Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Liggende transport ved vandafgang


Formål

At beskrive Navlesnorsprolaps (NSP). Når en slynge af navlesnoren prolaberer forbi den ledende fosterdel og ud gennem livmodermunden - er en sjælden, men alvorlig fødselskomplikation med en rapporteret incident på 1:160-714 fødsler. Malpræsentation, lille foster, flerfoldsgraviditet, polyhydramnios, multiparitet > 5 og spontan vandafgang før ledende fosterdel er vel indstillet i bækkenet anses for at være prædisponerende faktorer.

 

Definition af begreber

Liggende transport ved vandafgang:

At lægge sig ned, hvis spontan vandafgang indtræder, og derefter lade sig transportere liggende til fødestedet er aldrig beskrevet i litteratur eller lærebøger som værende hensigtsmæssigt med henblik på at forhindre NSP eller mindske konsekvenserne af en indtrådt NSP vid spontan vandafgang (vid hovedpræsentation) før ledende fosterdel er vel indstillet. Når den gravide ringer til fødeafdelingen, fordi fostervandet er afgået - eller formodes at være afgået - er det ikke muligt for jordemoderen definitivt at bedømme, om der er indikation for liggende transport pga. at fosterets hoved står højt. Eftersom det efter vandafgang er højest sandsynligt at ledende fosterdel nu står fast i bækkenet. Begrebet som her defineres er PROM = prelabour rupture of membranes = vandafgang uden ledsagende veaktivitet ved gestationsalder =/>37 uger. PROM forekommer i ca. 8 % (6-19 %) af alle graviditeter (=/>37) i Danmark. De studier som foreligger (nationalt/internationalt) viser at bevægelig ledende fosterdel i bækkenindgangen (BI) ikke nødvendiggør liggende transport.

 

Beskrivelse
Mange gravide får råd om liggende transport ved vandafgang med det formål at mindske risikoen for navlesnorsfremfald vid bl.a. følgende tilstande:

Navlesnorsfremfald forekommer især i følgende situationer:

1.

Dybt sæde af placenta

2.

Tværleje, skråleje, underkroppræsentation. Risiko øges, når der samtidig er tale om
præmaturitet.


Alt i alt er navlesnorsfremfald en sjælden komplikation.
Tilstanden forudsætter, der er vandafgang. Navlesnorsfremfald forekommer derfor også hyppigere i forbindelse med hindesprængning. Dette er baggrunden for "kontrolleret hindesprængning". Ved kontrolleret hindesprængning er ideen, at fostervandet skal løbe langsomt ud og ikke komme i en skylle, samt at erkende muligheden for navlesnorsfremfald med det samme og handle på det. Dette er der teoretisk god grund til at tro på.

Der er ikke foretaget undersøgelser til at belyse effekten af liggende transport ved vandafgang.
Råd om liggende transport ved vandafgang ved hovedstilling efter 37 uger er formentlig overflødig og gør mange gravide ængstelige. Nogle tør ikke bevæge sig uden for rækkevidden af telefon osv.
Vurderet ud fra den viden, vi har om, hvornår navlesnorsfremfald forekommer, skønnes det derfor overflødigt at opretholde denne rutine.
 

Fremover skal kun følgende gravide have råd om liggende transport ved vandafgang:

1.

Præmature under 37 uger

2.

Underkroppræsentation, tværleje og skråleje uanset gestationsalder

3.

Dybt sæde af placenta.

 

Diagnosekoder:

O42.2 PPROM < 37 uger

O42.3 PPROM > 37 uger

O32.1 Positio glutealis

O32.2 Tværleje eller skråleje

O69.0 Navlesnorsfremfald

 

Referencer

  1. 1. Vintzilious AM. Antepartum surveillance in preterm rupture of membranes. J Perinat Med 1996;24:319-24.

  2. 2. Dare MR, Middleton P, Crowther CA, Flenady VJ, Varatharaju B. Planned early birth versus expectant management (waiting) for PROM. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1.

  3. 3. Sperling LS, Schantz AL, Wåhlin A, Duun S, Jaszczak P, Scherling B et al. Management of prelabour rupture of membranes at term. A randomized study. Acta Obstet Gyencol Scand 1993;72:627-32.

  4. 4. Grant J, Keirse MJNC. Prelabour rupture of membranes at term. In Chalmers I, Enkin M, Keirse MJNC eds. Effective care in pregnancy and childbirth. Oxford: Oxford University Press 1989:1112-17.

  5. 5. Klein JM. Neonatal morbidity and mortality secondary to premature rupture of membranes. Obstet Gynecol Clin North America 1992;19:265-80.

  6. 6. Prabulos A-M, Philipson EH. Umbilical cord prolapse: is the time from diagnosis to delivery critical? J Reprod Med 1998;43:129-32.

  7. 7. Inge Lise Nikolajsen. Bør gravide, der ved terminen har formodet vandafgang, og hvor fosterets hoved er højtstående, transporteres liggende til fødestedet? Ugeskrift for Læger 2003;165(47):4530