt tungt sovende patienter lægges i sideleje

 • • Skal have koldt flydende per os hurtigst muligt efter operation. Vær dog opmærksom på om patienten er sprayet ved narkoseindledning, så skal der gå en time fra der er sprayet, til der må indtages noget per os

 • • Børn skal ledsages på afdelingen

 • • Må spise og drikke efter eget ønske på afdelingen

Dagkirurgiske tonsillektomipatienter.

 • • Disse kan efter 2,5 til 3 timers observation uden komplikationer udskrives til patienthotellet, hvor de overnatter til dagen efter

 • • Patienten og gerne en pårørende informeres ud fra informationsmateriale som udleveres af opvågningssygeplejerske

 • • Patienten må ikke overflyttes til Patienthotellet, uden der er en pårørende med.

 • • Opvågningssygeplejersken doserer smertestillende medicin til 1. postoperative døgn og informerer om smertestillende behandling. Brug medicin æske. Smertebehandling ved udskrivelse vil oftest være Panodil 1 gr x 4 og Ibumetin 400 mg x 3 ELLER tablet Bonyl 500 mg x 2. Vær opmærksom på hvad kirurgen ordinerer, og at der bliver lavet recept.

 • • Patienten skal beholde 1 velfungerende venflon, når de overflyttes til patienthotellet.

 • • Skal være i stand til at køre til Patienthotellet i kørestol

 • • Informere pårørende om deres rolle på Patienthotellet. De skal hjælpe patienten, hente drikkevarer, is og lignende.

 

Følgende kriterier skal være opfyldt før der kan udskrives til Patienthotellet:

 1. 1. Kirurgens skal have set patienten i halsen så tæt på udskrielsen som muligt, for at sikre der ikke er aktiv blødning

 2. 2. Skal være sufficient smertelindret med en acceptabel VAS under 5 ved aktivitet

 3. 3. Skal have haft vandladning

 4. 4. Skal have været oppe og gå lidt omkrig af flere omgange og være velbefindende efterfølgende

 5. 5. Skal have fået lidt at spise og drikke

Reblødning efter tonsillektomi

 • • Samme observation som beskrevet ovenfor

 • • Ved re-blødning starter de 14 dage med ro og smertebehandling “forfra”

 • • Der kan forventeligt være flere smerter

 • • Skal indlægges på NHH og kan ikke være dagkirurgisk patient

 • • Tid i Opvågningen: Ikke forlænget opvågning

 • • Risiko for re-blødning er den samme som ved første operation. Ved mistanke om blødning kontaktes ØNH-forvagten.

Smertebehandling under opvågning

Rammeordination eller anden smerteplan ordineres af H-anæstesi.