Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – akut udredning af kræft i bugspytkirtlen

 

Forløbsleder: Mogens Sall, overlæge, FBE, Kirurgi Syd, tlf. 9766 1880

Forløbskoordinator: Helle Vindfeldt Rasmussen, sygeplejerske, Kirurgisk Afd. (KRC) tlf. 9766 1163 og Tanja Skov Jensen, sekretær, Kirurgisk Afdeling A, tlf. 9766 1161

 

MR-teamets sekretærer er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens materiale: Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken og kræft i bugspytkirtlen.

 

Mobiltelefonnummer: 40 98 79 89 – skal anvendes ved opringning vedrørende akut udredning af kræft i bugspytkirtlen.

 

MR-teamets sekretærer er ansvarlige for koordineringen af det radiologiske udredningsforløb og passer på skift mobiltelefonen på hverdage i tidsrummet 07.30-15.00 (Fredag 07.30-14.30).

 

Henvisningen:

Henvisende læge sender en elektronisk henvisning på CT til Radiologisk Afdeling, hvoraf det fremgår, at det er et pakkeforløb.

Gastroenterologisk Ambulatorium SKAL i alle tilfælde tage kontakt til vagthavende MR-sekretær på mobilnummer 40 98 79 89, som vil oplyse tidspunktet for undersøgelse.

 

Visitering:

Læge fra gastroradiologisk sektion visiterer undersøgelsen. Henvisningen skal markeres med blåt flag. Den skal lægges til A Konf beskrivelse diktat.

 

Booking:

Der skal bookes på første ledige tid, endvidere henvises til ressourceplaner på Radiologisk Informationsside.

 

Ved opkald fra Gastroenterologisk Ambulatorium – husk følgende:

  • • Lægen skal sørge for, at der foreligger en plasma-creatinin. Den må højst være 7 dage gammel.

  • • Lægen skal sørge for at fremvise henvisningen mærket ”elektiv akut kræft i bugspytkirtlen”.

  • • Lægen skal informere patienten grundigt om forløbet.

 

Undersøgelse:

CT-skanning af pancreastumor - udredning.

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse + evt. fokusområder.

 

Gastroenterologisk Ambulatorium skal have svar tilsendt via Edifact senest kl. 16 dagen efter, at undersøgelsen er foretaget.

 

Undersøgelsesresultat skal tillige sendes til patientens egen læge via Edifact. Alle patienter skal registreres på tjeklisten til kvalitetssikring af den sekretær, der modtager opkaldet.

 

Verificering:

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelingslæge eller overlæge.

 

Svar:

Svargaranti i henhold til pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og kræft i mavesækken og bugspytkirtlen (en hverdag).


Patienter med afvigende forløb:

Det er ikke alle kræftpatienter, der kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har Regionen pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant eller man får lagt en individuel plan.

 

Afventende forhold kan f.eks. være:

  • • Patienter, der får stillet kræftdiagnosen på en anden måde, end via pakkeforløbet (f.eks. ved tilfældigt fund).

  • • Patienter, der ikke kan følge et relevant pakkeforløb pga. anden sygdom, psykotiske eller sociale årsager.

  • • Patienter, der får diagnosticeret metastaser uden, at den primære kræft er kendt.

  • • Patienter med begrundet mistanke om tilbagefald efter et tidligere forløb.

  • • Patienten, hos hvem den ansvarlige læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, der kan være kræft, hvor det er uvist, hvilket organ det drejer sig om.