Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalationsterapi via System 22 eller Ultralydsforstøver/Nebulisator

Metode1

Beskrivelse1

SYSTEM 22 - masketerapi1

Fremstilling1

Montering2

Procedure2

Rengøring ved brug af SYSTEM 222

Medicinforstøver / Nebulisator ved respiratorbehandling2

Fremstilling og montering af medicinforstøver / Nebulisator - Aerogen Solo2

Procedure2

Under brug af Nebulisator3

Rengøring og skift af Medicinforstøver / Nebulisator3

Observationer3

Formål3

Defintion af begreber3

Referencer3

Metode

Ved hjælp af SYSTEM 22 eller over medicinforstøver / nebulisator er det muligt at give patienter, både børn og voksne med reversibel bronkokonstriktion (f.eks. astma) inhalation med bronkodilaterende lægemidler.

På Intensivt Terapi Afsnit 103 gives inhalationer via;

 • • SYSTEM 22 – som masketerapi

 • • Medicinforstøver / Nebulisator - Aerogen Solo – ved anvendelse af respirator

Se instruks CPAP-behandling til børn

Beskrivelse

SYSTEM 22 - masketerapi

Fremstilling

 • • En oxymisker

 • • Et sæt af SYSTEM 22 (maske/mundstykke, kammer og slange) monteres – se illustrationen i pakningen

 

 

 

 

 • • Til trakeostomitube anvendes HUDSON trakeostomi maske

 

Picture 1

Billede 19

Montering

 • • Systemet samles og tilkobles oxymikser

Procedure

Den ordinerede medicin og mængde, hyppigt Ventoline®, Spirocort® tilsættes kammeret. For at skaffe væske nok til

forstøvning suppleres medicinmængden med isotonisk NaCl op til minimum 2 ml. i alt (maks. 5 ml.).

Patienten lejres i siddende stilling i seng eller stol – tag evt. barnet op på skødet eller lad en af forældrene sidde

med barnet.

 • • Anbring masken over næse og mund og flowmetret sættes på 6-7 l/min. – der forstøves i 5-10 minutter indtil der ikke forstøves mere

 • • Effektiviteten er bedst, når masken holdes lodret

Det høje luftflow på 6-7 l/min. er nødvendigt for at forstøve væsken. Man skal, hos svært kronisk lungesyge med tendens til kuldioxidretention, være opmærksom på den teoretiske risiko herfor. Anvendelse af Oxymikser gør det muligt at reducere FiO2.

Rengøring ved brug af SYSTEM 22

 • • OBS Efter hver inhalation af Spirocort® der indeholder steroid, er det vigtigt at skylle kammer og maske ligesom patienten skal skylle mund/børste tænder for at undgå svampebelægninger

 • • SYSTEM 22 sættet er engangsmateriale og er ”single-patient-use-udstyr” - må kun bruges til samme patient

 • • Skal opbevares rent og tørt mellem brug

 • • Aftørres med sæbeklud ved synlig forurening. Skiftes ved behov, dog minimum en gang ugentlig

– se instruksen Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Medicinforstøver / Nebulisator ved respiratorbehandling

Fremstilling og montering af medicinforstøver / Nebulisator - Aerogen Solo

 

Medicinforstøver / Nebulisatoren - Aerogen Solo og T-stykke kobles til respiratoren (Hamilton). T-stykket findes i 2 størrelser – til voksen- og børn-respiratorslangesæt.

 

Billede 2

Ledning påmonteres.

 

Billede 205

 

Procedure

Den ordinerede medicin og mængde, hyppigt Ventoline®, Spirocort® tilsættes kammeret. For at skaffe væske nok til forstøvnings varighed (20-30 min.) suppleres medicinmængden med isotonisk NaCl op til minimum 2 ml. i alt (maks. 4 ml.).

 

 

 

 

 

 

Tænd for Nebulisatoren på displayet NEBULISATOR på respiratorens skærm.

 

Billede 3

 

 

Inhalationens varighed er 30 minutter. Varigheden kan ændres via SYSTEM og NEBULISER. Medicinen forstøves nu kontinuerligt, det er ikke nødvendigt at ændre på respiratorindstillingen.

Inhalationsmedicin og NaCl har tendens til at krystallisere. Disse krystaller kan forhindre forstøvning. Dannelse af krystaller kan forebygges ved at komme 1 ml. sterilt vand i kammeret og forstøve dette.

Inhalationen kan afbrydes på samme måde som inhalationen igangsættes.

Under brug af Nebulisator

Kontroller at der sker en forstøvning i kammeret og at medicinmængden er forsvundet efter 20-30 min..

Rengøring og skift af Medicinforstøver / Nebulisator

Medicinforstøver / Nebulisatoren - Aerogen Solo og T-stykke skiftes i forbindelse med respiratorslangerne.

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10).

Rengøring og desinfektion af lungefunktionsudstyr 8.10

Observationer

Når der er tændt for Nebulisatoren, og denne fungerer som den skal, ses forstøvning i kammeret af medicinen følge af den energi som ultralyd afgiver.

Hvorledes reagerer patienten på inhalationen? Bliver barnet takykard? Eller ses andre bivirkninger som følge af den inhalations-medicin der gives? Medicin.dk

Børn kan få bronkospasmer på grund af at gassen afkøles til ned under 10 grader celsius.

Formål

At sikre korrekt montering og anvendelse af udstyr i forbindelse med inhalationsterapi til børn.

Defintion af begreber

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

FiO2:Inspired oxygen fraction

Referencer

Medicin.dk

Aalborg Universitets Hospital, Region Nordjylland:

Ilt- og respirationsstøttende behandling

CPAP-behandling til børn

Respiratorbehandling af kritisk syge børn < 15 år

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland:

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10).

Rengøring og desinfektion af lungefunktionsudstyr 8.10