Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Glandelbiopsi

-Udredning af patienter til observation for hæmatologisk sygdom.

 

Indikation

Patienter som udredes for malignt lymfom skal have lavet en biopsi med henblik på afklaring af den endelige diagnose.

Det kan dreje sig om følgende:

 • • Grovnålsbiopsier fra abdomen via Røntgenafdelingen

 • • Glandelfjernelse eller biopsi fra glandel i lysken via Ortopædkirurgisk Afdeling

 • • Glandelfjernelse eller biopsi fra glandel i aksillen via Mammakirurgisk Afdeling

 • • Glandelfjernelse eller biopsi fra halsregionen via Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling

 

Bestilling

Biopsier bestilles af lægen, som skriver og sender en intern henvisning til rette afdeling via WebPAS. Forløbet planlægges desuden i samarbejde med forløbskoordinatorerne i Hæmatologisk Afdeling.

Forløbskoordinatorerne er ansvarlige for, at informere patienten om tidspunkt for undersøgelsen og booker patienten i DASY(til forberedelse og observation).

De booker også en tid til svar på biopsien.

 

Forprøver

Labka-pakke(forprøver til biopsi) dagen før indgreb og senest på morgenrunden på undersøgelsesdagen med fremskyndede svar(vær opmærksom på at type også foreligger). Forprøverne må max. være 3 dage gamle.

Vær opmærksom på om patienten er i blodfortyndende behandling Forholdsregler vedrørende blødningsrisiko ved ultralydvejledte invasive indgreb.


 

Forberedelser:

 • • Patienten skal faste(dvs. ikke spise, ryge og drikke 4 timer inden undersøgelsen)

 • • Patienten skal have identifikationsarmbånd på

 • • Patienten skal i en ren seng

 • • Patienten skal have OP-tøj på

 • • Patienten må ikke bære smykker

 • • Evt. narkosetilsyn foregår på OP

 

Observation efter indgrebet

Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling og Mammakirurgisk Afdeling står selv for forundersøgelser og observationer efter indgrebet.

 

Leverbiopsier/biopsier fra abdomen

 • • Patienten skal være fastende i 2 timer efter undersøgelsen

 • • Observer for blødning ved indstikssted

 • • Sengeleje 6 timer efter undersøgelsen

 • • Blodtryk og puls hver ½ time de første 2 timer og derefter hver time

 • • Observation for smerter

 • • Patienter uden komplikationer og som er velbefindende må tage hjem 6 timer efter undersøgelsen

 • • Kan ovenstående kriterier ikke overholdes indlægges patienten på 7V

 • • Plaster kan fjernes dagen efter undersøgelsen

 • • Overskrider observationstiden DASY´s åbningstider indlægges patienten på 7V

 • • Patienten skal informeres om symptomer på infektion og bedes henvende sig til afdelingen ved tegn på dette

 

Specielt for leverbiopsier: Transporttiden hjem må ikke være mere end 30 min., og patienten skal være under opsyn af pårørende til næste morgen.

 

Glandelfjernelse i lysken

 • • Patienten skal være fastende i 2 timer efter undersøgelsen

 • • Patienten skal være sengeliggende 2 timer efter undersøgelsen

 • • Observer for blødning ved indstikssted

 • • Observer for smerter

 • • Patienten skal hjemme holde sig i ro det første døgn efter undersøgelsen

 • • Vær opmærksom på om patienten har suturer der skal seponeres efter 10 dage eller om suturerne er selvopløselige

 • • Patienten skal informeres om symptomer på infektion og bedes henvende sig til afdelingen ved tegn på dette