Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodprøvetagning ved højdosis Methotrexat (HD-MTX) behandling – til børn med ALL

 

Formål

Beskrivelse af specielle forholdsregler ved blodprøvetagning under P-MTX kur og sikre at personale på kliniske afdelinger og Klinisk biokemisk afdeling har den optimale baggrund for at tage P-MTX blodprøver og foretage analyse.

 

Definition af begreber

Methotrexat (MTX): er en antimetabolit. MTX blokerer omdannelsen til den aktive tetrahydrofolat forbindelse inde i cellerne, hvilket medfører blokering af indbygning af puriner eller pyrimidiner i DNA eller RNA. Som regel rammes kun celler i aktiv cellecyklus. MTX optages i cellerne og konjugeres med glutamyl. Den intracellulære ophobning af MTX er baggrunden for at P-MTX kan stige igen under udskillelsesfasen, idet udsiven fra intracellulærfasen kan bevirke højere P-MTX koncentration end ved foregående analyse.

MTX udskilles via nyrerne. Nedsat nyrefunktion kan derfor medføre langsom elimination med risikabelt høje MTX-koncentrationer. Derfor skal både p-MTX og vB-creatinin måles. Forceret diurese og alkalinisering skal forhindre udfældning af MTX i nyrerne så elimination kan ske rettidigt.

Får barnet feber under HD-MTX behandlingen er der grund til at have skærpet opmærksomhed på udskillelsen af MTX, da infektion kan påvirke nyrernes funktion og dermed også evnen til at udskille MTX.

 

Højdosis MTX (HD-MTX) behandling: HD-MTX gives med ca. 50 gange dødelig dosis til barnet.

Når medikamentet har virket i den tid det er bestemt til at skulle virke, typisk 24-36 eller nogle gange 42-48 timer, påbegyndes afgiftning af kroppen (Leucovorin rescue) for at blokere for yderligere MTX virkning på organerne, som kan være fatal. Afgiftning sker ved at Leucovorin gives hver 6. time fra det tidspunkt som er angivet i protokollen i en dosis, som er bestemt af p-MTX 6 timer tidligere.

 

P-MTX blodprøver tages både som steady state prøve time 23 (klokken 13.00) og fra time 36 hver 6. time indtil P-MTX er under eller lig med 0,2 mikromol/L.

Blodprøven trækkes, af sygeplejersken fra 303B, ud fra et Tunnelleret CVK eller port-a-cath i samarbejde med bioanalytikerne, efter gældende PRI-dokumenter. Se Udtrækning af blodprøver fra kateter eller arm med a-kanyle/venedrop

 

Bestilling af P-MTX

MTX-prøver bestilles som en samlet pakke inde i LABKA(se bilag MTX blodprøvesedler) og afleveres til bioanalytikerne ca. et døgn inden opstart af kur. Hermed varsles laboratoriet om kommende MTX prøver, hvorefter Bioanalytikerne kommer af sig selv til de bestilte blodprøvetider.

 

Beskrivelse

MTX-infusionen påbegyndes næsten altid klokken 14.00 (time 0) og varer som regel 24 timer. 23 timer efter start (time 23), dvs. kl. 13.00 den følgende dag, tages første P-MTX prøve som viser steady state(den højeste koncentration i MTX behandlingsforløbet). Samtidigt måles vB-Creatinin som et udtryk for nyrernes evne til at udskille Methotrexat. P-MTX time 23 og vB-Crea bestilles som akut tages nu prøve. Se bilag: HD-MTX blodprøvesedler.

 

Forholdsregler ved svar på time 23 P-MTX:

 

  • • Ved P-MTX <200 mikromol/L og hvis P-Kreatinin ikke er steget med 50 % efter 23 timers infusion, kan prøven der tages time 36 (klokken 02.00), analyseres fremskyndet.

 

  • • Ved P-MTX 200 mikromol/L, hvis barnet får feber eller P-Kreatinin er steget med 50 %, konfereres forholdsregler med - afdelingslægerne, eller overlægerne - tilknyttet afsnit 303B. Blodprøve time 36 (klokken 02.00) ændres til akut blodprøve. Biokemisk afsnit adviseres om ændringen på lokal 2 1563. P-MTX time 42 (klokken 8.00) måles som akut prøve, så videre intervention kan forberedes, hvis værdierne er kritisk høje.

 

Se bilag: MTX Flowchart

Særlige forhold – aftaler ved blodprøvetagning og analyse:

  • • I tilfælde af at bioanalytikerne på grund af travlhed er forhindret i at komme kl. 02, kan afdelingen kontaktes på lokal 2 1312 og aftale at sygeplejersken selv trækker blodprøven og at bioanalytikerne henter den ved næste ledige tidspunkt.

 

  • • Bioanalytikerne har i forhold til analysemetoden behov for at vide i hvilket niveau P-MTX forventes at ligge, da metoden betinger, at prøven sættes op til analyse ud fra bestemte værdier. Det kan af samme grund være nødvendigt, at foretage analyse over flere omgange, hvilket tager længere tid og dermed senere svar. I særlige tilfælde kan der være behov for at gentage blodprøven, for at analysen kan analyseres korrekt. Afsnit 303B adviseres på lokal 2 1410, hvis det forventede svartidspunkt overskrides eller MTX-blodprøven skal gentages.

 

 

 

Referencer

www.medicin.dk