Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyning af utensilier

Beskrivelse

Denne instruks omhandler udelukkende håndtering af utensilier, således er kontorartikler og øvrige produkter ikke omfattet af instruksen.

Bestilling

Alle utensilier uden undtagelse skal bestilles over ILS-online, Briksystem eller kombination heraf.

Såfremt det drejer sig om skaffevarer, der ikke kan bestilles via ILS-online eller Briksystem, kontaktes ansvarshavende indkøber, som vil oprette en ordre i ILS.
Haste- eller ekstraordrer kan bestilles ved direkte henvendelse til Centrallagerets telefon, som har nr. 9764 8510, alle hverdage mellem 08.00 og 15.00.

Modtagelse

Når varer modtages på Centrallager, Aalborg, kontrolleres de efter lagerets retningslinjer.

Opbevaring

Utensilier, der opbevares enten på Centrallageret eller på afsnittene, skal opbevares i henhold til følgende retningslinjer:

 • • Varer uden transportemballage opbevares i rent rum med overtryk og sluse.

 • • I originalemballage eller erstatningsemballage, så varerne kan holdes støvfri

 • • Hylder og øvrige opbevaringssteder skal holdes fri for vand og fugt

 • • Ved rengøring må utensilierne først stilles på plads, når opbevaringsstedet er tørt

 • • Ved delplukning skal yderemballagen lukkes støvtæt igen

 • • Delplukkede sterilvarer skal pakkes i plastpose under transport til Aalborg UH

 • • Delplukkede sterilvarer skal pakkes i plastpose og yderemballage ved forsendelse til eksterne rekvirenter

Returnering af bestilte varer/varer i udvalg

Lagervarer

Varer returneres til Centrallageret i originalemballage sammen med returvareblanket der har ILS-varenummer 000050. Der anføres rekvirentnummer, samt varenummer og antal på den/de returnerede varer.

 

Skaffevarer

Varer skal via den ansvarlige indkøber, så der kan oprettes en kreditnota på returneringen.
Afdelingen står selv for returneringen til leverandøren, og kontakten til indkøb.

 

Opfølgning ved kvalitetsbrist i forbindelse med modtagelse af utensilier og forholdsregler ved svigt af forsyninger af utensilier

Beskadigede varer modtages med angivelse af skadens omfang.
Leverandøren kontaktes af Centrallageret.

 

Lagervarer

Såfremt en vare er i restordre vurderer Centrallageret, i samarbejde med Indkøb, leveringstiden i forhold til lagermængde på leveringstidspunktet.
Såfremt leveringstid ikke er fyldestgørende, aftales alternativ leverance. Kan alternativ ikke leveres indenfor nødvendig leveringstid, findes alternativ leverandør (hovedforbrugende afdeling kontaktes evt. for vurdering af alternativ vare).

 

Skaffevarer

Afdelingen informeres fra Indkøb eller leverandøren i det omfang episoden kan få indflydelse på den daglige produktion. Det aftales, om der skal leveres evt. alternativ, hvis en erstatningsvare ikke kan nå frem i tide; evt. om erstatningsvare/alternativ må leveres fra anden leverandør.

 

Sikkerhedstjek

Hver torsdag og fredag gennemgår Centrallageret alle rekvisitioner for ikke leverede varer, og leverandørerne kontaktes for udredning, såfremt der er behov herfor.

 

Steriliserbart medicinsk udstyr

MHT. steriliserbart medicinsk udstyr henvises til Infektionshygiejnens instruks:

Mærkning, transport og udpakning af steriliserbart medicinsk udstyr til og fra genbehandlingsenheden (8.1.10)

 

Definition af begreber

Utensilier: Brugsgenstande til anvendelse i klinisk praksis f.eks. kanyler, handsker, plastre etc.

Eksterne rekvirenter: Eksempelvis Psykiatrien, hjemmepatienter, praktiserende læger osv.

Lagervarer: Udleveres fra Centrallager, Aalborg.

Skaffevarer: Afsendes direkte fra leverandøren til afdelingen. Skaffevarer til Aalborg UH, sendes til Centrallager, som varemodtager og bortskaffer om muligt transportemballage.

 

Formål

 • • At sikre de nødvendige forsyninger af utensilier

 • • At sikre at personalet har kendskab til bestilling, modtagelse og opbevaring af utensilier

 • • At sikre retningslinjer for opfølgning ved kvalitetsbrist i forbindelse med modtagelse af utensilier.

 • • At sikre forholdsregler i situationer i forbindelse med svigt af forsyninger af utensilier.