Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prolaps - Sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

Grundlag for prolapsoperation

 • Se relation: Bagvægsprolaps – recto – og enterocele

 • Se relation: Inkomplet uterovaginal prolaps

 • Se relation: Total vaginal prolaps med/uden tilstedeværende uterus

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inklu-derer prolapsoperation

Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammen-hængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

Fra præbookingskema overføres i EPJ

 • Sygeplejeanamnese

 • KRAM-, CPO og MRSA –screening

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Tjekke at der er foretaget anæstesitilsyn

 • Hvis patienten har diabetes, tjekke at GIK-drop profil er taget rettidigt, så svarene er klar på operationsdagen – se relation GIK-drop.

 • Obs om der er ordineret thromboseprofylakse – se relation ” Thromboseprofylakse” samt operatørsamtale

 • Tjekke om der er blodtype

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • Bookingmodulet åbnes - melde at patienten er mødt og senere klar til operation

 • Identificere pt med navn og CPR

 • Spørge om patienten har modtaget information om indgreb – hvis ikke gives skriftlig og mundtlig information. Se referencer

 • Sirke at der ikke er ændringer i patientens tilstand eller medicin siden Gyn amb.

 • Gøre patienten klar til operation - se relation

 • Give og kvittere for evt præmedicin i EPJ

 • Udlevere TED-strømper, hvis der er ordination herpå i operatørsamtale

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og velbefindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Vaginal blødning og funktion af KAD observeres

 • Venflon seponeres

 • Tilbyde mad og drikke (max 2 liter/døgn)

 • Patienten mobiliseres umiddelbart efter retur i afsnittet

 • KAD og meche seponeres eventuelt umiddelbart efter operationen, ellers seponeres begge dele efter 2-3 timer - se tidspunkt på standard journal ark.

 • Vandladning senest 4 timer efter KAD er seponeret.

 • Blærescanning efter vandladning, hvis >500ml i blæren skal der SIK. Dog SIK til natten ved indlagt hvis >150 ml efter spontan vandladning for at undgå overfyldt blære.

 • Først ved residualurin <150 ml kan pt udskrives.

 • Ved behov for p.n. smertestillende: NRS – score før. Effekt vurderes

 • Obs om der er ordineret thromboseprofylakse

 

Til top

 

Udskrivningssamtale

Samtale ud fra udskrivningsarket: ”Efter operation for nedsynkning” – se referencer.

 • Vejlede i smertebehandling efter udskrivelse

 • Undgå at køre bil i 2 dage

 • Cykle efter 14 dage

 • Genoptage arbejdet efter 4 uger, ingen tunge løft i 6 uger

 • Genoptage samleje efter 4 – 6 uger

 • Genoptage evt behandling med vagifem efter 14 dage

 • Vejlede patienten i vigtigheden i at holde mave- tarm funktionen i gang ved at spise fuldkorn, drikke rigeligt og bevæge sig. Evt. behov for lette laksantia.

 • Vejlede i at være opmærksom på symptomer på blærebetændelse

 • Give sig god tid til at tømme blæren, instrueres i dobbelt vandladning – se relation Dobbelt vandladning – Sygeplejeinstruks”

 • Opfordre til bækkenbundsøvelser

 • At der søges læge hvis: Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, Feber over 38 grader i mere end et døgn, Stærke smerter i underlivet. Ildelugtende udflåd.

 • Informere om telefonkonsultation efter 3 måneder eller tid i ambulatoriet. Tid for konsultation kommer i e-Boks

 • DUGABASE skema udleveres, og patienten informeres om at udfylde skemaet umiddelbart inden konsultationen

 • Udskrivelse noteres i Bookplan

Til top

 

Formål

Give patienten tryghed under indlæggelse og ved udskrivelse

 

Referencer

Pjece: Operation for nedsynkning i underlivet- Pdf.- center nummer: KBUA01-137

Udskrivning: Efter operation for nedsynkning - Pdf.- center nummer: 80010860TA14