Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast – Tilladelse, ansvar og dokumentation

Tilladelse til intravenøs injektion af kontraststof

Faglig ansvarlige for denne instruks, er indforstået med, at sygeplejersker og radiografer injicerer kontrast intravenøst, herunder også med automatsprøjte. Automatsprøjten må gerne anvendes til børn. Der anlægges perifert venekateter efter gældende retningslinjer. I særlige tilfælde åbnes og lukkes højtryksporte efter gældende retningslinjer, altid efter verificering på et oversigtsbillede.

 

Der skal være to sundhedspersonaler fra Radiologisk Afdeling tilstede når der gives intravenøs kontrast, og der skal være lægefaglig backup tilgængelig i afsnittet.

I vagten på Radiologisk Afdeling, hvor der skal være lægefaglig backup, er der som støttefunktion på Aalborg Universitetshospital oprettet et Mobilt Akut Team (MAT):

En funktion hvor læge- og sygeplejepersonale på sengeafsnittene samt kliniske diagnostiske enheder kan tilkalde bistand til vurdering, optimering samt behandling til akut kritisk syge patienter.

 

  • Mobilt akut team afsnit NORD tilkaldes på tlf. nr. 6 29 50

  • Mobilt akut team afsnit SYD tilkaldes på tlf. nr. 30 36 60 26

 

Det kan alternativt være en læge fra en anden afdeling såfremt vedkommende har det fornødne kendskab til akutbakken og allergiske reaktioner.

Ansvar ved intravenøs injektion af kontraststof

Den radiograf/sygeplejerske, der injicerer kontraststoffet, er ansvarlig for indgivelse af det ordinerede kontraststof i henhold til radiologens visitering, og i henhold til den regionale instruks for Medicinering – Lægemiddeldispensering. Radiografen/sygeplejersken, der udfører denne handling, har et selvstændigt ansvar for, at patientidentifikation ved hjælp af ”STOP OP og Closed Loop” er udført.

Radiografen/sygeplejersken har pligt til, at være orienteret om forholdsreglerne for indgivelse af intravenøs kontrast, samt kontraindikationer, bivirkninger og tiltag ved en eventuel akut kontraststofreaktion.

 

Dokumentation ved intravenøs injektion af kontraststof

Enhver sundhedsperson, er forpligtet til at dokumentere de enkelte patientforløb i RIS. Radiografen/sygeplejersken, der medvirker til kontrastundersøgelser, skal notere kontraststoffets navn, koncentration, mængde og flow samt sin 4 cifret regionskode i Generel Note. Hvis kontrasten doseres efter legemsvægt, skal der dokumenteres hvorfra man har denne oplysning. Eks: vægt iflg. metalskema/vægt oplyst af patienten.

Der skal noteres 4 cifret regionskode og dato for personen, der har anlagt det perifere venekateter.

Hvis der er afvigelser fra radiologens visitering, skal dette begrundes. Dokumentér også eventuel kontakt til klinisk afdeling, assistance fra anæstesiafdelingen eller ændringer efter aftale med radiolog.

 

Registrering af CAVE

Se Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland. Alle sundhedspersonaler i Radiologisk Afdeling har ansvar for at overfølsomhed for kontrast bliver registreret som CAVE i Clinical Suite. Dette gøres efter aftale med radiolog. Symptomerne skal beskrives: f.eks. udslet, fornemmelser i halsen osv. Det er vigtigt, at der angives om det er en mild, moderat eller svær reaktion i samråd med radiologen. Radiologen, der dikterer beskrivelsen, skal nævne kontraststofreaktionen og graden i beskrivelsen.

 

Referencer

IV Kontrast – Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Kontrast – Anlæggelse og fjernelse af grippernål i højtryksport

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Instruks for CAVE registrering

Vejledning til CAVE registrering i Clinical Suite: Oplysninger til brug ved CAVE registreringer i Clinical Suite