Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børneanæstesi- og væskeskema på Neurokirurgisk anæstesiafsnit

 

Dato

Navn

Cpr

Vægt

Højde

 

 

 

Farmaka, dosering i.v.

 

Propofol Induktion 2,5 – 3,5 mg/kg = mg

Infusion 7,5 – 15 mg/kg/t = mg/t ml/t

Thiomebumal Rektalt 25-30 mg/kg = mg

Induktion 3-5 mg/kg = mg

Haldid 0,5-2 mikrogram/kg = mikrogram

Infusion 0,5-2 mikrogram/kg/t

Rapifen 5-10 mikrogram/kg

Ultiva 0,5-1 mikrogram/kg

Infusion 0,25-1 mikrogram/kg/minut

Morfin 0,025-0,05 mg/kg/dosis, kan gentages efter 15 min

Narcanti 0,003-0,005 mg/kg = mg

Midazolam (sedation i.v.) 6 mdr-5 år 0,05-0,1 mg/kg

6-12 år 0,025-0,05 mg/kg

> 12 år 0,5-1 mg

Atropin 0,015 mg/kg = mg

Suxamethon 1,5 mg/kg = mg

Nimbex 0,1 mg/kg = mg

Mivacron 0,2 mg/kg = mg

Esmeron 0,6-1,0 mg/kg

Sugamadex 2 mg/kg

Zofran 0,05-0,10 mg/kg = mg >2års alder

Primperan 6-14 års alder 5-10 mg X 3

2-5 års alder 0,5 mg/kg i døgnet fordelt på 2-3 doser

Neostigmin 0,06-0,07 mg/kg

Paracetamol legemsvægt>50 kg 1g højst X4

legemsvægt 10-50 kg 15 mg/kg højst X 4

legemsvægt <10 kg 7,5 mg/kg højst X 4

Perfalgan infusion 10-15 mg/kg/dosis i 15 min

NaHCO3 0,3 X kg X BE (mmol NaHCO3)

Adrenalin 10 mikrogram som i.v.bolus

Infusion 0,1-1 mikrogram/kg/min

Dopamin infusion 3-20 mikrogram /kg/min

 

 

 

Tubestørrelse (vejledende) for tuber uden cuff

Alder

Vægt i kg

Tube

Tubelængde (oral) i cm

Tubelængde (nasal) i cm

0-3 måneder

3-4

3,0

10

 

3-6 måneder

5-7

3,5

11

13

1 år

10

4

12-13

14-15

2 år

13

4,5

13-14

15-16

4 år

17

5

14-15

17

6 år

24

5,5

17

19

7 år

25

6

17

20

 

 

Respiratorindstilling på Aestiva

Tidalvolumen: 7 -10 ml/kg

Frekvens på respirator:

Respirationsfrekvens, vejledende

Vægt 5-10 kg

30-40/minut

Vægt 10-15 kg

20-30/minut

Vægt 15-30

15-20/minut

Væsketerapi per- og postoperativt til børn på Neurokirurgisk anæstesiafsnit

 

Peroperativt

1. time <2 kg/<2 døgn 15 ml/kg NaCl samt 3 ml/kg 10% glucose/eventuelt

NeoKNaG

2-10 kg 15 ml/kg NaCl

>10 kg 10 ml/kg NaCl

2.-6.time <2 kg/<2 døgn 10 ml/kg/t NaCl samt 3 ml/kg/t 10% glucose/eventuelt

NeoKNaG

2-10 kg 5-10 ml/kg/t NaCl

>10 kg 5 ml/kg/t NaCl

Ved hypoglykæmi bolus 10% glucose 2ml/kg med efterfølgende infusion af 5% glucose 5ml/kg/t

 

Undervejs tages blodsukker kontroller (ved langvarige indgreb har de mindre børn ofte behov for glucose efter 4-5 timer).
Får patienten glucoseinfusion præoperativt, fortsættes dette i lav dosis peroperativt.
Blodtabet erstattes efter skøn – hyppigst gives MAF ved blodtab >10-15%. Altid ved blodtab >20%.
Blødning op til 10-15% erstattes med NaCl i 2-3 gange større volumen end tabet; eller med humant albumin 5% pr. ml.
OBS K-operationssygeplejersker anvender sugekolbe og servietterne vejes.

 

Blodvolumen 70 ml/kg større børn

80 ml/kg mature børn

90 ml/kg præmature børn

Beregnet blodvolumen. Blodtab 10% = ml

15% = ml

20% = ml

Blodtransfusion 10 ml/kg

 

 

Normalværdier

Alder

0-1 uge

3 måneder

6-12 måneder

7 år

Hb mmol/l

10,5-12,4

6,5-7,4

6,8-7,4

7,1-7,8

Hæmatokrit %

55-70

35-40

24-41

37-41

Blodvolumen ml/kg

80

80

75

70

Præmature

90

 

 

 

BT systolisk/diastolisk

75/45

80/55

85/60

90/60

Hjertefrekvens

120-175

120-180

110-175

70-125

 

Postoperativt

NaCl eventuelt suppleret med NeoKNaG (K 15 mM/l, Na 30 mM/1, 10% glucose)

<10 kg

4-5 ml/kg/t

10-30 kg

3-4 ml/kg/t

>30 kg

2-3 ml/kg/t

 

Referencer

www.sundhed.dk

www.drugs.com

www.lk-online.dk Lægemiddelkatalog online, 2010-12-01

Lægemiddelstyrelsen, 2010-12-01