Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Teamdebriefing

 

Formål

At sætte alle i afdelingen i stand til at teamdebriefe efter metode anvendt ved Obstetrisk Teamtræning, beskrevet i denne instruks.

Definition af begreber

Teamdebriefing:

En afklaring af, hvorvidt et hændelsesforløb kan optimeres for deltagende parter (patient, ansatte, afdeling) og hvorvidt der er behov for yderligere individuel eller teambaseret debriefing og/eller anmeldelse af hændelsen (UTH, PRI, afdelingsledelse, politi)

Beskrivelse

Teamdebriefing består af tre dele

 

Forberedelse

Debriefing af teamet

Opfølgning

 

Forberedelsesfasen består i, at et teammedlem opfordrer de involverede i en hændelse til Teamdebriefing. Der aftales mødested og –tid.

Oftest vil tidspunktet være umiddelbart efter hændelsen er overstået. Alle involverede, også fra andre afdelinger, deltager. Et ønske om ikke at ville deltage respekteres.

Stedet vil typisk være på afdelingen/afsnittet, hvor hændelsen har fundet sted, idet vanlige arbejdsfunktioner fortsat dækkes, overvej evt. indkaldelse af tilkaldevagter

Der vælges ved teamdebriefingens begyndelse en ordstyrer, en tidsholder og en tovholder for opfølgning.

Debriefingens længde (ved fx 6 teammedlemmer 20 min.) og præmisser (tavshedspligt, anerkendende tilgang) aftales.

 

Debriefing af teamet består af følgende tre faser:

Beskrivelsesfasen

Analysefasen

Anvendelsesfasen

Beskrivelsesfasen: Hvad oplevede vi?

 

Hver enkelt teamdeltager beskriver neutralt og kort sin egen indsats. Ordstyrer sørger for at alle kommer til orde, at indlæggene bliver korte og neutrale.

Tidsholder giver besked, når 25% af den aftalte tid er gået.

 

Analysefasen: Hvad gjorde vi godt?

Indsatsen analyseres; Hvad gik godt?, Hvad gjorde du/vi godt? Kunne eller skulle noget gøres anderledes?  

Tidsholder giver besked, når 50% af den aftalte tid er gået.

 

Anvendelsesfasen: Hvad lærte vi?

Læringsfasen, hvor det bedste tages med, og det diskuteres, hvilken opfølgning, der eventuel er nødvendig.

Tidsholder giver besked, når de sidste 25 % af aftalte tid er gået.

 

Opfølgning

Analysefasen afsluttes med vurdering for opfølgning, den valgte tovholder effektuerer eller videreformidler opgaverne

behov for yderligere debriefing, se PRI Psykologisk debriefing

behov for ændrede instrukser

anmeldelse af UTH

anmeldelse / melding til afdelingsledelse

anmeldelse til politi (se PRI vold eller trusler om vold)                                                        

Referencer

Instruktørkursusmateriale DIMS ved Minna

How to Facilitate a Debriefing, Barbara Steinwachs in Simulation and gaming, 1992 vol 23, no 2, 186-192

The Role of Debriefing in in Simulation-Based learning , Fanning R and Gaba D in Simulation in Healthcare, vol2, no2, Summer 2007

There’s no such thing as ”Non-judgmental” Debriefing: Rudolph JW et al in Simulation in Healthcare vol1, no 1, Spring 2006