Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi - Udskrivelsessamtale

 

Beskrivelse

Arket ”Udskrivelsessamtale” gennemgås med patienten, når der tales om udskrivelse.

Ansvaret for arkets udfyldelse ligger hos sygeplejersken. Det dokumenteres i elektronisk patientjournal under sygeplejestatus/viden samt kobles til sygeplejeproblem ”plan”. Her noteres at samtalen er afholdt og at der udleveret udskrivelsesark, se dette for detaljer. Udskrivelsesarket findes i den elektroniske patientjournal under kliniske oversigter/patientinformation og dialog/information og udleveret materiale. Se vejledning (bilag)

Udskrivelsesarket er fortrykt med standardoplysninger, som tilrettes den enkelte eller fjernes, hvis de ikke er aktuel for patientens vedkommende. Udskrivelsesarket gennemgås nedenfor med den fortrykte tekst, hvor kommentarer er skrevet med kursiv skrift

 

Årsag til din indlæggelse, undersøgelse og diagnose:

Dine symptomer: Her skrives kort, hvilke symptomer patienten kom ind med,

MR undersøgelse: Her skrives kort på dansk, hvad undersøgelsen viste

Ultralyd af halskar: her skrives kort på dansk, hvad undersøgelsen viste

Diagnose: her skrives om patienten har apopleksi, om det er en blodprop i hjernen eller en blødning i hjernen eller forbigående blodprop i hjernen (TIA)

 

Ambulant opfølgning og yderligere undersøgelser

 • • Indkaldelser til yderligere undersøgelser sendes som udgangspunkt elektronisk via E-boks: Her noteres evt. ambulante tider eller at patienten bliver kontaktet med tid til ambulant kontrol. Dette kunne være indkaldelse til kardiologisk tilsyn.

 • • Sund-info vejledning: Her noteres hvis patienten er henvist til forebyggende livsstilssamtale med henblik på rygestop, øgning motion, reduktion alkohol, gruppevejledning i kost og viden om apopleksi/TIA. Praktisk information: tryk intern henvisning. Modtagende afdeling er Aalborg Universitetshospital – Aalb forebyggelse AMB

 • • Det noteres, hvis patienten har sagt ja til opfølgende telefonsamtale ved TIA eller Minor Stroke (med symptomer forsvundet inden 24 timer). Der noteres det telefonnummer, som der skal ringes op til.

 • • Det noteres, hvis der er aftale om, at lægen kontakter patienten med endelige svar på undersøgelser og/eller blodprøvesvar.

 • • Det noteres, hvis patienten har aftaler med UAT eller TCI-teamet

 

Opfølgning som egen læge skal varetage samt aftaler med hjemmesygeplejen

Din egen læge får et udskrivelsesbrev(epikrise) fra os og skal følge op på indlæggelse og sygdomsforløb: her noteres, hvornår patienten anbefales at kontakte egen læge med henblik kontrol af blodtryk, kolesteroltal eller andet.

Ligeledes hvis der er lavet aftaler med hjemmesygeplejen.

 

Andre ting du skal være opmærksom på:

 • • Kørselsforbud: Du har kørselsforbud. Ved genoptagelse af kørekort er det din egen læge, der skal vurdere dig, så du skal selv bestille tid hos din egen læge. Husk at rette til og slette det ikke relevante

 • • Genoptræning: Fysioterapeut eller ergoterapeut gennemgår genoptræningsplan (GOP) og/eller øvelser, som patienten skal fortsætte med at lave. Sygeplejersken er ansvarlig for, at det noteres i udskrivelsesarket, at patienten udskrives med GOP. Hvis patienten bliver udskrevet, inden terapeuterne får gennemgået GOP, er sygeplejersken ansvarlig for, at patienten er informeret om, at der bliver sendt en GOP til vedkommende.

 • • • Forsikring: Har du en forsikring, hvor man kan få udbetalt engangssum ved kritisk sygdom, skal du vide, at diagnosen Apopleksi kommer ind under kritisk sygdom og der muligvis udbetales en sum. Du vil modtage et brev fra Sundhedsstyrelsen, hvor det fremgår, at du bør kontakte forsikrings- eller pensionsselskabet. Læs mere på https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger-og-offentlighed/info-kritisk-sygdom

 • • • Træthed: Det er helt normalt, at man er træt efter en blodprop eller blødning i hjernen. Det kan skyldes en reaktion i kroppen på det at have fået apopleksi, eller selve hjerneskaden, man har fået. (Se pjece) Husk at slette, hvis ikke du udleverer pjece om træthed.

 • • • Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål og ændringer i min sygdom: Du skal som udgangspunkt altid kontakte din egen læge. Men hvis du indenfor de næste par dage har spørgsmål vedr. din indlæggelse er du meget velkommen til at kontakte os på telefonnummer 97662181

HUSK at notere, hvis der er aftalt sygemelding. Mange patienter med apopleksi eller TIA oplever træthed i det akutte forløb, der kan derfor være god ræson i at være sygemeldt en periode og starte langsomt op på arbejde.

 

Ved pludselig indsættende lammelser, føleforstyrrelser i den ene side, hængende mundvig eller taleproblemer, ring da straks 112

Ovenstående gennemgås med patient og evt. pårørende, så de ved, hvordan de skal reagere, hvis der opstår symptomer på en apopleksi.

 

Medicin:

Recepter er elektroniske, du kan henvende dig på alle apoteker. Medicinændringer eller hvis du skal stoppe med den ordineret medicin bør du drøfte det med din egen læge. Medicinsk behandling til forebyggelse af nye blodpropper er som udgangspunkt livslang behandling

Det er lægens opgave at informere patienten om ny medicin, årsag og bivirkninger. Det er sygeplejerskens ansvar at sikre, at patienten ved, hvornår medicinen skal tages, om patienten kan håndtere dette og om patienten er klar over symptomer, han skal reagere ved. Ligeledes skal sygeplejersken sikre sig at patienten ved, hvorfor medicin skal tages, og om det er livslang behandling.

Der udleveres medicinoversigt fra FMK, efter at lægen har ajourført og overført medicinstatus til FMK. Medicinoversigten gennemgås med patienten.

 

Vi anbefaler:

Følg de officielle kostråd www.altomkost.dk

 • • Kolesterolsænkende kost. Vi anbefaler LDL kolesterol under 1,8. Dit LDL kolesterol: her noteres tallet, gerne med anden farve eller fed skrift.

 

 • • Rygestop: www.stoplinien.dk telefon 80313131 eller sms "rygestop" til 1231

 

 • • Alkohol: under 7/14 genstande (Kvinde/mand) pr. uge

 

 • • Motion gennemsnitlig 30 minutter/dag. Vær gerne fysisk aktiv, men ikke hård styrketræning de første 14 dage.

 

 • • Seksualliv må gerne genoptages

 

 • • Blodtryk under 130/80. Dit blodtryk ved udskrivelsen: her noteres tallet, gerne med anden farve eller fed skrift

 

Ovenstående gennemgås med patienten. Sammen med informationen gennemgås pjecer, der udleveres i forhold til risikofaktorer

Definition af begreber

Udskrivelsesark: Arket indeholder fortrykte informationer, da disse er gældende for alle patienter med apopleksi/TIA (transitorisk iskæmisk attak). For patienter uden apopleksi/TIA tilrettes arket til deres behov for information.

Opfølgende telefonsamtale: Opfølgende telefonsamtale en uge efter indlæggelse tilbydes patienter med diagnosen TIA eller med Minor Stroke (defineret her som symptomer, der er forsvundet inden 24 timer). Se i øvrigt PRI-instruks: Apopleksi – dagafsnit – instruks sygeplejerske

UAT: udgående apopleksiteam

TCI-team: team som følger op på patienter med diagnosen TIA/TCI, hvis patienterne er erhvervsaktive eller har et infarkt på MR-scanning.

Formål

 • • At patienten får mulighed for afsluttende samtale med læge eller sygeplejerske i forbindelse med udskrivelse.

 • • At patienter ved udskrivelse føler sig trygge og kender til evt. restriktioner samt hvilke ændringer i patientens tilstand, der skal føre til kontakt til egen læge eller udskrivende afdeling.

 • • At patienterne rådgives om livsstils betydning for helbredet.

 • • At patienten oplever, at egen læge samt primær sektor modtager rettidig og relevante oplysninger

 • • At patienten udskrives med korrekt medicin

 • • At patienten er informeret om efterbehandling/genoptræning

Referencer

Ingen referencer er angivet.