Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sporbarhed af steriliserbart udstyr

 

Formål

Det er formålet at synliggøre de rutiner vi har i forhold til at sikre at alt medicinsk steriliserbart udstyrs sporbarhed ved genbehandlingen, der skal forefindes et dokumenteret system som sikre sporbarheden af samtlige delprocesser i genbehandlingensenheden. Sporbarhedssystemet kan etableres med forskellige detaljeringsgrader, det skal som minimum være på instrumentbakkeniveau. Det skal indeholde identifikation af udstyr og hvilke processer udstyret har gennemgået og hvem har medvirket i genbehandlingsprocesserne.

 

Beskrivelse

Vi kontrollerer at alt udstyr der har gennemgået en rengørings- og desinfektionsproces er synligt rent og tørt samt intakt. Vi kontrollerer når vi pakker instrumenter og instrumentkasser at de stemmer overens med følgeseddelen inden sterilisering. Vi skriver navn og dato på vores følgeseddel som lægges inde i kasserne og skriver dato og initialer på label udvendig på kasserne. Alt pakket udstyr påføres indhold, dato og initialer.

 

Referencer

Retningslinie nr. 11