Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stroke - Udskrivelsessamtale

 

Beskrivelse

Arket ”Udskrivelsessamtale” gennemgås med patienten, når der tales om udskrivelse.

Ansvaret for arkets udfyldelse ligger hos sygeplejersken. Det dokumenteres i elektronisk patientjournal under sygeplejestatus/viden. Her noteres at samtalen er afholdt og at der er udleveret udskrivelsesark og at detaljer kan læses i udskrivelsesarket.

Udskrivelsesarket findes i den elektroniske patientjournal under Papirbreve. Højreklik – opret til patienten. Udfyld : brevskabelon : info: brev. Emne: udskrivelse. Højreklik i brødtekst, tryk på indsæt standardtekst. Søg på udskrivelsesark 6 Ø. Tryk OK.

Udskrivelsesarket er fortrykt med standardoplysninger, som tilrettes den enkelte eller fjernes, hvis de ikke er aktuel for patientens vedkommende. Se bilag udskrivelsesark.

 

Opmærksomhedspunkter

 

 • • Opfølgning: Fysioterapeut eller ergoterapeut gennemgår genoptræningsplan (GOP) og/eller øvelser, som patienten skal fortsætte med at lave. Sygeplejersken er ansvarlig for, at det noteres i udskrivelsesarket, at patienten udskrives med GOP. Hvis patienten bliver udskrevet, inden terapeuterne får gennemgået GOP, er sygeplejersken ansvarlig for, at patienten er informeret om, at der bliver sendt en GOP til vedkommende.

 • • Hvis der er en dato for besøg fra UAT, skrives det ind i udskrivelsesarket

 • • Træthed: Det er helt normalt, at man er træt efter en blodprop eller blødning i hjernen. Giv patienten en pjece med om restitution efter stroke/TIA.

 • • Patienten er velkommen til at ringe herind, hvis der er spørgsmål til indlæggelsen.

Sygemelding: Mange patienter med apopleksi eller TIA oplever træthed i det akutte forløb, der kan derfor være god ræson i at være sygemeldt en periode og starte langsomt op på arbejde.

 • • Sikre sig at patienten og pårørende ved, hvordan de skal reagere ved nye symptomer på et stroke

 • • Gennemgå risikofaktorer med fokus på om patienten vil have hjælp/støtte i form af henvisning til forebyggelsessamtale (blodtryk, rygning, alkohol, kost og kolesterol) Der udleveres relevante pjecer. Se bilag 2 KRAMfaktorer.

 • • Medicin: Det er lægens opgave at informere patienten om ny medicin, årsag og bivirkninger. Det er sygeplejerskens ansvar at sikre, at patienten ved, hvornår medicinen skal tages, om patienten kan håndtere dette og om patienten er klar over symptomer, han skal reagere ved. Ligeledes skal sygeplejersken sikre sig at patienten ved, hvorfor medicin skal tages, og om det er livslang behandling.

Der udleveres medicinoversigt fra FMK, efter at lægen har ajourført og overført medicinstatus til FMK. Medicinoversigten gennemgås med patienten.

 

Definition af begreber

Udskrivelsesark: Arket indeholder fortrykte informationer, da disse er gældende for alle patienter med stroke/TIA (transitorisk iskæmisk attak).

Opfølgende telefonsamtale: Opfølgende telefonsamtale en uge efter indlæggelse tilbydes patienter med diagnosen TIA eller med Minor Stroke (defineret her som symptomer, der er forsvundet inden 24 timer). Se i øvrigt PRI-instruks: Stroke– dagafsnit – instruks sygeplejerske

UAT: udgående Stroketeam

TCI-team: team som følger op på patienter med diagnosen TIA/TCI, hvis patienterne er erhvervsaktive eller har et infarkt på MR-scanning.

Formål

 • • At patienten får mulighed for afsluttende samtale med læge eller sygeplejerske i forbindelse med udskrivelse.

 • • At patienter ved udskrivelse føler sig trygge og kender til evt. restriktioner samt hvilke ændringer i patientens tilstand, der skal føre til kontakt til egen læge eller udskrivende afdeling.

 • • At patienterne rådgives om livsstils betydning for helbredet.

 • • At patienten oplever, at egen læge samt primær sektor modtager rettidig og relevante oplysninger

 • • At patienten udskrives med korrekt medicin

 • • At patienten er informeret om efterbehandling/genoptræning

Referencer

Ingen referencer er angivet.

 

Bilag : Udskrivelsessamtale