Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalationsterapi via System 22 eller Ultralydsforstøver/Nebulisator

Metode1

Beskrivelse1

SYSTEM 22 - masketerapi1

Fremstilling1

Montering1

Procedure1

Rengøring ved brug af SYSTEM 221

SYSTEM 22 ved CPAP-behandling til børn1

Fremstilling1

Montering1

Nebulisator MAQUET ved brug af SIEMENS SUN 145 eller respiratorbehandling1

Fremstilling1

Montering1

Procedure ved brug af SIEMENS SUN 1451

Procedure ved brug af respirator1

Under brug af Nebulisator1

Rengøring af Nebulisator MAQUET1

Observationer1

Formål1

Defintion af begreber1

Referencer1

Metode

Ved hjælp af SYSTEM 22 eller over ultralysdforstøver/nebulisator f.eks. MAQUET er det muligt at give patienter, både børn og voksne med reversibel bronkokonstriktion (f.eks. astma) inhalation med bronkodilaterende lægemidler.

På Intensivt Terapi Afsnit 103 gives inhalationer via;

 • • SYSTEM 22 – som masketerapi

 • • SYSTEM 22 – ved ”Noninvasiv” CPAP-behandling (børn) eller respiratorbehandling

 • • Nebulisator – ved anvendelse af SIEMENS SUN 145 eller respirator

Se instrukserne CPAP-behandling til børn og CPAP-behandling til børn mellem 1 og 3 år

Beskrivelse

SYSTEM 22 - masketerapi

Fremstilling

 • • En oxymisker

 • • Et sæt af SYSTEM 22 (maske/mundstykke, kammer og slange) monteres – se illustrationen i pakningen

 

 

 

 

 • • Til trakeostomitube anvendes HUDSON trakeostomi maske

 

Picture 1

Billede 19

Montering

 • • Systemet samles og tilkobles oxymikser

Procedure

Den ordinerede medicin og mængde, hyppigt Ventoline®, Spirocort® tilsættes kammeret. For at skaffe væske nok til forstøvning suppleres medicinmængden med isotonisk NaCl op til minimum 2 ml. i alt (maks. 5 ml.).

Patienten lejres i siddende stilling i seng eller stol – tag evt. barnet op på skødet eller lad en af forældrene sidde med barnet.

 • • Anbring masken over næse og mund og flowmetret sættes på 6-7 l/min. – der forstøves i 5-10 minutter indtil der ikke forstøves mere

 • • Effektiviteten er bedst, når masken holdes lodret

Det høje luftflow på 6-7 l/min. er nødvendigt for at forstøve væsken. Man skal, hos svært kronisk lungesyge med tendens til kuldioxidretention, være opmærksom på den teoretiske risiko herfor. Anvendelse af Oxymikser gør det muligt at reducere FiO2.

Rengøring ved brug af SYSTEM 22

 • • OBS Efter hver inhalation af Spirocort® der indeholder steroid, er det vigtigt at skylle kammer og maske ligesom patienten skal skylle mund/børste tænder for at undgå svampebelægninger

 • • SYSTEM 22 sættet er engangsmateriale og er ”single-patient-use-udstyr” - må kun bruges til samme patient

 • • Skal opbevares rent og tørt mellem brug

 • • Aftørres med sæbeklud ved synlig forurening. Skiftes ved behov, dog minimum en gang ugentlig

– se instruksen Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

SYSTEM 22 ved CPAP-behandling til børn

Fremstilling

 • • 1 sæt RT010 der består af 3 dele.

Mellemstykket anvendes ikke.

Picture 2

 • • Et sæt af SYSTEM 22 der består af maske/mundstykke, kammer og slange.

Til denne opstilling anvendes kun kammeret og slangen.

 

Picture 3

 • • Dead-space (voksen) hvor af kun en del skal anvendes

Picture 4

 • • T-stykke

 

Picture 5

 

Montering

 • • På T-stykket monteres de to dele fra sættet RT010 således:

Mellemstykket anvendes ikke.

Picture 6

 • • Delen fra Dead-spacet monteres på T-stykket således:

 

Picture 7

 • • I bunden montres medicinkammeret fra System 22 således:

Det er vanskeligt at montere, men kan lade sig gøre.

 

Picture 8

 • • Inhalations-systemet er nu klar til at blive monteret på respiratorslangerne eller på CPAP-slange-systemet mellem Nasal Tubing og den inspiratoriske slangedel. Iltslangen monteres på Oxymikser. Flow 6-7 l/min. Der reduceres tilsvarende i flowet på CPAP-systemet.

Picture 9

 

Nebulisator MAQUET ved brug af SIEMENS SUN 145 eller respiratorbehandling

Fremstilling

 • • En Nebulisator MAQUET består af et kammer og et låg med en gummmimembran

Desuden skal der bruges:

 • • 1 stk. medicinkop/kegle

 • • Sterilt vand til Nebulisator – ca. 25 ml.

 • • 1 stk. tilslutningskabel til Nebulisator/respirator

 • • 1 stk. SIEMENS SUN 145 med strømkabel

 

Picture 11

T-stykke/låg

Gummimembran

Medicinkop/kegle

Ultralydsdel med stik

Tilslutningskabel

Til børneslanger er det nødvendigt at gøre brug af:

 • • 1 sæt RT010 der består af 3 dele

Picture 10

 

Montering

 • • Nebulisatorens kammer fyldes med sterilt vand til MAKS. Vigtigt da ultralyde bevæger sig gennem vandet og kammeret går i stykker, hvis det tændes uden vand

 • • Placer medicinkoppen i kammeret

 • • Monter låget på kammeret

 

 

 

 • • Når der anvendes børnerespiratorslanger monteres de 3 dele fra sættet RT010 på låget til Nebulisatoren MAQUET således:

 

Billede 18

 

 

Picture 12

 

 • • Monter SIEMENS SUN 145 på søjle eller skinne og kobbel strøm hertil

 • • Grønt lys i Power

 

Picture 13

 

 • • Forbind Nebulisatoren MAQUET og SIEMENS SUN 145 med kablet til Nebulisatoren.

 

 

 

 

 

 

 • • Ved Brug af Servo I udstyres Nebulisatoren med kabel og kobles direkte sammen med respiratoren

 

Picture 14

 • • Inhalations-systemet er nu klar til at blive monteret på CPAP-slange-systemet mellem Nasal Tubing og den inspiratoriske slangedel.

 

Picture 15

 

Picture 16

Procedure ved brug af SIEMENS SUN 145

Inhalationsmedicinen kommes i medicinkoppen inden Nebulisatoren MAQUET monteres på CPAP-udstyret.

Får barnet ofte inhalationer og Nebulisatoren ikke afmonteres mellem inhalationerne kan medicinen gives gennem membranen på låget med blå kanyle. Koppen må maks. indeholde 10 ml.

Der skrues ned for ilt-flowet inden CPAP-systemet skilles ad mellem Nasal Tubing og den inspiratoriske slangedel.

Der skrues op for ilt-flowet igen efter Nebulisatoren er tilkoblet.

Kammeret skal stå vandret.

Tænd for Nebulisatoren på start/stop-knap på toppen af SIEMENS SUN 145 – displayet lyser gult. Inhalationen varer 30 minutter, men kan afbrydes ved et tryk på start/stop-knap. Medicinen forstøves nu kontinuerligt, det er ikke nødvendigt at ændre på ilt-flow eller CPAP-trykket via generatoren.

Procedure ved brug af respirator

Nebulisatoren MANQUET kobles ved hjælp af et kabel til respiratoren (Servo I).

Inhalationsmedicinen kommes i medicinkoppen inden Nebulisatoren MAQUET monteres på respiratorslangen, hvor den placeres ved brug i respiratorens slangesystem mellem slangesystemet og Y-stykket, og altid på ”inspirations-benet” af slangesystemet.

Gives der ofte inhalationer og Nebulisatoren MAQUET ikke afmonteres mellem inhalationerne kan medicinen gives gennem membranen på låget med blå kanyle. Koppen må maks. indeholde 10 ml.

Tænd for Nebulisatoren på displayet NEBULISATOR på respiratorens skærm. Bekræft inhalationens varighed 20-30 minutter, den kan afbrydes på samme måde som inhalationen igangsættes. Medicinen forstøves nu kontinuerligt, det er ikke nødvendigt at ændre på respiratorindstillingen.

Under brug af Nebulisator

Kontroller at ultralydsdelen stadig er fyldt med sterilt vand til minimumstregen og fyld op ved behov.

Kammeret skal stå vandret. Bunden af Nebulisatoren bliver varm og bør derfor ikke være i kontakt med patientens hud.

Gå ikke fra patienten under inhalationsterapien af sikkerhedsmæssige årsager.

Ultralydsforstøveren skal så vidt muligt blive siddende i slangesystemet, så længe den er i brug hos patienten. Det er ved håndteringen, der er størst fare for kolonisering.

Rengøring af Nebulisator MAQUET

Ultralydsdelen og T-stykket rengøres ved synlig forurening eller en gang ugentlig samt efter endt brug hos den enkelte patient – jævnfør Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10).

For at undgå forurening ved håndtering kan medicinen sprøjtes ned i medicinkoppen gennem membranen med en kanyle (23G 1¼ - Nr.14).

Medicinkoppen i ultralydsforstøveren skiftes dagligt.

Der henvises i øvrigt til Klinisk retningslinje Infektionshygiejne;

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10).

Rengøring og desinfektion af lungefunktionsudstyr 8.10

Observationer

Når der er tændt for Nebulisatoren, og denne fungerer som den skal, ses bevægelse i både i vandet i kammeret og medicinen i koppen som følge af den energi som ultralyd afgiver.

Hvorledes reagerer patienten på inhalationen? Bliver barnet takykard? Eller ses andre bivirkninger som følge af den inhalations-medicin der gives? Medicin.dk

Børn kan få bronkospasmer på grund af at gassen afkøles til ned under 10 grader celsius.

Vær opmærksom på at der er sterilt vand i kammeret på Nebulisatoren MAQUET – der skal være vand mellem MIN. og MAKS.

Bunden af Nebulisatoren MAQUET kan blive meget varm og bør derfor ikke placeres direkte på patientens hud.

Formål

At sikre korrekt montering og anvendelse af udstyr i forbindelse med inhalationsterapi til børn.

Defintion af begreber

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

FiO2:Inspired oxygen fraction

Referencer

Medicin.dk

Aalborg Universitets Hospital, Region Nordjylland:

Ilt- og respirationsstøttende behandling

CPAP-behandling til børn

CPAP-behandling til børn mellem 1 og 3 år

Respiratorbehandling af kritisk syge børn < 15 år

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland:

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10).

Rengøring og desinfektion af lungefunktionsudstyr 8.10